Veřejné dřevostavby přispívají k dekarbonizaci. V Česku je brzdí legislativa

Výstavba budov ze dřeva se stává klíčovým prvkem snahy o dekarbonizaci stavebního průmyslu. Zatímco v mnoha zahraničních zemích tato oblast vzkvétá, v České republice je tento trend brzděn především legislativními překážkami. I přes požární omezení výšky dřevostaveb se však postupně rozvíjí a odborníci zdůrazňují jeho klíčový přínos pro ochranu životního prostředí.

Dřevo se stává stavebním materiálem budoucnosti, a to především z důvodu jeho minimální uhlíkové
stopy ve srovnání s tradičními materiály jako je ocel, beton nebo cihly. Jan Včelák z Univerzitního centra
energeticky efektivních budov ČVUT UCEEB podotýká: „Pokud to s dekarbonizací stavebního průmyslu
myslíme vážně, tak je ekologické a udržitelné stavebnictví založené na dřevě jako obnovitelném
přírodním materiálu určitě vhodnou cestou.“

Podle zpráv společnosti Cromwell Property Group mohou stavby ze dřeva oproti konvenčním materiálům
vykazovat až o 73 % menší množství uhlíku vzniklého při jejich výrobě (tzv. embodied carbon).
V zahraničí trend veřejných dřevěných staveb sílí, průkopníkem v tomto odvětví se stalo Finsko. Finské
Ministerstvo životního prostředí se zavázalo k tomu, aby do roku 2025 bylo nejméně 45 % veřejných
budov postaveno ze dřeva. I ve Švédsku se chystá velkolepý projekt Stockholm Wood City
developerské skupiny Atrium Ljungberg, který má přinést celou dřevěnou čtvrť s prostorem pro bydlení i
kanceláře.

Nicméně i když trend dřevěných staveb postupně získává na síle i v České republice, čelí značným
výzvám. Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) uvádí, že v roce 2022 bylo v ČR postaveno 2
642 dřevostaveb rodinných domů, tedy každý sedmý nový dům. Jedním z klíčových problémů však zůstává omezení výšky dřevostaveb podle platných požárních předpisů, které stanovují maximální výšku čtyř nadzemních pater nebo 12 metrů. Odborníci argumentují, že tato legislativa je zastaralá a brání většímu rozvoji dřevostaveb. Většina obav a nedůvěry se týká bezpečnosti a odolnosti dřevostaveb vůči ohni a vlhkosti, odborníci ale zdůrazňují, že tyto obavy jsou mýtem. Správně navržená a provedená konstrukce ze dřeva je odolná vůči ohni a nabízí vysokou stabilitu. Miroslav Veselý, CEO společnosti SENZOMATIC, upozorňuje na důležitost monitoringu vlhkosti, který může prodloužit životnost dřevostaveb a předcházet potenciálním problémům.

Přestože česká legislativa brzdí růst dřevostaveb, očekává se, že s narůstajícím tlakem na dekarbonizaci
stavebnictví dojde k revizi předpisů. Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy,
vyjádřila naději, že dřevostavby brzy najdou své místo i v oblasti veřejných budov. S rozvojem technologií
a širší osvětou této problematiky lze očekávat, že dřevo jako stavební materiál získá na popularitě i v
České republice.

remspace

Zdroj úvodní vizualizace: www.ubm-development.com Timber Praha (Copyright Studio Horak)

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři