Zájem o rozvojové pozemky nepolevuje

V roce 2022 trh s rozvojovými pozemky nabídl dvě různé podoby. Zatímco v jeho první polovině tlačil soustavný zájem developerů ceny vzhůru, druhá půlka zaznamenala ze strany těchto tradičních kupujících citelné oslabení poptávky.

Pozemky se však prodávaly stále – jen developery vystřídali investoři do obnovitelných zdrojů energie, kterým velmi nahrává nová liberálnější legislativa. „Trh se v prvních letošních týdnech ze strany developerů i koncových uživatelů částečně oživil. Pouze jsou patrné vysoké nároky na slevy, v průměru o 30 % oproti cenám z poloviny loňského roku,“ shrnuje situaci na trhu Michal Diviš z poradenské společnosti 108 Agency – ta loni zprostředkovala pozemkové transakce v objemu přes 500 000 m2.

Změny na trhu rozvojových pozemků bylo možné pozorovat od loňského června, kdy ČNB zvedla dvoutýdenní repo sazbu o 1,25 % na 7,00 %. Vzhledem k množství akvizic pozemků realizovaných tzv. na páku, tedy  s využitím externího kapitálu, začali developeři z rozjednaných nákupů vystupovat nebo je odkládat. Nárůst úrokové sazby totiž způsobil, že řadě z nich přestaly vycházet ekonomické plány.

Výběr pozemkových transakcí realizovaných v roce 2022

Zvýšená obezřetnost kupujících se dotkla hlavně parcel pro „retailovou“ a rezidenční výstavbu, na podzim už také pro průmyslové a skladové nemovitosti. Překvapivě však v tomto období bylo zobchodováno několik pozemků pro budoucí kancelářskou výstavbu.

Staronoví kupci

Z údajů 108 AGENCY vyvstává, že i přes pokles objemu uzavřených transakcí se vedle investorů do solárních elektráren objevila další, “staronová” skupina zájemců – koncoví vlastníci, respektive uživatelé. Ti využili cenové korekce k nákupu parcel pro výstavbu vlastních nemovitostí, obvykle skladů nebo obchodních prostor. Zpravidla šlo o společnosti, které nepocítily pokles odbytu, jako například distributor asijských potravin Shinfood. Také u této kategorie ale byla, a nadále je, zjevná opatrnost: obava z potřeby bankovního financování zatíženého vysokými úroky se promítá do snahy snižovat ceny.

Přeskupení na straně kupujících se projevilo také ve velikosti nakupovaných parcel. Zatímco developeři mířili na plochy o výměře 5 – 30 hektarů, koncoví uživatelé nejčastěji hledají parcely s výměrou od 5 000 m2 do 30 000 m2. Podmínky i ceny transakcí se však citelně liší dle lokality. Do prémiové skupiny nadále patří Praha, Brno a Plzeň a z určitého pohledu i Ostrava. Zjevně populárnější jsou nyní také severní Čechy, Liberec nebo České Budějovice.

Segment OZE akceleruje poptávku

„Mimo veškeré trendy stojí investoři do obnovitelných zdrojů energie, hlavně fotovoltaiky. Ti jsou připraveni koupit pozemky o jakékoliv velikosti a prakticky kdekoliv, kde je dostatečně kapacitní přenosová soustava, navíc s předschválenými úvěry nebo rovnou vlastním kapitálem. Důvody spočívají mimo jiné ve značné státní podpoře způsobené energetickou krizí a závazky EU ke zvyšování podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ objasňuje Michal Diviš. S tím, že právě „solární“ transakce v letošním roce zastíní poptávku developerů a budou trhu dominovat. V případě developerů Michal Diviš očekává návrat ke standardní akviziční strategii až na jaře příštího roku. Samozřejmě za předpokladu, že se neobjeví nečekané turbulence nebo jiné komplikace v ekonomice.

rs/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři