Anketa: ekologie a rezidenční výstavba

Téměř dvě třetiny developerských společností pozorují zájem svých klientů o „zelená“ či ekologická řešení ve sféře bydlení. Více než polovina z nich také ekologická řešení ve svých projektech nabízí, když nejčastěji se jedná o kvalitní zateplení domu a izolace, protihluková okna či externí stínění.

Průzkum na toto téma, provedený analytickou společností CEEC Research, nicméně ukázal i to, že výstavba ekologického bydlení se podle dotázaných prodraží v průměru o 14 %. Podle Petra Beneše ze společnosti Geosan Development je nicméně zatím poptávka po tomto typu bydlení nízká, což by se ale v budoucnu mohlo změnit.

Ekologická nabídka

Téměř pětina oslovených ředitelů developerských společností vnímá zájem svých klientů o ekologická řešení v bydlení (19 %), přičemž dalších 42 % registruje jen částečný zájem. Naopak 39 % oslovených takové zkušenosti nemá. Dotázaní developeři přitom nevnímají, že by jejich klienti přikládali ekologickým řešením příliš vysokou důležitost. Mezi dalšími parametry, na základě kterých se klient rozhoduje při koupi, ohodnotili ekologii čtyřmi body z 10 možných, kdy 10 znamená maximální důležitost.

Ekologické prvky ve svých projektech nabízí v průměru 59 % oslovených developerských společností, dalších 31 % tato řešení nabízí pouze v některých a zbylá desetina ekologické prvky nenabízí vůbec (10 %).
Developeři nejčastěji volí kvalitní zateplení domu a izolace (97 %), dále protihluková okna (90 %) a externí stínění (62 %). Dále developerské společnosti ve svých projektech uplatňují řízené větrání rekuperací (59 %), zelené střechy a vertikální zeleň (34 %), shodně také využití tepla z odváděného vzduchu a úsporné spotřebiče (31 %). V průzkumu společnosti uváděly také jiné ekologické prvky, jako jsou fotovoltaika, retenční nádrže pro hospodaření s dešťovou vodou a systémy pro následné využití dešťové vody (28 %).

Cena versus ekologie

Oslovení developeři nabízí ekologické prvky v průměru u 83 % svých projektů. Tato výstavba se podle jejich názoru prodraží v průměru o 14 %, což někdy odbyt stěžuje. „Klienti se pocitově o ekologii zajímají hodně, ale po zjištění, že musí logicky zaplatit dražší řešení, je taková poptávka vždy umírněná,“ říká Martin Hubinger ze společnosti Realism Construction.

Téměř devět z deseti oslovených developerů plánuje výstavbu „zelených“ projektů i do budoucna (89 %) přičemž podle jejich očekávání budou tyto projekty tvořit v průměru 72 % ze všech jejich projektů. Zbylá desetina výstavbu ekologického bydlení do budoucna neplánuje (11 %).

Aktuální otázkou problematiky ekologie v rezidenčním developmentu je rovněž podpora ze strany státu a současně jeho tlak na takovou výstavbu. První faktor developerské společnosti ohodnotily 3 body z 10 možných, co se tlaku na realizaci zeleného bydlení týká, ten je podle managementu developerských firem patrnější (7 bodů).  Rostoucí poptávku po zelených alternativách bydlení vnímá 25 % oslovených developerů, a to pouze částečně. Zbylých 75 % na takové požadavky zatím nenarazili.

SF/pb

 

 

 

Hlavní partneři

Partneři