Stavebnictví na počátku robotizace

Automatizace procesů a nahrazování lidské pracovní síly je v dnešní době již zaběhnutá praxe. Mnohé stavební společnosti nicméně vnímají jistá omezení v robotizaci svých činností. I přes vnímané výhody není pro mnohé z nich automatizace v současné době reálné téma.

Stavebnictví je často založené na neunifikované produkci a do značné míry závislé na kvalifikované lidské síle – proto ho podle zástupců stavebních společností není možné zcela robotizovat. Jak ale vyplývá z posledního průzkumu společnosti CEEC Research, stavební společnosti se i přes tato omezení snaží do procesů, které to umožňují, robotizaci postupně zavádět.

Limit: vysoké náklady

Stavaři považují robotizaci odvětví za jednoznačný přínos do budoucna. Aktivně ovšem dnes robotizaci využívá pouze 15 % z dotazovaných stavebních firem. Ze zbylých 85 % firem ji plánuje zavést pouze 34 %. Hlavním důvodem pro zavádění robotů do stavební praxe je vyšší efektivita práce z hlediska úspory času, materiálu a nákladů na lidskou práci. Hlavním argumentem pro opačný přístup je vysoká nákladovost.

Ve stavebních firmách si uvědomují roli robotizace v rychle se měnících podmínkách; 64 % ředitelů, kteří se účastnili interview, dokonce vnímá automatizaci stavebnictví jako nevyhnutelný vývoj. Její přínos stavební společnosti vidí zejména v řešení nedostatku pracovních sil a jako příležitost ke snížení nákladů. Za současných podmínek však management 42 % stavebních společností považuje robotizaci za nereálnou.

Vize robotického zedníka

Jednou z vlajkových společností v oblasti robotizace stavebnictví je společnost Wienerberger, která dnes na automatizaci svých procesů intenzívně pracuje. „Automatizace výrobních procesů a zapojení průmyslových robotů ve výrobě je běžným standardem ve společnosti Wienerberger. Roboty nahrazují fyzickou práci a zpřesňují manipulaci se surovinou, skládání a vykládaní cihel z pecních vozů, kompletaci na palety a podobně. Zároveň chceme robotizaci přenést přímo na stavbu. Reagujeme na nedostatek kvalifikované pracovní síly na stavbách, a také proto vyvíjíme zdicího robota – zedníka. Věříme, že robotického zedníka uvedeme na trh v druhé polovině příštího roku,“ říká Robert Krestýn ze společnosti Wienerberger.

Společnosti zaměřené na pozemní stavitelství využívají robotizaci mimo navádění strojů také na mapování terénu. U inženýrského stavitelství se za druhé hlavní využití považují bezvýkopové technologie. Management stavebních společností si podle ankety CEEC Research dokáže představit i robotizaci dokončovacích prací, kde v současné době hraje významnou roli právě fyzická lidská práce.

Zatímco 10 % dotazovaných ředitelů v budoucnu neočekává nahrazení lidské pracovní síly roboty, 84 % firem věří v automatizaci lidské práce alespoň v některých oblastech výstavby. Nahrazení některých činností robotizací nejvíce připouštějí firmy zaměřující se na inženýrské stavitelství, naopak nejméně v robotizaci lidské práce věří ředitelé malých firem.

Robotizace může výstavbu zlevnit v průměru o 14 %. Zároveň jsou podle ankety stavební firmy ochotné investovat do robotizace průměrně 12 % svého zisku. Nepatrný rozdíl ve snížení nákladů vnímá inženýrské stavitelství, kde se odhaduje pokles o 11,7 %, zatímco pozemní stavitelství uvádí nadprůměrných 14,3 %. S touto skutečností souvisí vyšší míra využívání robotizace v oboru pozemního stavitelství.

SF/pb

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři