Cukrouš, lev a větrníky pro Modřanský cukrovar

Výtvarné umění se u nás už stává standardní součástí větších developerských projektů. Platí to i pro velkorysý rezidenční projekt, který vzniká na pozemcích brownfieldu na okraji Prahy – v tomto případě stavitel – společnost Skanska Residential - vyhlásil veřejnou soutěž.

Z celkem 122 návrhů byla nakonec vybrána čtyři díla, která budou umístěna ve veřejném prostranství nově vznikající čtvrti Modřanský cukrovar v Praze 12. Vítězné koncepty podle poroty otevřené soutěže nejlépe pracovaly s ideovým zadáním soutěže, jímž byly udržitelnost, komunita a historie.

„Kromě nezaměnitelné architektury a moderních udržitelných technologií se v projektu počítá i s výraznými uměleckými prvky. Obrovský zájem ze strany umělců spolu s pestrostí a kvalitou zaslaných návrhů potvrdily, že cesta takové mezioborové spolupráce je správná, funkční a hodnotná pro obyvatele metropole,“ hodnotí výsledky soutěže Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential.

V porotě zasedli sochař Pavel Karous, designér Maxim Velčovský, krajinářská architektka Štěpánka Enderle, Marie Foltýnová z Galerie hl. m. Praha, dále zástupci architektonického ateliéru Chybík+Krištof, IPR, MČ Praha 12 a samozřejmě i investora, tedy společnosti Skanska Residential. Do rozhodovacího procesu byli zapojeni také zahradní a krajinářský architekt Ferdinand Leffler, urbanista Petr Klápště a socioložka Hana Jánská ze spolku Socionaut.

„Jako dlouhodobého kritika korporátního umění v rámci developerské zástavby mě zaujal netradiční účel této soutěže, kdy jsme namísto mělké korporátní tvorby realizované jen pro krátkodobé účely marketingu, cíleně hledali výtvarné objekty, které mají podporovat sociální a environmentální ambice nové pražské čtvrti,“ říká Pavel Karous.

Rezidenční čtvrť Modřanský cukrovar nabídne v šesti fázích přibližně 800 bytových jednotek na ploše 58 000 metrů čtverečních. V současné době probíhá výstavba první etapy s plánovaným dokončením v příštím roce.

Vítězné návrhy

Lokalita č. 1 – vstupní místo
Severovýchodní roh areálu bude zdobit Cukrouš – kreativní prvek ve tvaru zvířete spleteného z kovových prutů a porostlého popínavými rostlinami jako srstí. Dle autorky Lindy Čihařové „bude díky nim živý, proměnlivý v čase a bude stárnout společně s lidmi, kteří zde budou žít“.

Lokalita č. 2 – prostor pro hru

Jedná se o pískoviště s vloženým modelem starého cukrovaru uvnitř s názvem „Industriální archeologie“ architektů Matúše Beráka a Jana Bittnera. „Skrze hru tu děti mohou býti badateli a archeology, kteří objevují minulou podobou cukrovaru“, komentují autoři své dílo.

Lokalita č. 4 – aktivní terasy
Pobytovým terasám poblíž budoucího náměstí Modřanského cukrovaru přidají na dynamice „Kinetické objekty – větrníky“ akademického sochaře Františka Svátka ve spolupráci s Evou Hubičkovou a Alenou Mocovou.

Lokalita č. 5 – náměstí
Roman Kvita a Pavlína Kvita jsou autory sochy „Lev, co hlídá řepu“, která se objeví na novém náměstí a bude zároveň i vodním prvkem. Porota ocenila symboliku loga bývalého cukrovaru vtěleného do prostorového objektu. Socha má výrazné výtvarné kvality. Dále porota kladně hodnotila přesvědčivé technické dopracování návrhu.

Pro jednu z předem vybraných lokalit (lokalita č. 3) se porota rozhodla nevybrat žádné z navrhovaných děl. Naopak ale navíc ocenila dva návrhy, které se neobjeví v chystané etapě projektu Modřanský cukrovar, ale investor zváží jejich realizaci v některé z budoucích etap. Jedná se o „Krystal“ Lucie Rónové a „Modřanskou bránu“ Miriam Kaminské.

rs/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři