Praha: kancelářský trh ožívá

Intenzívní výstavba, ale jen podprůměrný přírůstek nových kapacit, vzestup nabídky podnajímaných kancelářských prostor, slušná poptávka, pokles výměry volných ploch a mírný nárůst nájemného – tak zhruba lze popsat aktuální situaci na kancelářském trhu české metropole.

Celková velikost kancelářských ploch v Praze podle aktuálních údajů sdružení Prague Research Forum ke konci roku 2021 činila 3,73 milionů m2. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dostavěna pouze budova Viktoria Office Center (1 700 m2) společnosti CTR Group. Za celý rok 2021 bylo dokončeno 56 500 m2 kancelářské plochy v rámci osmi budov, což je o 62 % méně než v předchozím roce 2020. V následujícím roce 2022 je plánováno  dokončení pouze devíti kancelářských projektů s celkovou plochou 76 300 m2.

Čekání na rok 2023

Až v roce 2023 by mohlo být dokončeno dalších 140 000 m2 za předpokladu, že budou dodrženy současné plánované termíny developerů. V závěru uplynulého rokuzačala stavba kancelářských budov Roztyly Plaza (20 000 m2) společnosti Passerinvest v Praze 4 a Block Karlín (8 200 m2) společnosti Ungelt v Praze 8. Za celý rok 2021 byla zahájena výstavba celkem 127 800 m2 v rámci osmi kancelářských projektů (12 budov), téměř třikrát více než v roce 2020. K 31. 12. 2021 bylo ve výstavbě 195 200 m2 kancelářských ploch, o 43 % více než koncem předchozího roku.

Hrubá poptávka se zvýšila

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 velikosti 106 000 m2, což představuje 6% mezičtvrtletní i meziroční nárůst.

Největší hrubá realizovaná poptávka byla ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenána v městských částech Praha 4 (24 %), dále pak v Praze 8 (20 %) a v Praze 5 (18 %). Největší poptávka po kancelářích byla realizována společnostmi působícími v oboru IT (22 %), profesionálních a poradenských služeb (14 %) a v oblasti financí (10 %).

Podíl nově pronajatých existujících prostor a expanzí představoval 48 % z celkové hrubé realizované poptávky, zatímco předpronájem nových kanceláří ve výstavbě byl pouze 7 %. Dalších 44 % tvoří obnovení stávajících smluv (tzv. renegociací). Zbývající 1 % představují podnájmy již pronajatých prostor. Celková nabídka volných ploch k podnájmu přitom ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla 78 700 m2, což je o 27 % více než v předchozím kvartálu.

Hrubá poptávka za celý rok 2021 vzrostla o 16 % oproti předchozímu roku a dosáhla objemu 387 100 m2. Nejvíce prostor se pronajalo v Praze 4 (22 %) a Praze 8 (18 %). Největší zájem byl od nájemců v oblasti IT (16 %) a profesionálních služeb (12 %).

Mirný vzestup neobsazenosti

Čistá absorpce vyjadřuje změnu obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období. V porovnání s předchozím čtvrtletím obsazená kancelářská plocha vzrostla o 6 100 m2. Avšak v meziročním porovnání byla absorpce záporná: ubylo 12 800 m2 obsazené kancelářské plochy. Neobsazenost kanceláří lehce klesla ze 7,9 % ve třetím čtvrtletí na 7,8 % ve čtvrtletí čtvrtém. Celková rozloha volných kanceláří na konci čtvrtletí dosáhla 292 700 m2.

Nejvyšší dosahované nájemné ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 vzrostlo a pohybovalo se v rozmezí 23,5–24 eur za m2 na měsíc v centru města, 16–18 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,5–15 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města. Rostoucí ceny stavebních prací se kromě nájemného promítají také do nižších příspěvků na kancelářské vestavby, případně jiných pobídek.

SF/pb

 

 

 

 

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři