Novinky ve světě daní, účetnictví a práva

Společnost Deloitte vydala pravidelný dReport zpravodaj. Zahrnuje čtyři důležité oblasti – účetnictví, dotace a investiční pobídky, právo a daně a přináší kompletní přehled novinek a změn, které se v těchto oblastech odehrály během minulého měsíce.

Nový stavební zákon a efektivnější digitalizace mění moderní development

Nový stavební zákon přináší inovace v organizaci územního plánování a stavebních úřadů, které mají možnost zvýšit transparentnost a efektivitu rozhodovacích procesů. Díky těmto změnám by měly mít nové orgány územního plánování lepší přístup k datům a informacím, což umožní lepší koordinaci plánování a městského rozvoje.

Specifika trojstranných smluv při zprostředkování prodeje nemovitosti

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou platnosti závazků vyplývajících z trojstranné rezervační smlouvy, která spadá pod režim zákona o realitním zprostředkování. Jde o rozsudek ze dne 20. 6. 2023 sp. zn. 33 Cdo 1507/2022 zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů.

(Definitivní) nový stavební zákon očima realitních profesionálů (II)

Oč dramatičtější bylo dění – zejména diskuse mezi velkými stavebníky a státem - před schválením definitivní verze nového stavebního zákona, o to větší ticho zavládlo, když je už takzvaně „hotovo“. Zjevně se nyní všichni seznamují s tím, jak budeme příští léta stavět, profesionálové ale už jistě leccos tuší nebo vědí. Jak oni hodnotí novou normu, se pokouší zmapovat naše anketa, jejímž účastníkům jsme dali trochu větší prostor, než bývá obvyklé.

(Definitivní) nový stavební zákon očima realitních profesionálů (I)

Oč dramatičtější bylo dění – zejména diskuse mezi velkými stavebníky a státem - před schválením definitivní verze nového stavebního zákona, o to větší ticho zavládlo, když je už takzvaně „hotovo“. Zjevně se nyní všichni seznamují s tím, jak budeme příští léta stavět, profesionálové ale už jistě leccos tuší nebo vědí. Jak oni hodnotí novou normu, se pokouší zmapovat naše anketa, jejímž účastníkům jsme dali trochu větší prostor, než bývá obvyklé.

Nový stavební zákon: naděje i zklamání

„Zákony procesy nezrychlují!“ To sice advokát Tomáš Běhounek z AK bnt attorneys in CEE tvrdí v obecné rovině, ale míní tím konkrétně nový, dosti klopotně zrozený stavební zákon. Vzhledem k tomu, že autor tohoto výroku se v oblasti realitního práva pohybuje už léta, to není příliš povzbudivá reference – hlavní ideou zmíněné normy je totiž právě zjednodušení a tudíž i zrychlení povolovacích procesů v oblasti výstavby malé i velké.

Ochranná pásma a výstavba

Nezbytnou součástí přípravy stavebních záměrů je důkladná analýza zájmového území z hlediska jeho využitelnosti a vhodnosti pro plánovaný projekt. Kromě obvyklých limitů stanovených územně plánovací dokumentací (výška, hmota, podlažnost, funkce atd.) se můžeme často setkat i s omezeními plynoucími z existence různých ochranných pásem. Jaký vliv mohou mít na konkrétní stavební záměr je nezbytné ověřit již v průběhu jeho přípravy.

Výstavba versus správní žaloba

Podání správní žaloby proti povolení stavby ještě nutně neznamená, že ji nebude možné realizovat. Je však dobré být obezřetný, aktivně bránit svá práva v soudním řízení a zbytečně se nevystavovat riziku pokut nebo nutnosti stavbu odstranit.

Rok 2023 přináší novelu zákoníku práce

Řadu důležitých změn v oblasti pracovněprávních vztahů letos přinese dlouho očekávaná a diskutovaná novela zákoníku práce. V účinnost vejde pravděpodobně už v prvním čtvrtletí roku 2023.

Jak na inflační doložky v nájemních smlouvách

S příchodem nového roku více než často dochází k navyšování plnění ze smluv o míru inflace, jaké dosáhla v minulém roce. Zatímco ještě před rokem inflačním doložkám ve smlouvách nikdo moc pozornosti nevěnoval, obrovský nárůst cen v současné době výmluvně poukázal jejich význam.

Hlavní partneři

Partneři