5 otázek o AI pro Petra Michálka

"Umělou inteligenci jsme testovali například v rámci prvotního návrhu urbanistického řešení. I přes velmi inspirativní výsledky však nebylo možné návrhy rovnou použít", říká Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential. Přemýšlí tak o tom, jak využít umělou inteligenci v oblasti real estate.

Ovlivnila nebo ovlivní do budoucna umělá inteligence trh s nemovitostmi? V jaké oblasti real estate je podle Vás v současné době největší vliv umělé inteligence?
Umělá inteligence má potenciál trh s nemovitostmi ovlivňovat a pravděpodobně, stejně jako u celé řady dalších odvětví, se její vliv v budoucnu ještě umocní. V současnosti se může jednat o různé změny postupů, jakými se nemovitosti navrhují, staví a následně prodávají. Z hlediska přípravných fází lze umělou inteligenci využít například pro automatizaci navrhování, administrativních procesů nebo pro rozsáhlou analytiku interních a externích dat či monitorování trhu. Uplatnit se ale může i při personalizaci nabídky, marketingovém cílení nebo například předcházení úrazů během výstavby a redukci bezpečnostních rizik při výstavbě.

Jaké jsou největší výzvy spojené s implementací umělé inteligence do realitního průmyslu a jaké jsou aktuální trendy v tomto ohledu?
Patří sem například potřeba kvalitních dat, důkladné zabezpečení osobních a citlivých údajů nebo dodržování právních a etických standardů. Navíc jde o aplikaci zcela nové technologie a s tím souvisí určité vícenáklady, ale také potřeba lidského dohledu a kontroly, neboť zde stále hrozí riziko chybných predikcí.

Mohlo by použití umělé inteligence v real estate přinést i nějaká rizika a jaká jsou ta hlavní?
Mezi největší rizika se bezpochyby řadí bezpečnost dat a nespolehlivost výstupů. Může se tedy stát, že se pracnost řešení výzev paradoxně zvýší. Toto platí nejen pro real estate, ale obecně všude, kde se bude používat umělá inteligence.

Myslíte si, že umělá inteligence může pomoci realitním agentům a developerům při rozhodovacím procesu a minimalizaci rizik?
Během rozhodování a posuzování rizik může být umělá inteligence velmi užitečná v případech, kdy je třeba interpretovat velké množství dat z různých pohledů. Prediktivní modelování v kombinaci se strojovým učením může otevírat nové možnosti například v oblasti cenotvorby produktů s ohledem na aktuální situaci na trhu.

Aplikovali jste umělou inteligenci na nějaký konkrétní projekt a jaký byl úspěch?
Umělou inteligenci jsme testovali například v rámci prvotního návrhu urbanistického řešení. I přes velmi inspirativní výsledky však nebylo možné návrhy rovnou použít a bylo tedy nutné je dál manuálně rozpracovávat a upravovat.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři