Zájem o monistické akciovky roste

Novela zákona o obchodních korporacích umožnila od 1. 1. 2021 založení akciové společnosti, kterou řídí pouze jeden člověk. Akciová společnost s touto strukturou vnitřního uspořádání, která je označována jako monistická, totiž může nově mít jen správní radu. A ta, pokud to stanovy společnosti výslovně umožní, může být i jednočlenná. Mezi podnikateli je zájem o tento typ společností značný.

„Za naši společnost mohu potvrdit, že zájem je extrémní. V meziročním srovnání evidujeme od začátku roku raketový nárůst prodejů akciových společností téměř o 80 %,“ říká Michael Dobrovolný ze společnosti Smart Office & Companies ze skupiny APOGEO. Ta se mimo jiné zabývá zakládáním a prodejem tzv. ready made firem.

Intenzivní poptávka je podle něj také po akciových společnostech bez zapsaných akcionářů, u nichž je zjištění vlastníka z veřejných rejstříků komplikované navzdory povinné evidenci skutečných majitelů. „To může souviset také s klesajícím zájmem našich podnikatelů o daňové ráje, které čím dál obtížněji dokáží zajistit anonymitu, tedy skrýt skutečné vlastníky,“ dodává Petra Štěpánová z Bisnode Dun & Bradstreet Company.

Vlivy pandemie

Monistická organizační struktura, a to i s například tříčlennou správní radou, může představovat zjednodušení organizace, rychlejší řízení a úspory nákladů, které by jinak souvisely s odměňováním dozorčí rady. Představuje tedy volbu vhodnou například pro menší společnost, nebo společnosti s jediným akcionářem, který zároveň vykonává řídicí funkci.

„Na trhu lze pozorovat tendenci, kdy podnikatelům patrně nezbývá než reagovat na zoufalé dění související s pandemií, následkem čehož vzniká mnoho nových firem. Těch se ovšem staré závazky týkat nebudou a je zde riziko, že původní entity mohou zůstat napospas osudu,“ upozorňuje M. Dobrovolný. Už nyní se přitom odhaduje, že v obchodním rejstříku je zhruba 80 000 firem jen „mrtvými schránkami“.

„Monistických společností bylo podle databází Bisnode Dun & Bradstreet Company v České republice v říjnu loňského roku registrováno 7 000, aktuálně to je téměř o 4 % více, tedy 7 265. To je víc než čtvrtina všech akciových společností v ČR,“ připomíná Petra Štěpánová.

Podle Evy Dvořákové z AK bnt attorneys in CEE novela zákona o obchodních korporacích účinná od počátku tohoto roku z monistické akciové společnosti konečně vytvořila funkční model: „Očekáváme, že bude klienty hojně využíván, a to zejména v případě jednočlenných společností, kde jediný akcionář je zároveň jediný manažer. Oproti dualistické struktuře, kde ve společnosti působí představenstvo a dozorčí rada, má monistická společnost pouze jeden orgán – správní radu. Vnitřní struktura společnosti je tak jednodušší a jednodušší je tím pádem také administrativa s tím spojená.“

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři