Novinky v oblasti daně z nemovitých věcí

Úterý 31. ledna 2023 bylo posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023. Přiznání se podává podle stavu k 1. 1. 2023.

Lhůtu by neměli promeškat ti, kteří v průběhu roku 2022 nabyli do vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku nebo vlastníci pozemků, kteří v roce 2022 získali stavební povolení na novou zdanitelnou stavbu. Zapomenout by se nemělo ani na daňové přiznání, případně oznámení finančnímu úřadu při prodeji, darování nebo jakémkoliv dalším pozbytí nemovité věci.

Pro letošní rok se legislativní parametry daně z nemovitých věcí v zásadě nemění. Finanční správa však připravila a na přelomu roku zprovoznila pro poplatníky této daně v rámci daňové informační schránky Plus několik zajímavých praktických nástrojů, které mohou sestavení daňového přiznání usnadnit. Zároveň ministerstvo financí připravuje novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí, která by měla nabýt účinnosti v příštím roce.

Ověření údajů z katastru nemovitostí

Finanční správa spustila v pilotním provozu funkci ověření dat z daňového přiznání na údaje v katastru nemovitostí. Funkce je v tuto chvíli přístupná uživatelům Daňové informační schránky plus (DIS+) a je díky ní možné ověřit řadu údajů, např. výměru pozemku nebo výši spoluvlastnického podílu. Naleznete ji před odesláním daňového přiznání na finanční úřad v sekci „Možnosti pro ukončení“. Tento nástroj nezaručí kompletní správnost daňového přiznání (řada údajů majících vliv na výši daně není totiž v katastru nemovitostí evidována), základní ověření úplnosti přiznaných nemovitých věcí se však touto cestou získá.

Elektronické „dílčí“ daňové přiznání

Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí není možné z technických důvodů podávat elektronicky. V případě změny, se kterou se pojí povinnost podat daňové přiznání, může nově poplatník přihlášený do DIS+ skrze portál „Moje daně“ využít možnosti předvyplnění údajů na základě posledního daňového přiznání z evidence příslušného finančního úřadu. Při využití této služby pak postačí do předvyplněných údajů řádného přiznání promítnout změny nastalé oproti předchozímu období a není nutné do formuláře vypisovat všechny nemovité věci.

Zrušení bezplatné „daňové složenky“

Někteří poplatníci jsou zvyklí hradit splátky daně z nemovitých věcí složenkou – její využití je od roku 2023 nově zpoplatněno podle platného ceníku České pošty. Daň lze však platit bez dodatečných nákladů prostřednictvím SIPO (je však nutno podat oznámení správci daně do 31. ledna), požádat o zaslání platebních údajů prostřednictvím e-mailu (žádost je třeba podat do 15. března) nebo dohledat údaje o placení na portálu „Moje daně“.

Plánované změny od 1. ledna 2024

Ministerstvo financí koncem minulého roku připravilo a do vnějšího připomínkového řízení odeslalo návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí, který obsahuje celou řadu dílčích změn. Například jsou plánovány upřesnění definice stavebního pozemku, změny v osvobození pozemků a staveb či zdanění zpevněné plochy pozemků bez ohledu na druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí (v současnosti lze zdanit zpevněnou plochu pouze v případě pozemků, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha“). Navrhovaná účinnost většiny změn je k 1. lednu 2024.

Autoři pracují v poradenské společnosti Deloitte.

Jana Pytelková Svobodová, Jiří Brož

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři