ARTN letos slaví 20. narozeniny

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí si letos připomíná 20. výročí svého založení. V prvním roce své existence měla necelé čtyři desítky členů, dnes jich je téměř stotřicet a ARTN tak představuje silné uskupení čelních představitelů realitního trhu a dobře etablovaného partnera státních institucí, jenž se podílí se na řadě legislativních změn, zasahujících do celé šíře nemovitostního trhu.

Před dvaceti lety byl realitní trh nenasycen a poptávka po projektech byla enormní. Prakticky z nuly vznikaly developerské společnosti. Mnohé z nich jsou dnes vážené a silné subjekty, za kterým stoji výstavba milionů metrů čtverečních komerčních projektů, desetitisíce bytů, a především rozvoj celých čtvrtí.

Stejně tak i asociace si za dobu své existence prošla dynamickým vývojem. Zkušenosti nám opakovaně dokazují, že být součástí něčeho většího se vyplácí nejen v časech dobrých, ale především v časech náročných. Z ekonomické krize před deseti lety ARTN vyšla posílena o nové zkušenosti. Podpořili jsme naše členy, sdíleli jsme informace, posilovali jsme důvěru v domácí trh. Své jméno a pevnou pozici na trhu zúročila asociace i při současné pandemii koronaviru. Naše pracovní skupina, kterou jsme v reakci na tuto náročnou situaci založili, vytvořila nejen platformu pro výměnu názorů, ale i zázemí pro aktivní prosazování zájmů našich členů i dalších subjektů na realitním trhu.

Díky rozmanité členské základně, jež je tvořena jak fyzickými, tak právnickými osobami, představuje ARTN seskupení jedinečné svou univerzální kompetencí a především nezávislostí. Jiný takový subjekt v České republice neexistuje. Zapojujeme se do mnoha odborných diskusí. Připomeňme si debaty o deregulaci nájmu bytů, pražských stavebních předpisech, novele stavebního zákona nebo o novém občanském zákoníku. Pomohli jsme také zlepšit fungování katastru nemovitostí, účastnili jsme se příprav zákonů v oblasti nájmů bytových i nebytových prostor nebo zákona o realitním zprostředkování. Naše pracovní skupiny jsou i nadále aktivní při přípravě nového stavebního zákona. Mezi naše priority pro letošek patří komunikace novinek v oblasti výstavby a diskuse o dopravní situaci v Praze. Je naší snahou docílit žádoucího stavu v oblasti podmínek pro rozvoj našich měst a s tím související dopravní infrastruktury.

Naše diskusní setkání jsou již nedílnou součástí naší práce pro odbornou veřejnost. Každoroční souhrnnou zprávu o stavu českého realitního trhu – Trend Report – jistě nemusím podrobněji představovat. Ráda bych ještě zmínila, že se podílíme i na soutěži Best of Realty, jíž poskytujeme odbornou záštitu a v jejímž rámci udělujeme cenu Award for Excellence.

Při plnění svých cílů ARTN kooperuje s řadou institucí. V loňském roce jsme aktivně komunikovali s vládou, Hospodářskou komorou a s dalšími profesními organizacemi. Za dvacet let existence se našimi partnery staly významné společnosti i jednotlivci, bez jejichž podpory by činnost ARTN nebyla možná a za to patří jim velký dík.

Rádi bychom naše dvacetileté výročí oslavili se všemi našimi členy, podporovateli a příznivci. Věřím, že nám to okolnosti umožní co nejdříve.

Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN

Hlavní partneři

Partneři