Digitalizace stavebního řízení – dočkáme se někdy?

157. země světa. Tak nazývá svou studii o průběhu digitalizace v České republice společnost Datarun. Studie byla vydaná v září letošního roku a zabývá se skutečným stavem digitalizace stavebního řízení, který vláda slibuje stavebníkům již dlouho. Avšak i po zlomovém roce 2023 mají ambice vlády od reality daleko.

Už dvanáct let slibuje vláda stavebníkům digitalizaci stavebního řízení. Řadu let se řeší, že délka povolování stavebního řízení je u nás ve srovnání se světem jedna z nejhorších. Podle zprávy Doing Business Světové banky se Česká republika umístila na 157. místě ze 190 zemí (2020). Vysoká časová a finanční náročnost povolovacího procesu plyne primárně z velkého počtu jednotlivých povolení, která musí stavebník získat, a také z komplikovanosti úkonů, které musí podstoupit. Stát tímto brzdí svou konkurenceschopnost i novou bytovou výstavbu, jež je v současnosti tak urgentní.

Dle slibů vlády by digitalizace tyto procesy urychlila a zjednodušila. Dokonce by zkrátila dobu získávání stavebního povolení až o dva roky. Nicméně řešení slibovaná od roku 2011 se stále odkládají a odkládají. Tímto způsobem Česká republika přichází o nejméně sedm miliard ročně. Proč?

V roce 2O11 Ministerstvo pro místní rozvoj prvně na svém webu zveřejnilo informaci, že pro stavební povolení se už nebude muset na úřad. Ministerstvo slibovalo jednodušší komunikaci i financování chystaného projektu Evropskou unií.

Samotná dokumentace pro to, co je potřeba vytvořit, vznikla už v roce 2013. Úsměvné je, že tatáž dokumentace byla pro projekt aktuální ještě v minulém roce. Tedy deset let zpátky měl stát k dispozici obsáhle zpracovaný podrobný dokument včetně studie o proveditelnosti a návrhu legislativních změn. Dodnes však řada věcí nebyla dotažená do konce.

Pokud byla příprava projektu digitalizace vůbec zahájená, MMR o ní stejně více mluvilo, než že by ji realizovalo. Prohlašovalo se, že digitalizace stavebního řízení patří mezi priority, ale narazilo se na určitá úskalí – vzájemnou neprovázanost státních úřadů, nulovou podporu centralizace v legislativě a nutnost rekodifikace stavebního práva.

V roce 2017 pak ministryně Karla Šlechtová poukázala na to, že je potřeba zásadní úprava celého veřejného stavebního práva. ,,Aby taková úprava byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné připravit nejen nový stavební zákon, ale provést též podstatnější reformu veřejné správy v České republice,“ konstatuje MMR. Tím se realizace digitalizace opět odložila na neurčito.

Až novela zeměměřičského zákona na přelomu 2019 a 2020 předpokládá zavedení digitalizace na začátek roku 2025. Důvodová zpráva hovoří o potřebných benefitech pro uživatele, nicméně tento termín opět zkomplikovala právní úprava stavebního zákona, předložená vládou premiéra Petra Fialy v loňském roce. Nový stavební zákon má nabýt platnosti 1. 7. 2024, ale byť média zmiňují rok 2023 jako přelomový pro digitalizaci, z vyjádření ministra Ivana Bartoše plyne, že optimismus je předčasný. https://www.remspace.cz/clanek/5-otazek-o-ai-pro-ivana-bartose/  

Mimo jiné díky nekonečnému prodlužování doby realizace hrozí, že Česká republika přijde o financování na tento projekt.

K realizaci digitalizace stavebního řízení máme ještě daleko. Developera nadále stojí stavební řízení čas, peníze a nemalé úsilí. Po dvanácti letech přípravy můžeme stále jen spekulovat, jestli bude projekt digitalizace v tomto roce vůbec zahájen!

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři