Prestižní soutěž Stavba roku 2023 zná své finalisty

Do finále o prestižní titul Stavba roku 2023 nominovala porota 38 staveb ze všech regionů. Všechny nominace (včetně 2 nominací na titul Zahraniční stavba roku 2023) byly představeny 4. září 2023 na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěží, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Do letošního ročníku se přihlásilo 110 staveb ze všech regionů České republiky. Již tradičně může veřejnost do 23. 11. 2023 hlasovat na www.stavbaroku.cz pro stavbu, která na slavnostním galavečeru obdrží cenu veřejnosti. Je možné hlasovat pro všechny přihlášené stavby.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 24. listopadu 2023 v Rudolfinu v Praze. Večer bude probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby. Během večera bude oceněna také Osobnost stavitelství 2023.

ich/rs

Náš partner, společnost MS architekti, přihlásil do soutěže projekt Jinonický dvůr. Pokud by se Vám projekt líbil, můžete pro něj hlasovat zde.

Foto: CREDITAS Real Estate

Foto: CREDITAS Real Estate

V centru Zlína vyroste polyfunkční komplex Fabrika

Společnost Cream Investments získala stavební povolení pro výstavbu polyfunkčního komplexu nazvaného Fabrika. Vznikne v centru Zlína, ve východní části areálu bývalých baťovských závodů. Fabrika by měla být dokončena do roku 2027, vzniknou tam tři budovy, ve spodních patrech propojené proskleným monoblokem. Dvě budovy Fabriky budou mít dvě podzemní patra pro parkování, tři nadzemní podlaží obchodního centra, další dvě podlaží budou určená pro sportovní aktivity. Ve třetí budově nahradí sportovní část multikino. Samostatnou stavbou vedle Fabriky bude zimní stadion o velikosti 3 000 m2.

Náklady jsou odhadovány na 3,5 miliardy korun. Většinový majitel společnosti Petr Tankó uvedl, že v nejbližších letech se chce firma zaměřit zejména na byty a investovat tak do areálu dalších 10 miliard. Celková plocha Fabriky je 70 000 m2, z toho obchody zaberou 30 000 m2, počítá se s tisícovkou parkovacích míst. Nová podoba Fabriky je dílem architekta Víta Másla.

ČTK

Autory vítězného návrhu dostavby Vítězného náměstí jsou Benthem Crouwel Architects a OVA

Autory vítězného návrhu na dostavbu takzvaného čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí v Praze 6 jsou společně holandsko-český tým Benthem Crouwel Architects a české studio Opočenský Valouch Architekti (OVA). Projekt na dostavbu náměstí navazuje na původní urbanistickou koncepci Dejvic od Antonína Engela. Ve čtvrtém kvadrantu má vzniknout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami i restauracemi. Novou univerzitní budovu tam postaví také Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT). Kromě učeben a zázemí pro studenty v ní vzniknou i prostory pro veřejnost či minipivovar. Součástí dostavby bude také nové kulturní centrum Prahy 6 se dvěma sály, které má nabídnout prostory pro koncerty, výstavy, divadelní představení, ale i společenské a komunitní akce místních obyvatel. Prostory a dva sály budou pod zemí. Hlavní sál by měl být až pro 1 000 stojících osob.

Soutěž byla vyhlášena loni v srpnu formou takzvaného soutěžního workshopu. Celkem se do soutěže přihlásilo 44 týmů, z nichž bylo na základě zaslaných portfolií vybráno 10 účastníků soutěže pro první kolo. Mezinárodní porota soutěže pak v druhém kole vybírala z pěti finálních návrhů. Druhé místo získalo česko-nizozemské uskupení Cityförster a Studio Perspektiv, třetí místo obsadila česká kancelář A69 – architekti. Členy mezinárodní soutěžní poroty byli architekti, urbanisté i krajinářští architekti – kromě Keese Christiaanse také britský architekt Alex Lifschutz nebo švédský krajinářský architekt Martin Arfalk. Místopředsedou poroty byl Michal Kohout z Fakulty architektury ČVUT. V závislé části poroty zasedli zástupci investora, VŠCHT Praha, městské části Praha 6, hlavního města a IPR Praha.

Soutěž byla uspořádaná na základě dohody majitelů pozemků, společnosti Fourth Quadrant s.r.o. (která sdružuje realitní společnosti Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain) a Vysoké školy chemicko-technologické s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 6. Do soutěže byla zapojena i veřejnost. Během přípravy soutěže měli místní obyvatelé i návštěvníci možnost podělit se o své hodnocení současného stavu území, ale také navrhnout, co by měla nová zástavba splňovat. Veřejnost měla možnost komentovat i samotné návrhy, které byly odevzdány ve druhém kole. Komentáře byly předány porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování.

Důležitým krokem k realizaci projektu bylo uzavření smlouvy mezi vítězným týmem a zadavatelem soutěže, které proběhlo toto léto. Ta zavazuje vítězný tým k dopracování návrhu do podoby urbanistické studie s regulačními prvky na celé řešené území. Předběžný termín dokončení budov je na přelomu roku 2028/2029. Oceněné projekty, ale i návrhy týmů z 1. fáze soutěže budou představeny veřejnosti na připravované výstavě v Centru architektury a městského plánování, IPR Praha od 23. října do 12. listopadu 2023.

ČTK

Autor: Benthem Crouwel Architects + OVA

Výstavba administrativní budovy Roztyly Plaza je v závěrečné fázi

Nová administrativní budova Roztyly Plaza, která vzniká na Praze 11 u stanice metra Roztyly, přešla do závěrečné fáze výstavby. Nyní probíhají práce na dokončení vnějšího opláštění a na zasklení světlíku, který zajistí prosvětlení vnitřního atria denním světlem. Uvnitř budovy probíhají instalace technologického vybavení. V okolí objektu byly upraveny chodníky, instalovány systémy na záchyt dešťové vody a byl vyměněn stávající asfalt za nízkohlučný. Počítá se také s novými autobusovými zastávkami, nebo například osázením střešní terasy zelení.

Budova po svém dokončení, na začátku příštího roku, rozšíří trh o 21 700 m2 kanceláří, z nichž je téměř polovina již pronajata, 1 600 m2 obchodních jednotek v přízemí, s plánovaným využitím pro potraviny, lékárnu, či drogerii. Budova Roztyly Plaza nabídne 330 podzemních parkovací stání, včetně přípravy pro nabíjecí stanice pro elektromobilitu a 100 stání P+R. K dispozici budou kolárny pro cyklisty, protože Roztyly Plaza leží na hlavní pražské – pravobřežní cyklostezce spojující celou Prahu. Za architektonickým ztvárněním budovy stojí studio Aulík Fišer architekti, investorem celého projektu je Passerinvest Group.

Začala výstavba multifunkční haly Arena Brno téměř za šest miliard

Na brněnském výstavišti začala výstavba multifunkční haly Arena Brno téměř za šest miliard korun. Hala má pojmout 13 000 diváků, měla by tak být třetí největší multifunkční halou v Česku. Sloužit bude primárně hokejové Kometě, ale i pro pořádání různých akcí. Spolu s Brnem jsou investory tři městské společnosti, a to Arena Brno, Brněnské komunikace a Teplárny Brno. Halu bude vlastnit Arena Brno, která ji bude také několik prvních let provozovat. Původní záměr města byl, aby halu provozoval soukromý subjekt, který s městem uzavře nájemní smlouvu. Nikdo se ale nenašel, proto město rozhodlo, že provoz zajistí nová městská společnost. Zaměstnance, kteří by měli s podobným provozem zkušenosti, teprve hledá.

Brněnské komunikace se stanou vlastníkem a provozovatelem sedmi venkovních ploch, chtějí co nejefektněji využít 1 179 parkovacích míst. Nastaví několik režimů, které budou reagovat na program přímo v hale, na plán veletržních akcí nebo na sezonní provoz na koupališti Riviéra a v budoucnu i ve sportovně-rekreačním areálu u Anthroposu. Zbylá kapacita poslouží pro parkování P+R. Teplárny Brno vybudují v místě distribuční soustavu pro dodávku elektrické energie, zajistí pro halu kombinovanou výrobu elektřiny, tepla a chladu a na přilehlých parkovacích plochách vybudují dobíjecí stanice pro elektromobily.

Zhotovitelem bude Hochtief CZ, halu má postavit za 4,4 miliardy korun. Brno počítá s celkovými náklady na halu 5,76 miliardy korun, v této částce je i miliardová rezerva. Na stavbu přispěla 300 miliony korun Národní sportovní agentura, 200 miliony Jihomoravský kraj a 1,95 miliardy korun pokryje úvěr od České spořitelny. Zbytek doplatí město ze svého rozpočtu. Úvěr od spořitelny bude město splácet do roku 2050. Úrok činí 4,87 %, město tak přeplatí půjčenou částku o 1,7 miliardy korun. Práce jsou plánovány na 33 měsíců, tedy přes dva a půl roku.

ČTK

Opět lze žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám

Státní fond životního prostředí (SFŽP) začíná po letní přestávce přijímat žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám (NZÚ). O peníze mohou žádat vlastníci bytových domů. Od 26. září budou moci žádat o dotace i majitelé rodinných domů v podprogramu Oprav dům po babičce. Peníze půjdou z Modernizačního fondu, který čerpá finance z výnosů emisních povolenek.

Standardní program Nová zelená úsporám podporuje všechny kategorie zateplování, je tedy možné žádat o dotaci i na základní či dílčí zateplení. Na rozdíl od programu Oprav dům po babičce získají lidé peníze až po realizaci opatření.

Dotace na zateplení u bytových domů se liší podle typu žadatele. O peníze mohou žádat osoby, společenstva vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce. Pro fyzické osoby a obce platí, že dostanou peníze zpětně, zatímco SVJ a družstva je získají předem. V případě společenstev vlastníků jednotek a bytových družstev mají žadatelé nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti. V žádosti musí doložit, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus až 150 000 korun.

U programu Oprav dům po babičce nesmí domácnost vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, tedy byt či dům. Může ale mít polnosti a lesy. Zároveň všichni členové domácnosti musí mít v podpořené nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu. Toto omezení se nevztahuje na děti, které se v dané době osamostatní. Na komplexní zateplení je možné přes program získat až jeden milion korun, u menších rekonstrukcí, jako jsou například výměna oken a dveří, zateplení fasády, střechy, stropu či podlahy, lze zažádat maximálně o 150 000 korun. Dotace ale nesmí přesáhnout více než polovinu realizačních výdajů. Prostřednictvím programu Oprav dům po babičce rozdělí stát mezi žadatele 40 miliard korun.

ČTK

Skanska oficiálně otevírá Port7

Největší administrativní projekt společnosti Skanska v České republice se oficiálně otevírá nájemcům i návštěvníkům. Poskytuje 36 000 m2 kancelářských a obchodních prostor. 90 % obchodních prostor v Port7 je již pronajato. Nájemcem bude například food-hall Chuck & Frida, vinotéka OpenWine a fitness centrum OneGym. Z kancelářských prostor je pronajato 54 %. Někteří nájemci včetně kliniky Oční centrum Praha, finanční skupiny Direct a Scott.Weber Workspace již ve svých nových prostorech zahájili provoz.

Celkový architektonický koncept navrhlo studio DAM.architekti společně s AED project, která je zodpovědná za všechny fáze projektu. Projekt využívá nejmodernějších udržitelných opatření, s nimiž společnost Skanska usiluje o získání certifikátů LEED Platinum, WELL Platinum a WELL Health-Safety Rating. Mezi mimořádná technická řešení patří rozsáhlá protipovodňová ochrana a využití tlumicí vrstvy pro eliminaci vibrací z přilehlé železnice.

Pozornost věnovala společnost Skanska také návrhu dvouhektarového veřejného parku a centrální piazzetty s restauracemi a další občanskou vybaveností, jako jsou obchody, lékárna nebo posilovna. Ve spolupráci s Prahou 7 provedla Skanska také rekonstrukci náplavky, čímž vzniklo nové propojení parků U Vody a Stromovka.

rs/ich

Trikaya zahájila stavbu první etapy čtvrti Pod Hády v Brně

Developerská společnost Trikaya zahájila výstavbu první části nové čtvrti Pod Hády v Brně. Prodej bytů začne na konci září, dokončené mají být na konci roku 2025. První etapa nabídne celkem 167 bytů v osmi domech a 186 parkovacích stání. „Jelikož je čtvrť Pod Hády koncipována jako čtvrť bez aut, je snaha maximum parkovacích stání umístit do podzemních garáží a ulice ponechat chodcům,“ komentoval výkonný ředitel Dalibor Lamka. Podobu čtvrti navrhla architektonická studia Kuba&Pilař a Makovský&partneři. Ateliér Flera zahradního architekta Ferdinanda Lefflera pak navrhl střešní zahrady s vyhlídkami a zelená prostranství mezi budovami.

Do celé nové čtvrti plánuje developer investovat přibližně čtyři miliardy korun. Má zde vzniknout až 1 000 bytů v bytových domech i menších viladomech. Projekt na území s nedokončenou továrnou Ergon připravovala firma 14 let, stavební povolení na první etapu dostala letos v červnu. Se zahájením výstavby začala developerská firma připravovat i další etapy. Výstavba celého komplexu by měla trvat přibližně šest let.

ČTK

Zlevní se byty po snížení daně?

Pokud by se od příštího roku snížila daň z bydlení, klesla by podle developerů i cena nabízených bytů. Návrh na snížení daně ze současných 15 % na 12 % je součástí probíraného vládního konsolidačního balíčku, který, pokud bude schválený, by měl začít platit od začátku roku 2024. Snížená daň by se měla týkat bytů o velikosti menší než 120 m2, průměrně by pak podle developerů byty zlevnily přibližně o 250 000 korun. Někteří developeři začali se změnou ceníku již nyní, nižší daň by se ale do cen měla promítnout až po Novém roce.

Central Group účtuje kupujícím ceny s 12% DPH, tedy s tříprocentní úsporou, už od začátku září. Smlouvu na nový byt je možné uzavřít už nyní, ale platba proběhne v dohodnutých splátkách až po 1. lednu, kdy už má nový zákon platit. Cenu nových bytů v návaznosti na změnu daně hodlají snižovat i Penta Real Estate, Skanska Residential nebo YIT Stavo. Se změnou ceníku počítají poté, co zákon bude přijat. Snížení ceny by podle developerů mohlo vést také k dalšímu oživení trhu s nemovitostmi. „Věříme, že tento krok pomůže k oživení trhu s novými nemovitostmi, výrazněji se na něm podepíše ale až citelnější snížení úrokových sazeb hypoték,“ řekla ředitelka marketingu a komunikace ve Skanska Residential Markéta Vildomcová.

ČTK

Praha 3 schválila dohody s developery o Nákladovém nádraží Žižkov

Praha 3 uzavře smlouvy s developerskými firmami Penta Real Estate a Finep ohledně plánované zástavby v areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ). Smlouvy zahrnují kapacity výstavby, počet parkovacích míst a také kompenzace městu. Dohody vznikly na základě metodiky, kterou schválilo minulé vedení magistrátu. Penta Real Estate plánuje na části rozsáhlého areálu postavit 530 bytů ve dvou etapách, 10 nebytových jednotek a 700 parkovacích stání. Finep počítá s 1 200 byty, mateřskou školou a 1 110 parkovacími místy.

Penta už nyní může podle územního plánu zahájit stavbu první části projektu, která bude zahrnovat 271 bytů. Výstavba by měla začít na začátku roku 2025 a skončit v roce 2027. U druhé části chce developer změnu územního plánu, kterou schvalují orgány hlavního města. Developer má podle dohody samosprávám přispět 30 miliony korun na stavbu základní školy. Dále na město převede pozemky o rozloze zhruba 21 000 m2 v hodnotě asi 69,9 milionu korun, na kterých budou převážně parky.

V případě společnosti Finep je nutná změna územního plánu rovnou, její návrh byl součástí schváleného dokumentu a o jejím pořízení i o samotné smlouvě by měli hlasovat městští zastupitelé. Spoluúčast ze strany developera činí v tomto případě asi 167,4 milionu korun, z toho 72,5 milionu korun bude určených na výstavbu nové základní školy. Zbytek hodnoty bude tvořit mateřská škola, kterou firma postaví a převede na městskou část, a pozemky pro nové komunikace a plánovanou zelenou promenádu.

Podle loni schválené urbanistické studie má v nové čtvrti v areálu NNŽ žít v budoucnu až 15 000 obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení včetně základní školy ve funkcionalistické budově nádraží. V areálu NNŽ již staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech postavit celkem 4 600 bytů.

ČTK

Regional Research Forum: kancelářský trh v Brně a Ostravě

Brno

V Brně činila celková výměra moderních kancelářských ploch na začátku prvního pololetí roku 2023 celkem 691 600 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 73 % celkové plochy, zbylých 27 % tvořily kanceláře třídy B. V tomto období byly dokončeny dvě kancelářské budovy – Centrum Šumavská II se 13 000 m2 (nadstavba již existující budovy Centrum Šumavská) a Šumavská tower s 11 600 m2. V prvním pololetí roku 2023 započaly výstavbu dvě kancelářské budovy: Titanium X (10 900 m2) a Vlněna Office Park K (6 900 m2). Aktuálně je ve výstavbě pět projektů s celkovou moderní kancelářskou plochou 53 500 m2, z nichž největší jsou A4 Ponávka (25 300 m2), Titanium X (10 900 m2), Vlněna Office Park I (8 800 m2) a Vlněna Office Park K (6 900 m2). Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě bude pouze jedna – Nová zbrojovka – D1 – dokončená v roce 2023. Na rok 2024 je naplánováno dokončení přibližně 19 800 m2.

Největší transakcí první poloviny roku 2023 byla renegociace s expanzí společnosti Notino v Brno Business Parku (21 800 m2), následována renegociací společnosti Avast v budově Vlněna office Park (6 100 m2). Třetí největší transakcí v první polovině roku 2023 byl nový nájem společnosti CGI IT Czech Republic v budově Brno Business Park (1 300 m2). Na konci 1. pololetí 2023 bylo v Brně celkem 100 600 m2 volných moderních kancelářských ploch. Míra neobsazenosti vzrostla na 14,6 %, což představuje nárůst o 1,16 procentních bodů ve srovnání s předchozím pololetím. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně zůstalo v první polovině roku 2023 stabilní a pohybovalo se v rozmezí 16,00 – 16,50 eur za m2 za měsíc.

Ostrava

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila v Ostravě na začátku prvního pololetí roku 2023 celkem 217 000 m2. Přibližně 21 % z celkové nabídky je v budovách postavených nebo rekonstruovaných v posledních deseti letech. Během prvního pololetí 2023 nebyla dokončena žádná nová kancelářská budova. Ve výstavbě je v tuto chvíli jediný projekt – Organica – s celkovou výměrou 19 800 m2 kancelářské plochy a plánovaným dokončením v druhé polovině roku 2023.

Největší transakcí první poloviny roku 2023 byly dvě renegociace smlouvy společnosti Moneta v CTP Park Ostrava (6 500 m2), následována předpronájmem společností Stora Enso v budově Organica (2 500 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem společnosti Škoda Digital v budově CTP Park Ostrava (2 000 m2). V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí roku 2023 evidováno 16 900 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti mírně stoupla oproti druhému pololetí 2022 o 70 bazických bodů na úroveň 7,8 %. Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě se v prvním pololetí roku 2023 drželo stabilní na úrovni 14,00 – 14,50 eur za m2 za měsíc.

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, iO Partners, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice.

Regional Research Forum/rs/ich

Soud potvrdil správnost tendru na první část metra D

Podmínky i průběh tendru na stavbu první části metra D v Praze byly v pořádku. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, který tak potvrdil verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z roku 2021. Návrh k ÚOHS podala firma Eurovia CS, která také následně napadla rozhodnutí ÚOHS u soudu, jenž nyní její žalobu zamítl. Eurovia CS může ještě podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Dodavatel Eurovia CS ve svém návrhu namítal nezákonnost jak u zadávacích podmínek, tak v postupu zadavatele. Jednalo se například o údajnou nedostupnost části zadávací dokumentace a její neúplnost, délku lhůty pro podání nabídek, nejasnost vymezení požadavků na prokazování kvalifikace a další nejasné či nepřiměřené požadavky zadavatele,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Stavba prvního úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu začala loni v dubnu. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag. Linka povede z Pankráce do Písnice a fungovat má začít koncem roku 2029. Celkové náklady na linku D budou asi 52,09 miliardy korun.

ČTK

Na Slovensku roste počet dokončených bytů, připravovaná výstavba klesá

Na Slovensku bylo ve 2. čtvrtletí zkolaudováno 5 211 bytů. Meziročně to představuje nárůst o 11,2 % a proti období před epidemií nemoci covid-19 zvýšení téměř o polovinu. Většinu tvořily byty v rodinných domech. Podle dřívější analýzy slovenského ministerstva financí země v počtu bytů na 1 000 obyvatel výrazně zaostává za průměrem Evropské unie. K jeho dosažení by bylo potřeba, aby na Slovensku přibylo 400 000 bytů.

Ve 2. čtvrtletí pokračoval značný pokles připravované bytové výstavby. Úřady vydaly ve druhém čtvrtletí stavební povolení na 4 668 nových bytů, což meziročně představuje propad o 27,4 %. V Bratislavském kraji, kde jsou ceny bytů nejvyšší z celé země a který v bytové výstavbě dlouhodobě vede, se začalo stavět nejméně bytů za posledních 20 let. Zahájená výstavba bytů na Slovensku klesá už více než rok, a to v době ochlazení realitního trhu, ke kterému podle analytiků přispělo zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů. V příštím roce vstoupí na Slovensku v platnost nová stavební legislativa, od které si úřady slibují zrychlení procesu povolování staveb.

ČTK

Stavebnictví kleslo v červenci meziročně o 2,1 %

Stavební výroba v Česku v červenci meziročně klesla o 2,1 %, po červnovém revidovaném růstu o 0,9 % se tak vrátila k poklesu. Nižší byla produkce v pozemním stavitelství i v inženýrském stavitelství. Ve srovnání s červnem byla stavební výroba nižší o 3,8 %. Produkce v pozemním stavitelství se první prázdninový měsíc meziročně snížila o 2,5 % a v inženýrském o 1,3 %.

Stavební úřady vydaly v červenci 6 294 stavebních povolení, což bylo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 9,1 % méně. Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 40,3 miliardy korun a meziročně stoupla o 16 %. Začalo se stavět 2 968 bytů, meziročně o 8,6 % více. Zahajovalo se mimo hlavní město především ve Středočeském a Jihočeském kraji. O 4,9 % meziročně přibylo i dokončených bytů, bylo jich 2 929.

ČTK

Ceny stavebních pozemků klesly meziročně o jednotky procent

Ceny stavebních pozemků do velikosti 2 000 metrů čtverečních oproti minulému roku klesly v průměru o jednotky procent. Celorepublikový průměr činí přibližně 3 500 korun za metr čtvereční. Průměrná cena se ale liší podle lokality, například ve Středočeském a Jihomoravském kraji ceny pozemků naopak meziročně vzrostly (ve Středočeském kraji až o 15 %). V obou krajích se ceny pohybují okolo 5 000 korun za metr čtvereční.

Důvodem snížení cen je podle realitních kanceláří hlavně korekce překotného nárůstu cen z loňského roku o více než 50 %. Jedná se ale také o důsledek snížené poptávky, která v letošním březnu meziročně klesla o více než polovinu, ale nyní je téměř srovnatelná s loňským rokem. Největší pokles cen zaznamenal Pardubický kraj, kde se snížila cena stavebních pozemků průměrně o 15 %. Jde zároveň o jeden z nejméně poptávaných krajů pro koupi pozemků k výstavbě.

Podle realitních kanceláří je většina prodaných stavebních pozemků určená k rezidenční stavbě. Žádané jsou ale také pozemky určené ke komerční výstavbě, obzvlášť pokud se nachází poblíž dálnic.

ČTK

Budova Masaryčky získala kolaudaci

Jedna z posledních staveb, která nese osobní rukopis architektky Zahy Hadid – kancelářská budova Masaryčka – byla řádně zkolaudovaná. „Máme za sebou velmi dlouhou cestu. Veřejné projednání všech připomínek ke stavbě a proměně okolí Masarykova nádraží trvalo více než 6 let. Stavba samotná trvala více než 2 roky. Na výsledek ale můžeme být pyšní. Praha získává stavbu špičkových světových parametrů, a to jak z hlediska kvalitní architektury, technického provedení, tak z hlediska udržitelnosti,“ řekl Petr Palička, ředitel společnosti Penta Real Estate pro Českou republiku.

Od běžných kancelářských budov se Masaryčka liší svojí smělou zlatou fasádou, organickou architekturou, ale i velkorysými veřejnými prostory v okolí budovy. Masaryčka je postavená v nejvyšším standardu energetické náročnosti budov – LEED Platinum. Celá stavba a její nejbližší okolí mají rozsáhlý systém retence vody, který poslouží k zavlažování zeleně na střechách a terasách obou budov včetně nového stromořadí v ulici Na Florenci.

Do kanceláří Masaryčky se nyní stěhují první nájemníci. Kromě samotné společnosti Penta Real Estate bude také sídlem Fio banky, společností Veolia nebo BCG (Boston Consulting Group). V parteru budovy postupně otevře řada restaurací a kaváren.

ich/rs

Pražský Palác Broadway už popáté v elektronické aukci

Dnes začne další pokus o prodej pražského paláce Broadway v elektronické aukci. Dražbu vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyvolávací cena je 930 milionů korun. Úřad se o prodej nemovitosti v centru Prahy pokouší už popáté, v předchozích dražbách se vždy přihlásil jediný zájemce, ale nikdy nepřihodil k vyvolávací částce. Účastníci v dražbě se museli přihlásit do pátku a složit kauci 20 milionů korun. Minimální příhoz musí být alespoň 200 000 Kč. Aukce potrvá do středečního poledne.

Stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého je tvořena třemi propojenými trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům, v současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.

ČTK

Byty a domy na Slovensku ve čtvrtletí poprvé za devět let zlevnily

Ceny bytů a domů na Slovensku ve 2.čtvrtletí tohoto roku meziročně klesly o 1,9 %, snížily se poprvé od roku 2014. Výrazněji, meziročně o 3,6 %, ve sledovaném období klesly ceny nových bytů. Starší bydlení zlevnilo o 1,5 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím letošního roku ceny obytných nemovitostí na Slovensku klesly o 3,9 %. Šlo o největší mezičtvrtletní pokles nejméně od roku 2011.

Ještě po většinu loňského roku ceny bydlení na Slovensku stoupaly meziročně dvouciferným tempem. Loni v létě pak tempo zvyšování cen začalo zvolňovat. K obratu na trhu podle analytiků přispělo zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů v souvislosti s obecným zpřísňováním měnové politiky centrálních bank v reakci na vysokou inflaci. Úrokové sazby úvěrů na bydlení na Slovensku se z loňské úrovně kolem 1 % ročně v letošním roce zvýšily ke 4 %. Podle dřívější analýzy slovenské centrální banky čeká do roku 2025 polovinu hypoték na Slovensku přehodnocení úrokové sazby.

ČTK

Savills má nového generálního ředitele pro střední a východní Evropu

Mezinárodní realitní poradenská společnost Savills jmenovala současného generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko Stuarta Jordana generálním ředitelem pro střední a východní Evropu. Stuart Jordan povede vlastní kanceláře Savills v České republice a Polsku a bude koordinovat i aktivity partnerských kanceláří Savills v Rakousku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. „Jsem potěšen, že mohu převzít tuto roli. Po úzké spolupráci s týmy v celé střední a východní Evropě cítím, že nastal ten správný čas, abychom naše aktivity centrálně propojili a využili této synergie k růstu na CEE trzích ve prospěch našich klientů,“ komentoval Stuart Jordan.

ich/rs

V ČR je na vzestupu nájem plně vybavených bytů

Podle analýzy poradenské realitní společnosti BTR Consulting začíná v Česku sílit trend takzvaného institucionálního nájemného bydlení, tedy plně vybavených bytů připravených k okamžitému nastěhování. Zatímco v roce 2020 bylo v Česku zhruba 1 100 takových bytů, v letošním prvním pololetí to byl více než dvojnásobek. V roce 2030 by mělo být obdobných bytů v Česku přes 10 000. Pro mnoho českých i zahraničních developerů se po snížení dostupnosti vlastního bydlení jedná o výnosnou investici.

BTR je zkratkou pro anglické „build to rent“. Může se jednat o samostatné byty i například o takzvané colivingové bydlení, tedy soubor menších bytů se sdílenými společnými prostory. Lidé zpravidla tento způsob nájmu využívají krátkodobě, například na jeden až dva roky. BTR domy jsou například Fragment v pražském Karlíně nebo AFI Home na Hloubětíně.

ČTK