Dražší stavebniny = dražší stavby

Téměř všechny stavební společnosti, které v nedávné anketě oslovila analytická společnost CEEC Research, pociťují zdražování stavebních materiálů (95 %). Přitom téměř tří čtvrtin dotázaných má za to, že jejich rostoucí ceny se promítají do ceny staveb (71 %).

V citované anketě jen 5 % z dotázaných odpovědělo, že toto zdražování nevnímá. Co toto zvyšování cen představuje v praxi? Například odklad realizace či zahájení stavby a další dodatečné náklady, jak popisuje Tomáš Koranda, generální ředitel a předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ : „Je to mimořádně nepříjemné pro všechny na trhu – investory, zhotovitele včetně celého subdodavatelského řetězce, ale i provozovatele, kterým se ceny promítají do nákladů. Největší problémy nám to způsobuje na velkých stavbách pro veřejné zadavatele, které z procesních důvodů nabírají zpoždění před vlastním zahájením realizace, kdy nejsme schopni závazně zasmluvnit materiálové vstupy kalkulované v předložené nabídce. Příkladem může být výstavba metra D v Praze, která už měla dávno začít.“

Přeceňují tři čtvrtiny firem

U 71 % společností se v současné chvíli již v ceně staveb projevuje zdražení stavebních materiálů. V průměru stavby těchto společností zdražily o 21 %. Pouze částečně či pouze u některých staveb se vyšší cena stavebních materiálů promítla do cen finálních u 24 % dotázaných. Tato situace neměla vliv na cenu staveb 5 % dotázaných společností.

K přecenění připravovaných staveb vlivem rostoucí ceny stavebních materiálů už sáhlo 64 % dotázaných firem. Už probíhající stavby přeceňují 2 % dotázaných, když čtvrtina společností upravuje ceny u staveb plánovaných i probíhajících. Jeden z možných způsobů řešení této situace popisuje také Ivo Luňák ze společnosti Tyros Loading Systems CZ: „Máme kontrakty a musíme plnit. Kupujeme za aktuální cenu na trhu a pak se zkusíme se slušným investorem domluvit o navýšení dle skutečných cen.“

Termíny realizace se posouvají

Smluvně ošetřenou situaci pro výrazné a prudké změny ceny stavebních materiálů nemá 50 % dotázaných společností. Hlavním důvodem, proč tomu tak není u všech firem a zakázek, je především legislativní omezení u prací pro veřejný sektor (55 %).

Osm z deseti dotázaných stavebních společností neodsunulo realizaci stavby s očekáváním, že cena stavebních materiálů později klesne (81 %). Z důvodu přecenění stavby odsunula realizaci čtvrtina dotázaných (24 %).m Výstavbu pozastavilo z důvodu nedostatku stavebních materiálů 42 % dotázaných společností.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři