Petr Palička, Penta Real Estate: Zájem o kvalitní kanceláře bude vždy

Už mnoho firem přišlo na to, že většina prací prostě probíhá v týmu! – říká Petr Palička, šéf společnosti Penta Real Estate. Polemizuje tak s obavami, že hybridní modely práce nějak výrazně omezí poptávku po kancelářských prostorách. Právě Penta jejich pražskou nabídku nyní obohatila o první budovy megaprojektu Masaryčka.

České firmy preferují zeleň

Většina českých společností považuje při rozhodování o kancelářských prostorách, do kterých budou alokovat své sídlo, za důležitou přítomnost zelených prvků a certifikaci udržitelnosti. Vyplynulo to z výzkumu realizovaného studiem Marani Architects ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

V kanceláři jako doma

Organizace administrativních, respektive kancelářských prací dnes prochází turbulentními změnami. Nikoli všude lidé sedí denně v kanceláři, efektivně se využívá systém home office i „vzdálené“ práce. Stálé zázemí pro spolupráci je nicméně pro firmy stále klíčové. Jak mají na základě nejnovějších zkušeností kanceláře a prostory pro spolupráci vypadat?

Praha: poptávka po coworkingu roste

Práce v coworkingových kancelářích, tedy ve sdílených prostorách, získává stále větší oblibu. Roste nejen zájem společností o objem pronájmů takových kapacit, ale také celkový podíl coworkingových prostor na pražském kancelářském trhu.

Hrozí Praze nedostatek kanceláří?

Už jeden celý rok nebyla v české metropoli zahájena výstavba žádné kancelářské budovy a během uplynulého čtvrtletí také nebyla ani žádná dokončena. Nejsou to samozřejmě jediné aktuální parametry pražského kancelářského trhu, ale podle pravidelné zprávy sdružení Prague Research Forum o jeho stavu vypovídají hodně.

Hledání „nové“ kanceláře

Na provozu současných kanceláří je patrné, že průnik mezi pracovním a osobním životem se zvětšuje. Na rozhodnutí firem o výběru vhodné kanceláře má totiž čím dál, tím větší vliv osobní život zaměstnanců. A naopak zaměstnanci zvažují pracovní koutky doma pro pohodlný home office či blízkou dojezdovou vzdálenost do práce.

Metro a kancelářské nájemné

Na kancelářské nájemné má jeden z klíčových vlivů dopravní dostupnost, na níž má v metropoli zásadní dopad blízkost linek metra. Poradenská společnost Colliers připravila cenovou mapu kancelářských ploch, která odráží relaci mezi nájemným a trasami metra. Ta napovídá, že za nejvyšší nájemné se kanceláře pronajímají u centrálně položených stanic, nejnižší nájemné je pak v okolí stanic Petřiny či Náměstí Míru.

Poptávka po coworkingu opět stoupá

Ještě na začátku pandemie to vypadalo, že mnohá coworkingová centra či sdílené kanceláře nemohou opatření s ní spojená přežít. Právě na sdílené pracovní prostory, jejichž základní idea je postavena na setkávání, osobní komunikaci a spolupráci, dopadla omezení velmi těžce.

Kancelářská Praha: obezřetná stabilita

Pražský kancelářský trh za posledního tři čtvrtě roku zažil pokles výstavby nových kapacit. To se projevilo i v omezení spekulativní výstavby - zatímco před rokem nemělo zajištěného svého nájemce téměř 80 % budov ve výstavbě, nyní se tento podíl snížil na 52 %.

Evropa: pozvolný návrat do kanceláří

Praha vykazuje - v porovnání měsíců června 2022 a února 2023 - největší nárůst z evropských hlavních měst co do návratu zaměstnanců do kanceláří. A to o 16 % na celkových 54 % fyzické obsazenosti kancelářských prostor metropole od období pandemie – to vyplývá z nedávného průzkumu poradenské společnosti Savills.

Praha: kancelářský trh na cestě k úsporám

Až 30 eur za čtvereční metr měsíčně. Do této výše dnes vystoupalo nejvyšší nájemné v nových kancelářských budovách, umístěných v prémiových lokalitách Prahy. Jinak se ale trh administrativních prostor v metropoli pohybuje spíše směrem dolů: řeší kompresi nákladů nájemců, redukci pronajaté plochy a další způsoby omezování měsíčních nákladů firem spojených s provozem kanceláří.

Pražský kancelářský trh v roce 2022

V loňském roce představovala nová kancelářská výstavba v Praze přibližně 75 400 metrů čtverečních. I přesto, že se roční objem nově dokončených ploch oproti roku 2021 zvýšil o 34 %, celkově byl pod dlouhodobým průměrem, který činí přibližně 130 000 metrů čtverečních ročně.

Brno: kancelářský trh v nejistotě

Většinu kancelářských nájemců v Brně dlouhodobě tvoří především mezinárodní centra sdílených služeb a technologické firmy. V posledním desetiletí však zájem tohoto typu společností umístit v moravské metropoli své sídlo postupně ochladl.

Kanceláře: v Brně se staví, v Ostravě pronajímá

Druhý a třetí největší kancelářský trh ČR, tedy Brno a Ostrava, rok ukončily v poměrně pozitivním duchu. Vzhledem k celkově nejisté a ekonomicky obtížné situaci sice nevykazují žádný boom výstavby či nájemní aktivity, ale na druhé straně není vývoj na těchto trzích nijak alarmující.

Pronajímatelé kanceláří pod tlakem

„Očekáváme, že rok 2023 bude pro pražský kancelářský trh náročný, zejména v prvním pololetí. Nedávno oznámené propouštění v globálních technologických firmách, které představují i na místním trhu významné nájemce, zvýší tlak na zmenšování prostor, čehož jsme svědky již nyní kvůli malé obsazenosti způsobené hybridním způsobem práce,“ předvídá R. Curran ze společnosti Knight Frank.

Praha: na kancelářském trhu je patrné oživení

Na pražském kancelářském trhu byla v minulém roce patrná značná aktivita. Poptávka loni meziročně vzrostla o 44 % - ovšem renegociace se sjednaných pronájmech podílely většinou (58 %), v ostatních případech šlo o nové pronájmy, expanze a podpronájmy.

Zelené certifikáty – efektivní marketingový nástroj

Průměrná míra neobsazenosti je v kancelářských budovách, které se mohou pochlubit zeleným certifikátem, o téměř 2 % nižší než u necertifikované konkurence, zatímco cena za metr čtvereční pronajímaných prostor je v těchto objektech naopak o 5,5 % vyšší.

Hlavní partneři

Partneři