Re-generativní AI a její potenciál v komerčním real estate

Využití umělé inteligence v real estate není novinkou. Používání strojového učení (ML) a jazykového zpracování v celé řadě funkčních oblastí je v praxi po desetiletí. Nicméně tento tradiční rozsah má svá omezení a ponechává většinu kreativních disciplín na lidském myšlení. S nástupem generativní AI se však zdá, že automatizace kreativity a představivosti může být realitou dříve, než jsme čekali.

Generative AI, podmnožina tradiční umělé inteligence, umožňuje vytvářet originální obrazy, videa, text, kódy a virtuální prostředí na základě existujícího obsahu. V oblasti komerčních nemovitostí se AI uplatňuje především v oblastech výpisu nemovitostí, prodeje, leasingu, financí, udržitelnosti, sledování emisí, dat a analýz a architektonického designu.

Od nástupu generativní umělé inteligence v roce 2021 do října 2023 vzrostly investice firem do této oblasti na více než 3,5 miliardy USD. Tato čísla představují nárůst o téměř 50 % oproti období mezi lety 2018 a 2020 a o 95 % ve srovnání s tříletým obdobím před pandemií. Zajímavým trendem je také nárůst poptávky po odbornících s generativními dovednostmi v real estate. Od roku 2022 stoupl o 64 %.

Podle průzkumu společnosti Deloitte pro rok 2024 již více než 72 % majitelů nemovitostí a investičních profesionálů investuje nebo plánuje investovat do řešení s umělou inteligencí. Z hlediska real estate se investuje do oblastí: výpisy nemovitostí (42 %), investice a oceňování (20 %) a analýzy dat nemovitostí (8 %).

Přibližně 80 % pozic v oblasti nemovitostí vyžaduje generativní AI dovednosti, přičemž nejvíce poptávky je v oblasti architektonického designu (34 %), stavebního a projektového managementu (18 %), právní due diligence (17 %) a HR (13 %).

Přestože firmy vyjadřují zájem o generativní umělou inteligenci, více než 60 % respondentů průzkumu uvedlo, že stále spoléhá na zastaralou technologickou infrastrukturu a potýká se s problémy při implementaci nových technologií. V určitých oblastech bude integrace generativních schopností AI výzvou.

Je důležité pochopit, že generativní umělá inteligence by měla sloužit k rozšíření nebo zlepšení lidské zkušenosti, ne k jejímu nahrazení. Firmy by měly pečlivě vybírat své přístupy k implementaci generativní AI, zohledňovat potřeby svých týmů a aktivně se vyrovnávat s riziky, jako jsou nedostatky kvalifikované pracovní síly, nutnost rekvalifikace a etická a právní rizika spojená s používáním těchto technologií.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři