Celá konference bude v reálném čase překládána do angličtiny

Nový stavební zákon a digitální transformace RE

 • 18. 10. 2023
 • Rytířská 29, 110 00 Staré Město, Česko

 • Konference propojuje klíčová témata: nový stavební zákon a rychle se rozvíjející digitální transformaci. Odborníci, zástupci vlády a technologičtí inovátoři budou diskutovat o dvou klíčových tématech ovlivňujících a měnících moderní stavebnictví. V první části se zaměříme na výzvy a příležitosti spojené s novými legislativními změnami stavebního zákona, jeho praktickými dopady a rychle se rozvíjející digitalizací ve stavebnictví a nemovitostech. V druhé části konference otevřeme diskusi o příležitostech, propojení a úspěšných příkladech implementace umělé inteligence do praxe. Zaměříme se na různá využití AI, která mají potenciál vytvářet zisk a zlepšovat efektivitu napříč obory. Můžete se těšit na zajímavé hosty, nabitý program a networking.
 • Máte zájem o prezentaci vašeho brandu, posílení Vašeho marketingového sdělení a získání nových kontaktů nebo klientů? Staňte se partnery konference a využijte širokou škálu možností Vaší firemní prezentace. Pro více informací nám napište na produkce@msgroup.cz
 • Celá konference bude v reálném čase překládána do angličtiny!

Článek o konferenci

Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

9:30 - 10:00

Registrace

10:00 - 12:00

1. diskusní panel

Novinky stavebního zákona: průvodce digitalizací, pravidly a postupy

 • Příležitosti a rizika nového stavebního zákona
 • Zřízení státní stavební správy a změny v soustavách stavebních úřadů
 • Změny v územním plánování, úpravy plánovacích smluv a požadavky na výstavbu
 • Nový stavební zákon v praxi
 • Digitalizace jako cesta ke zkrácení stavebních procesů
 • Digitalizace státní správy na úseku stavebního řádu
 • Digitální transformace v rámci nového stavebního zákona a územního plánování
 • Budoucnost realitního byznysu ve světle technologických inovací

Moderátor

 • Martin Mládek (Invicta law)

Aktivní účastníci

 • Klára Dostálová (Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky)
 • Hana Landová (Hospodářská komora České republiky)
 • Marcela Pavlová (Bývalá náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce výstavby a veřejného investování)
 • Tomáš Kadeřábek (Asociace developerů)
 • Petr Klán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • Martin Mládek (Invicta law)
12:00 - 12:30

Coffee break

12:30 - 14:30

2. diskusní panel

Digitalizace a umělá inteligence: překonávání výzev a zajištění úspěšné implementace

 • Národní strategie umělé inteligence
 • Inovace a efektivita: využívání dat a umělé inteligence ke zvýšení produktivity a efektivity v byznysu a real estate
 • Transformace dat na znalosti a zisk
 • Nové digitalizační strategie a jejich plánování

Moderátor

 • Lukáš Kačena (prg.ai)

Aktivní účastníci

 • Lenka Škrábalová (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky)
 • Ondřej Dobruský (Ewas Platform)
 • Jáchym Hercher (Zastoupení Evropské komise v České republice)
 • Hajk Hovhannisyan (Ewas Platform)
 • Lukáš Kačena (prg.ai)
 • Jan Kalašnikov (Blindspot.ai)
14:30

Závěr konference

Rytířská 29, 110 00 Staré Město, Česko

Moderátor

Martin Mládek

Invicta law

Martin Mládek

Invicta law

Martin Mládek poskytuje více než 15 let poradenství českým a mezinárodním klientům v oblastech akvizic nemovitostí, developerských projektů, akvizic podniků a správy majetku. Jeho specialitou je zastupování klientů v povolovacích řízeních pro realizaci staveb a v souvisejících soudních sporech. Před založením vlastní advokátní kanceláře v roce 2015 vedl nemovitostní tým v americké advokátní kanceláři Squire Patton Boggs v Praze. Martin je členem České advokátní komory a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kde se aktivně účastní činnosti pracovních skupin.

Lukáš Kačena

prg.ai

Lukáš Kačena

prg.ai

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. V letech 2015 – 2017 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako nezávislý konzultant v oblasti veřejné správy se zaměřením na tvorbu a hodnocení veřejných politik a podporu výzkumu, vývoje a inovací. Je spoluautorem Metodiky přípravy veřejných strategií. Uvedeným tématům se věnuje také jako přednášející a školitel. Od dubna 2022 je ředitelem prg.ai, organizace založené HMP, Univerzitou Karlovou, ČVUT a Akademií věd s cílem vytvořit z Prahy jedno z evropských center umělé inteligence.

Aktivní účastníci:

Klára Dostálová

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Klára Dostálová

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vystudovala VŠE v Praze. V letech 2004–2014 byla ředitelkou Centra evropského projektování v Hradci Králové. Do Královéhradeckého kraje tehdy přivedla se svým týmem dotace za více jak 25 miliard korun. Následně tři roky působila jako náměstkyně ministryň pro místní rozvoj Věry Jourové a Karly Šlechtové, aby se v letech 2017 – 2021 sama stala ministryní. Vlajkovou lodí jejího působení na MMR byl nový stavební zákon, který získal titul Zákon roku. V listopadu 2022 byla zvolena místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Patří mezi přední české odborníky na evropské dotace, bydlení a cestovní ruch.

Hana Landová

Hospodářská komora České republiky

Hana Landová

Hospodářská komora České republiky

V období před rokem 2007 zastávala manažerské pozice v mezinárodní advokátní kanceláři. Poté nastoupila do developerské společnosti FINEP, kde se od té doby jako ředitelka právních služeb věnuje developerským aktivitám, službám v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí a navazujícím službám.
Vedle svého hlavního povolání je Hana Landová od roku 2014 aktivní v pracovních skupinách Hospodářské komory České republiky (HK ČR), kde působí jako předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje, a dalších profesních sdružení. Jejím cílem je posílit právní jistotu investorů, zjednodušit, zpřehlednit a stabilizovat legislativu upravující působení investorů při plánování a realizaci investičních záměrů, především v developerském segmentu. Působila v expertních skupinách, které pracovaly, mimo jiné, na EIA, stavebním zákonu a souvisejících předpisech, či územně plánovací legislativě, či v oblasti spolupráce měst a investorů. Na mezinárodním poli působí jako poradkyně prezidenta Eurochambers, evropského sdružení hospodářských komor.

Marcela Pavlová

Bývalá náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce výstavby a veřejného investování

Marcela Pavlová

Bývalá náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce výstavby a veřejného investování

Tomáš Kadeřábek

Asociace developerů

Tomáš Kadeřábek

Asociace developerů

Tomáš je absolventem stavební fakulty Českého vysokého učení technického, kde získal v roce 1986 inženýrský titul. Kariéru zahájil ve stavební společnosti Metrostav. V oblasti developmentu se pohybuje od roku 1993, kdy přestoupili do společnosti ING Real Estate. Tam řídil celou řadu developerských projektů a vypracoval se až do pozice generálního ředitele, zodpovědného mimo jiné za výstavbu dnes již ikonické budovy Nového Anděla. Od roku 2006 působí jako nezávislý expert v developmentu komerčních nemovitostí prostřednictvím firmy TRESS, kterou spoluvlastní. Od jejího vzniku v roce 2015 je ředitelem Asociace developerů České republiky. V současné době zastupuje Českou republiku v evropské organizaci Build Europe.

Petr Klán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Petr Klán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze, ale svoji kariéru zasvětil optimalizaci řízení, procesním analýzám, plánování a digitalizaci. S přestávkami 14 let pracuje ve státní správě na rozličných projektech, kde zastával různé řídicí pozice v rámci jednotlivých resortů. V současnosti se věnuje digitalizaci stavebního řízení a územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj a dalším projektům, které mají za cíl rozvoj České republiky.

Martin Mládek

Invicta law

Martin Mládek

Invicta law

Martin Mládek poskytuje více než 15 let poradenství českým a mezinárodním klientům v oblastech akvizic nemovitostí, developerských projektů, akvizic podniků a správy majetku. Jeho specialitou je zastupování klientů v povolovacích řízeních pro realizaci staveb a v souvisejících soudních sporech. Před založením vlastní advokátní kanceláře v roce 2015 vedl nemovitostní tým v americké advokátní kanceláři Squire Patton Boggs v Praze. Martin je členem České advokátní komory a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kde se aktivně účastní činnosti pracovních skupin.

Lenka Škrábalová

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Lenka Škrábalová

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Lenka Škrábalová zastává funkci vedoucí oddělení digitální ekonomiky a společnosti v odboru digitální ekonomiky a chytré specializace na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do kompetencí jejího oddělení patří zejména problematika Národní strategie umělé inteligence ČR, evropský program Digitální Evropa a akt o datech. Před působením na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Univerzitě Karlově.

Ondřej Dobruský

Ewas Platform

Ondřej Dobruský

Ewas Platform

Ondřej má bohaté zkušenosti z různých IT firem, ve kterých více než 16 let působil ve vedoucích pozicích.
Mezi jeho domény patří vývoj nových technologií, které přinášejí inovace a nové možnosti v IT a Telco. Jeho expertíza zahrnuje cyber bezpečnost, cloud, virtuální realitu a umělou inteligenci. Průběžně se podílí na mezinárodním výzkumu v oblasti pokročilých technologií napříč průmyslovými odvětvími.

Jáchym Hercher

Zastoupení Evropské komise v České republice

Jáchym Hercher

Zastoupení Evropské komise v České republice

Jáchym Hercher je ekonomický poradce na Zastoupení Evropské komise v Česku. Nejvíce se soustředí na veřejnou správu, digitalizaci, sociální politiku a vzdělávání, a to obzvláště v souvislosti s Národním plánem obnovy. Mezi roky 2014 a 2020 pracoval v Evropské komisi v oblasti veřejných zakázek, a to hlavně na elektronizaci zadávání veřejných zakázek, využití dat o veřejných zakázkách a podpoře datové analytiky. Kromě toho také spoluvedl produktový tým vyhledávání v Seznam.cz, pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí a spoluvytvářel mezinárodní datový standard pro veřejné zakázky Open Contracting Data Standard.

Hajk Hovhannisyan

Ewas Platform

Hajk Hovhannisyan

Ewas Platform

Zaměřuje se především na výzkum a vývoj technologií spojených s umělou inteligencí a neuronovými sítěmi.
Na základě vlastního úspěšného výzkumu staví unikátní technologii AI zaměstnanců, jejichž cílem je přinést revoluci v efektivním využití nejmodernějších technologií ve firmách. Jeho doménou je návrh architektury a následný vývoj aplikací pomocí serverless technologií s maximálním ohledem na cenovou i výkonnostní optimalizaci cloudových zdrojů.

Lukáš Kačena

prg.ai

Lukáš Kačena

prg.ai

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde setrval do roku 2013. V letech 2015 – 2017 byl ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Měl na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení. V současné době působí jako nezávislý konzultant v oblasti veřejné správy se zaměřením na tvorbu a hodnocení veřejných politik a podporu výzkumu, vývoje a inovací. Je spoluautorem Metodiky přípravy veřejných strategií. Uvedeným tématům se věnuje také jako přednášející a školitel. Od dubna 2022 je ředitelem prg.ai, organizace založené HMP, Univerzitou Karlovou, ČVUT a Akademií věd s cílem vytvořit z Prahy jedno z evropských center umělé inteligence.

Jan Kalašnikov

Blindspot.ai

Jan Kalašnikov

Blindspot.ai