Nový stavební zákon: naděje i zklamání

„Zákony procesy nezrychlují!“ To sice advokát Tomáš Běhounek z AK bnt attorneys in CEE tvrdí v obecné rovině, ale míní tím konkrétně nový, dosti klopotně zrozený stavební zákon. Vzhledem k tomu, že autor tohoto výroku se v oblasti realitního práva pohybuje už léta, to není příliš povzbudivá reference – hlavní ideou zmíněné normy je totiž právě zjednodušení a tudíž i zrychlení povolovacích procesů v oblasti výstavby malé i velké.

Ochranná pásma a výstavba

Nezbytnou součástí přípravy stavebních záměrů je důkladná analýza zájmového území z hlediska jeho využitelnosti a vhodnosti pro plánovaný projekt. Kromě obvyklých limitů stanovených územně plánovací dokumentací (výška, hmota, podlažnost, funkce atd.) se můžeme často setkat i s omezeními plynoucími z existence různých ochranných pásem. Jaký vliv mohou mít na konkrétní stavební záměr je nezbytné ověřit již v průběhu jeho přípravy.

Výstavba versus správní žaloba

Podání správní žaloby proti povolení stavby ještě nutně neznamená, že ji nebude možné realizovat. Je však dobré být obezřetný, aktivně bránit svá práva v soudním řízení a zbytečně se nevystavovat riziku pokut nebo nutnosti stavbu odstranit.

Rok 2023 přináší novelu zákoníku práce

Řadu důležitých změn v oblasti pracovněprávních vztahů letos přinese dlouho očekávaná a diskutovaná novela zákoníku práce. V účinnost vejde pravděpodobně už v prvním čtvrtletí roku 2023.

Jak na inflační doložky v nájemních smlouvách

S příchodem nového roku více než často dochází k navyšování plnění ze smluv o míru inflace, jaké dosáhla v minulém roce. Zatímco ještě před rokem inflačním doložkám ve smlouvách nikdo moc pozornosti nevěnoval, obrovský nárůst cen v současné době výmluvně poukázal jejich význam.

Hlavní partneři

Partneři