Passerinvest Group jde zelenému rozvoji naproti

Passerinvest Group, česká investiční a developerská společnost, nedávno představila svou ESG strategii, která zahrnuje cíle v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a transparentního řízení. Martin Unger, technický ředitel Passerinvest Group, zdůraznil, že společnost nejen reaguje na současné trendy, ale aktivně předstupuje s konkrétními cíli a plány pro budoucnost. Představení ESG strategie a cílů poukazuje na odpovědnost, se kterou Passerinvest přistupuje ke globálním problémům.

,,Naše firma se vždy chovala zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí, stejně tak v sociálních otázkách a problematice vztahů uvnitř dodavatelských řetězců. Dostáváme se však do éry, kdy se problematika udržitelnosti kvantifikuje a formalizuje a je důležitá nejen pro nás, ale i pro finanční instituce a naše klienty.

V rámci environmentálních otázek kromě tlaku na snižování uhlíkové stopy, energií a zdrojů obecně klademe dlouhodobě velký důraz na modrozelenou infrastrukturu (zelené střechy, parky, vodní prvky, dlážděné komunikace) a rozvoj biodiverzity. V sociálních otázkách je pro nás prioritou vytváření příjemného, bezpečného a funkčního zázemí a prostředí jak pro zaměstnance, tak nájemce i rezidenty.

Nyní se však dostáváme do éry, kdy se problematika udržitelnosti kvantifikuje a formalizuje a je důležitá nejen pro nás, ale i pro finanční instituce a naše klienty. Proto jsme již za rok 2022 připravili nefinanční report (legislativní povinnost až od roku 2025), ve kterém jsou všechny oblasti spadající do ESG agendy detailně popsány,“ řekl Martin Unger, který je zodpovědný za agendu ESG.

ESG (environmental, social, governance) strategie je důležitým krokem směrem k udržitelnosti a odpovědnému podnikání, které odráží současné trendy a požadavky ze strany investiční veřejnosti. Takto definuje Passerinvest své politiky a cíle, ke kterým hodlá směřovat:

E (environmental): Respekt k životnímu prostředí

Passerinvest Group si klade za cíl implementovat udržitelné a šetrné postupy při výstavbě a provozu svých administrativních a rezidenčních budov. Firma aktivně hledá možnosti snižování negativních dopadů na životní prostředí a ochranu přírodních zdrojů. Jedním z hlavních úkolů je snižování uhlíkové stopy a energetické náročnosti, rovněž bude kladen důraz na efektivní nakládání s odpady a omezení spotřeby pitné vody.

S (social): Péče o nájemce a zaměstnance i Formování a podpora místního rozvoje

V oblasti sociální odpovědnosti se společnost zavázala i nadále poskytovat nadstandardní kvalitu služeb pro své zaměstnance i nájemce. Jejich spokojenost je pro Passerinvest klíčová. Firma se snaží o vytváření příjemného, bezpečného a funkčního prostředí pro všechny zainteresované strany. Zároveň se bude podílet na místním rozvoji a budování partnerských vztahů v rámci komunit. Cílem je dosáhnout dlouhodobé spokojenosti nájemců a udržet fluktuaci zaměstnanců na nízké úrovni.

G (governance): Etické a transparentní řízení

Passerinvest Group klade důraz na morální a etické hodnoty, zakotvené v biblickém Desateru. Prioritou je ctít tyto hodnoty jak ve vztahu k zaměstnancům, tak i k obchodním partnerům. Zaměstnanci budou procházet školením Etického kodexu v oblasti udržitelnosti a bude zajištěna ochrana oznamovatelů. Firma rovněž zavedla politiku udržitelného nákupu a plánuje proškolení klíčových dodavatelů v oblasti udržitelnosti.

Společnost plánuje pravidelně hodnotit a aktualizovat své postupy a cíle, aby udržela krok s nejnovějšími standardy udržitelného podnikání. Tímto krokem se Passerinvest Group stává příkladem pro další společnosti, které chtějí aktivně přispívat k udržitelnější budoucnosti.

Zdroj: www.passerinvest.cz
Zdroj: www.passerinvest.cz
Zdroj: www.passerinvest.cz

Zdroj fotografií: www.passerinvest.cz

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři