Tři pohledy na nový stavební zákon, územní plánování a realitní trh

Zeptali jsme se odborníků, kteří vystoupí ve 2. panelu na konferenci Real Estate Market Autumn 8. 11. 2023 ve Spojce Karlín, jakým způsobem ovlivní nový stavební zákon strategii územního plánování a přispěje k rozvoji realitního trhu:

Žanet Hadžić, Ministerstvo pro místní rozvoj

V oblasti územního plánování nový stavební zákon navazuje na dosavadní zákon, přičemž reaguje na aktuální trendy a jednotlivé procesy zjednodušuje. Zákon klade větší důraz na kvalitu vystavěného prostředí a reflektuje i klimatickou změnu, např. zavádí pojem zelená infrastruktura a ukotvuje její použití v jednotlivých plánovacích dokumentech. K větší právní jistotě i spolupráci přispějí podrobněji upravené plánovací smlouvy, které budou nově uzavírány jako veřejnoprávní. Strategii svého rozvoje si i dle nového stavebního zákona bude nadále určovat každá obec podle svých potřeb. Cílem je však nastavit prostředí, ve kterém bude rozhodování o záměrech předvídatelné. K tomu je třeba využívat dokumenty důsledně projednané s dotčenými orgány i veřejností, které vyvažují zájmy všech stran působících v území. Pokud bude řešení dohodnuto, a to optimálně v podrobném regulačním plánu, bude následný proces povolení záměru rychlejší a jednodušší, jelikož dle nového stavebního zákona již nebudou znovu otevírány problémy, o kterých se rozhodlo v předchozí, tedy územně plánovací fázi.

Tomáš Běhounek, bnt attorneys in CEE

Nový stavební zákon nepřinese zásadní změny do strategií územního plánování, byť zakotvuje některé dílčí změny v procesu přípravy územních plánů a jiné plánovací dokumentace. Mezi ně bude patřit třeba vytvoření národního geoportálu územního plánování, kde budou shromážděny důležité informace z celé republiky. Strategie územního plánování bude ale pořád v rukou obcí a jejich politických reprezentací, které primárně rozhodují o tom, jak se bude nebo nebude rozvíjet jejich území.

Eduard Forejt, Passerinvest Group

Chtělo by se říci: „Toliko obtížně očekávat od stavebního zákona změnu strategie územního plánování, kterážto jest výsostným právem zástupců měst a obcí.“ Z hlediska procesu zpracování a přijímání územního plánu je nový stavební zákon jistě důležitou normou, avšak strategie územního plánování je aktuálně skutečně věcí politickou. Kde ovšem nový stavební zákon ukázal svůj přímý vliv je Praha. Zde bouřlivá diskuse nad (ne)kompatibilitou metropolitního plánu potvrdila nutnost hledání nestandardních východisek pro nestandardní prostředí, jakým jsou právě velká města ČR.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři