V projektových společnostech schází specialisté

Tématem dalšího průzkumu společnosti CEEC Research v oblasti projektování staveb byl dostatek či deficit projektantů specialistů. Výsledky jsou jednoznačné - situace na tomto poli je v současné době velmi nepříznivá. Tři čtvrtiny z dotázaných společností má těchto pracovníků nedostatek.

Co se týká konkrétních specializací, které společnostem chybí nejvíce, pak nejčastější odpověď byla, že se jedná o projektanty zabývající se slaboproudou a silnoproudou elektroinstalací (45 %), projektanty dopravních staveb (36 %), statiky (15 %), rozpočtáře a projektanty zdravotechnických instalací či vodohospodářských staveb.

Radovan Hrnčíř ze společnosti HBH Projekt vysvětluje pozadí nepříznivé personální situace v oboru: „Malá atraktivita povolání projektant souvisí s nedostatečným platovým hodnocením této intelektuálně náročné práce, s jeho nízkou společenskou prestiží a s poměrně náročným studiem oboru na stavebních fakultách. Tomu bohužel odpovídá i neustále se snižující počet absolventů opouštějících brány vysokých škol s titulem stavební inženýr.“

Nábor už na škole

Dvě třetiny dotázaných společností nedostatek těchto specialistů řeší najímáním externích odborníků, více než polovina z nich se v takových případech přiklání ke spolupráci s jinou firmou. Méně než desetina oslovených projekčních firem problém řeší spoluprací s vysokými školami a místními studenty, jiné firmy se přiklánějí k rekvalifikaci stávajících pracovníků nebo najmutí brigádníka z řad vysokoškolských studentů.

Nedostatek projekčních specialistů souvisí také s už zmíněnou skutečností, že absolventů technických oborů v čase ubývá. Tuto situaci pociťuje 87 % dotázaných projektových společností. Téměř dvě třetiny dotázaných společností zaznamenaly nižší zájem absolventů o práci v projektových společnostech oproti minulým rokům (64 %). Proto se také tři čtvrtiny dotázaných snaží absolventy získat již po dobu jejich studia. Své zkušenosti popisuje opět Radovan Hrnčíř: „Absolventy stavebních fakult zapojujeme do práce v naší firmě už v průběhu bakalářského anebo magisterského studia formou asistentských pozic v jednotlivých ateliérech firmy. Jde o placenou činnost, která studentům přináší praktické znalosti, jež s výhodou uplatní při zpracování bakalářských a diplomových prací. Protože jde o vztah založený na oboustranném výběru, jsou naše zkušenosti s takto získanými spolupracovníky vesměs velmi dobré.“

Podle více než poloviny respondentů se kvalita absolventů z hlediska dosaženého vzdělání zhoršila (51 %). Naopak zvýšení kvality absolventů potom zaznamenalo 6 % dotázaných. Současně ale rostou platová očekávání absolventů – podle více než tří čtvrtin dotázaných jsou jejich platové nároky nadhodnocené.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři