5 otázek o AI pro Ivana Bartoše

"Důsledná ochrana osobních údajů není jen hypotetickou možností, ale musí být nevyhnutelnou realitou. Veřejné služby musí jít příkladem... Je jasné, že AI musí být vytrénovaná na neutrálních datech a na osobních datech se již trénovat nesmí," říká o bezpečnosti a kybernetické ochraně Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj.

Jak vidíte roli umělé inteligence v budoucnosti českého průmyslu a ekonomiky?
Očekávám, že bude sledovat celosvětové trendy. Současný boom hodně napomáhá v oblasti služeb nebo třeba v novinářských profesích. Jednou z velkých předností je například výtah důležitých bodů z velkého množství dat. Spektrum možností je ale velmi široké. Postupně se díky AI promění většina profesí, nicméně změna rozhodně nebude ze dne na den tak, jak to občas může vypadat.
Změny navíc mohou mít mnoho podob, které si ani neuvědomujeme. Mohlo by se napřiklad zdát, že profese jako taxikařina, založené jasně na lidském faktoru, nebudou umělou inteligencí dotčeny. Opak je ale pravdou Dnes už je umělá inteligence součástí autonavigací, pomáhá efektivně hledat nejlepší trasu a zvládá se přizpůsobit aktuálnímu stavu dopravy i preferencím řidiče. Tento příklad ukazuje nejen použití AI tam, kde bychom ji možná nečekali, ale zároveň jde o ukázku toho, že AI často naší práci zefektivní, místo aby nás nahradila.

Jak by bylo možné zajistit, aby nasazení umělé inteligence ve veřejných službách bylo transparentní a respektovalo zásady ochrany osobních údajů občanů?
Důsledná ochrana osobních údajů není jen hypotetickou možností, ale musí být nevyhnutelnou realitou. Veřejné služby musí jít příkladem. V praxi se toho docílí poměrně jednoduše specifickými požadavky na dodavatele řešení.
Může to znít alibisticky, ale je jasné, že AI musí být vytrénovaná na neutrálních datech a na osobních datech se již trénovat nesmí. Může to být pro její učení omezující, ale ve veřejné správě je to jediná správná cesta.

Plánujete spolupracovat s technologickými firmami a výzkumnými institucemi na podpoře inovací v oblasti umělé inteligence?
Tato otázka může být poněkud zavádějící. ČR jistě podporuje výzkum v oblasti AI (ať již dané instituce či pomocí grantů). Stejně tak jsem velkým příznivcem PrgAI a BrnoAI. Spolupráce a podpora takových projektů je pro nás velmi důležitá.
Na druhou stranu stát nefunguje tak, že bychom si říkali: “Co bychom tak udělali”, ale máme úkoly, které zabezpečujeme. Čili např. v digitalizaci máme Portál občana, který je přehledným místem pro využití digitálních služeb státu. Když třeba právě tam objevíme možnost pro zapojení AI, tak začneme diskutovat s dodavateli o tom, zda jsou naše požadavky reálné (např. ochrana os. údajů).

Jak by měla Česká republika přistupovat k otázkám bezpečnosti a kybernetické ochrany v souvislosti s umělou inteligencí?
Kybernetickou bezpečnost je v dnešní době třeba brát velmi vážně. Kybernetická ochrana samotných systémů je o důsledné aplikaci bezpečnostních pravidel a kvalifikovaném personálu. To se musí dělat tak jako tak. AI zde dává výhodu útočníkovi i obránci.
Složitější je to v případě dezinformací. Umělá inteligence je velmi efektivní pomocník v jejich generování, cílení i šíření a je velmi náročné proti nim bojovat. Díky rychlému vývoji je už na takové úrovni, že její výstupy dovedou být velmi uvěřitelné.

Může umělá inteligence přinést zlepšení veřejných služeb a jakým způsobem? Jak vnímáte připravenost České republiky na digitální transformaci?
AI dnes pomáhá hlavně zlepšit služby a zpracovávat rozsáhlá, nepříliš strukturovaná data. To je právě jednou z jejích nejsilnějších stránek. Naopak nemusí být vhodným řešením pro jasně dané procesy – například bankovní systém. Když chcete poslat peníze, tak je důležitý zůstatek na vašem účtu a AI vám s tím nepomůže. Úloha je naprosto jasně definovaná. A digitalizace státu je často o takto jednoznačných úlohách. Samozřejmě může pomoci třeba s uživatelskou podporou.
Na digitální transformaci České republiky aktivně pracujeme. Založením Digitální a informační agentury jsme značně zvětšili naše možnosti v přípravách i v samotné práci na transformaci Česka pro digitální dobu. Důležité je udržet jednu kvalitní architekturu IT, která nám umožní rychle dodávat různorodé služby. Její součástí jsou například základní registry či Identita občana. V minulosti se mnohokrát vynalézalo kolo, pojďmě ho teď tedy použít.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři