I za ruiny se platí daně

Špatný stav budovy, vzhledem ke kterému ji vůbec nelze používat, neznamená, že za ni není třeba platit daň z nemovitostí. Daňoví experti poradenské skupiny Grant Thornton v této souvislosti upozorňují na nedávný zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS).

NSS v této kauze rozhodoval o ukončení povinnosti platby daně z nemovitých věcí a došel k závěru, že je třeba ji platit i u nepoužitelných staveb. Skutečnost, zda nemovitost plní svou funkci totiž není podle rozhodnutí soudu podstatné.

Dezolátní stav nerozhoduje

Případ se konkrétně týkal nefunkčního hotelu, který byl ve špatném stavu, měl zazděná okna a jako hotel tedy nemohl být a nebyl využíván. „Podle rozhodnutí NSS není podstatné, zda nemovitost fakticky plní svou funkci a je možné ji využívat, ale to, zda stavba odpovídá zákonné definici předmětu daně a zároveň definici budovy podle katastrálního zákona,“ říká Lukáš Pflug z poradenské skupiny Grant Thornton. V České republice je takový předmět platnou legislativou definován tak, že se tedy jedná o dokončenou nebo užívanou nadzemní stavbu nacházející se na území České republiky, spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Podle soudu byla v tomto případě definice budovy naplněna, i když se stavba nacházela v dezolátním stavu.

„Podle soudu přestane budova být předmětem daně z nemovitostí jen v tom případě, kdy je vydán pravomocný souhlas s odstraněním stavby, pravomocně nařízeno její odstranění nebo když došlo k úplné destrukci obvodových zdí. Ukončení zdaňování tedy vůbec nesouvisí s faktickým užíváním stavby, ani s nemožností ji používat z důvodu jejího špatného stavu,“ doplňuje Lukáš Pflug.

Společnost Grant Thornton Česká republika je součástí globální poradenské společnosti Grant Thornton International se sídlem ve Velké Británii. Působí ve 140 zemích, kde odborné služby poskytuje zhruba 56 000 jejích zaměstnanců.  Skupina Grant Thornton v roce 2019 dosáhla ve světě obratu 6 mld. dolarů.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři