Přeplněné stavební úřady – všichni chtějí stihnout termín do konce června

Developeři zrychlují přípravu svých projektů a chtějí podat žádosti na stavební úřady před začátkem platnosti nového stavebního zákona. Obávají se komplikací, které by mohla nová legislativa přinést.

České stavebnictví odpočítává poslední dny do účinnosti nového stavebního zákona, zásadní změny, na kterou obor čekal dlouhé roky. Nová legislativa, schválená v květnu loňského roku, má za cíl primárně zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Pomoci tomu má digitalizace, díky které bude možné vést řízení online. Místo očekávání pozitivních změn však mezi stavebníky panuje nejistota. Obávají se, jak bude nový zákon v praxi fungovat. Proto se snaží urychlit přípravu nových projektů a podat žádost o stavební povolení do konce června.

„Vzhledem k možným komplikacím, které může přinést přechod na nový stavební zákon a zavedení digitalizace, se snažíme co nejvíce projektů předložit ještě do konce letošního června, aby byly posuzovány podle starého stavebního zákona a bez nutnosti podávat dokumentaci v digitalizované formě přes portál stavebníka,“ uvedl Ondřej Šťastný, hlavní analytik developerské společnosti Central Group.

I přes to, že původní znění stavebního zákona je podle jeho slov zastaralé a komplikované, má s ním společnost zkušenosti. „Existuje jeho jednoznačný výklad i judikáty a úředníci s ním umí pracovat. Víme tedy, co od něj čekat. Naproti tomu prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu a podoba digitalizace byly zveřejněny teprve nedávno, a neměli jsme proto možnost se s nimi seznámit a přizpůsobit tomu naše projekty,“ vysvětlil Ondřej Šťastný.

Podle Asociace developerů, která potvrzuje snahu developerů podat žádosti do 30. června, jsou v oblasti prováděcích předpisů stále velké mezery. „Vyhlášky, které na novelu stavebního zákona navazují a které řeší digitalizaci, jsou v různých fázích procesu – zatím nejsou, jsou v přípravě, jsou v legislativním procesu. Žádná zatím nevyšla ve sbírce. A to jsme pár dní před ostrým startem,“ okomentoval ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Podobně postupuje i Penta Real Estate. „Z našeho pohledu jde o riziko prodlení i časovou nepředvídatelnost. Každý měsíc, o který se proces povolení stavby prodlouží, nás stojí významné peníze. Ty pak musíme promítnout do cen bytů nebo výše nájemného,“ uvedl David Musil, zástupce generálního ředitele pro Českou republiku společnosti Penta Real Estate.

Kvůli zavádění nové metodiky bude povolování staveb pro úředníky probíhat v překlenovacím období. „Pro úřady platí do konce letošního roku vnitřní překlenovací období, kdy budou všechny lhůty dvojnásobné. To by mělo usnadnit přechod, který nastane v polovině léta. Projekty, které jsou zahájené před 1. červencem, budou posuzovány podle starých pravidel,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Z nové metodiky mají obavy i samotní úředníci. Podle pracovníků stavebního úřadu Prahy 12 měli zatím možnost seznámit se s novým systémem – Portálem stavebníka – pouze prostřednictvím prezentace na školení koncem dubna. „Jestli jsme připraveni? Vůbec. V lednu jsme objednávali 17 sad počítačů, nemáme ani jeden. Kdy přijdou, s jakým systémem, co vše na něm budeme moci dělat, to nevíme,“ sdělila vedoucí administrativně-právního oddělení.

Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše jsou však zákon a jeho následné převedení do praxe připravené. Nejedná se o novinku, ale o dlouho připravované efektivní zjednodušení. Dodal, že resort organizoval desítky seminářů a školení úředníků na samotný zákon, nicméně jedná se o velkou změnu, a může být vnímána jako problematická.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj mohou být v době zlomu mezi starou a novou normou případy, kdy je výhodnější postupovat podle starého stavebního zákona. „Například pokud jde o stavební záměr, ke kterému už stavebník vlastní rozhodnutí o umístění stavby a pro jeho povolení podle starého stavebního zákona stačí pouze ohlášení. Pokud má stavebník všechny podklady včetně projektové dokumentace, je relevantní podat žádost o ohlášení stavby stavebnímu úřadu do konce června, protože nový stavební zákon zná pouze povolení záměru,“ vysvětluje mluvčí MMR Petr Waleczko.

„Nový stavební zákon obsahuje přechodná ustanovení, která se týkají jak získaných rozhodnutí, například o umístění stavby, tak vydaných stanovisek dotčených orgánů nebo projektových dokumentací. To zajistí, že žádná vynaložená práce nepřijde nazmar,“ dodal Petr Waleczko.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři