AI, ChatGPT, AR/VR – nástroje pro zvyšování produktivity

Nástroje umělé inteligence (AI) se dnes dostávají do popředí společenského zájmu a stále více odborníků, jako jsou projektanti, architekti a konstruktéři, hledá způsoby, jak do svých pracovních postupů začlenit různé technologie založené právě na umělé inteligenci.

Co dělá z AI další nejlepší věc při již tak velkém množství technologických aplikací a programů, které se dnes využívají? Především: AI je flexibilní. Mnoho průmyslových odvětví ji může využívat svým vlastním jedinečným způsobem, například jim může pomáhat při získávání dat, cíleném marketingu nebo tvorbě finančních modelů. AI v praxi dnes najdeme leckde, například u výrobců zdravotnických přístrojů či stavebních zařízení, u technologických a inženýrských firem pro letecký a automobilový průmysl, ve sféře veřejných služeb či v energetice. Přitom je AI vysoce flexibilní nejen ve co do možností využití, ale i v tom, s čím vším je kompatibilní – může pracovat s různými podnikovými aplikacemi a strukturovanými i nestrukturovanými daty.

Kvalitnější tvorba 3D prostředí

ChatGPT je nejnovější technologie založená na umělé inteligencí, jež je založena na zpracování jazyka, přičemž využívá algoritmy hlubokého učení. Pozornost široké profesní veřejnosti upoutalo hlavně to, že se jedná o systém, který dokáže porozumět složitým otázkám a téměř okamžitě poskytnout velmi přesné odpovědi. Protože byl ChatGPT vyvinut se schopnostmi konverzační umělé inteligence, dokáže okamžitě pochopit smysl dotazu a generovat přirozeně znějící odpovědi, které jsou přizpůsobeny kontextu konverzace. Má také vestavěnou paměťovou schopnost, která ukládá informace z minulých konverzací, aby tak mohl lépe reagovat na další dotazy a úkoly.

Uživatelé si však také uvědomují, že mnoho projektů vyžaduje více než jen tvorbu textu či otázek a odpovědí. Proto odborníci kombinují schopnosti nástrojů umělé inteligence s dalšími progresívními technologiemi, jako je například smíšená imerzní realita (rozšířená a virtuální realita – AR/VR). Takto vytvářejí AI-modely, které pomáhají vytvářet virtuální světy v metaverzu pro provádění nejrůznějších simulací a následně zvyšují produktivitu a efektivitu. Přesněji řečeno, nástroje AI, jako je ChatGPT a metaverzum, mohou pomoci vytvořit 3D prostředí, které kopíruje reálný svět.

ChatGPT má ovšem stále určitá omezení. Jako příklad lze uvést, že technologie umělé inteligence zatím nedokážou rozpoznat pohyb fyzických předmětů. Přesto takové technologie mohou významně pomoci při kódování virtuálního 3D světa – historicky se toto kódování provádělo ručně, což z hlediska času představuje enormní nároky.

Nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, budou také hrát hlavní roli při vytváření kódu a jazyka používaného při vývoji digitálních dvojčat – virtuálního světa, kde uživatelé mohou komunikovat a samozřejmě hlavně spolupracovat prostřednictvím chatů, e-mailů, videohovorů a dokonce i osobních schůzek.

Přínosy AI ve zkratce

Podpora automatizace – uživatelé budou mít blízko ke špičkovým technologiím, které podporují procesy automatizace; zkracuje se také čas strávený manuálními úkoly, jako je sběr dat, tvorba informací a sledování trendů v oboru.

Plánování a správa úkolů – při efektivním plnění složitějších úkolů je zapotřebí obrovské množství organizační a řídící práce. Technologie jako ChatGPT mohou vytvořit intuitivní platformu pro tyto účely.

Sdílení znalostí –  nástroje jako ChatGPT umožňují zjednodušené sdílení všech informací v rámci společnosti či jiných systémů.

Detekce chyb – pokud je kvalitní, vede k úspoře času a nákladů. AI umožňuje rychlejší objevení chyb v textových datech.

Bezpečnost a ochrana soukromí – v prostředí metaverza tyto imperativy, respektive požadavky nelze řešit tradičními nástroji. Technologie, jako je AR/VR, využívající špičkové nástroje umělé inteligence, jsou však dobře vybaveny i pro tyto účely.

Anglickou verzi článku naleznete zde.

Autor je spoluzakladatelem společnosti GridRaster, poskytovatele cloudových platforem AR/VR. Další informace naleznete na adrese www.gridraster.com.

Dijam Panigrahi

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři