Nový nádech pro Negrelliho viadukt: Kavárny, startupy a parky ozvláštní oblouky pražského mostu

V říjnu letošního roku se otevře první z oblouků Negrelliho viaduktu v Karlíně, který byl dosud opomíjen. Nový koncept zahrnuje kavárny, sídla startupů, parky a náměstí. Tato proměna má přinést nový život do historické stavby, která spojuje Masarykovo nádraží s Bubny na druhém břehu Vltavy.

Oblouk s pořadovým číslem 036 bude prvním, který se otevře a bude sloužit jako informační centrum k budoucnosti celého projektu. Doteď fungoval jako garáž. Celý proces proměny je navržen s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození historického mostu. Zasklení prostoru bude provedeno tak, aby neovlivnilo pohyb pěších a další komunikační trasy v okolí. Prostor pod oblouky bude přístupný a vizuálně kontrolovaný.

Praha plánuje provádět speciální měření během dvou let, aby porozuměla vlivu zabydlení oblouků na celý viadukt. Tato zkoumání poslouží jako podklad pro další stavební úpravy a zajistí, že proměna viaduktu bude citlivá k jeho historii a kulturní hodnotě.

V testovacím mezičase by se ale měla řešit také veřejná prostranství v okolí mostu. V kultivaci okolí Negrelliho viaduktu a zprovoznění oblouků leží velká příležitost pro Karlín a jeho okolí. Zajímavé by mělo být i propojení s Kasárnami Karlín, které Praha získá do vlastnictví, řekl radní pro majetek Adam Zábranský.

Zdeněk Hřib, první náměstek primátora pro oblast dopravy, uvedl: „Oživení prvního oblouku viaduktu prověří nejen funkčnost celého budoucího řešení, ale také provázanost s dostupnými dopravními trasami v okolí a občanskou vybavenost v rámci koncepce tzv. 15minutového města.“ V budoucnu by totiž v obloucích měly sídlit kavárny, startupy i kulturní projekty.

Praha plánuje viaduktu zajistit různorodé využití. 40 % oblouků bude sloužit pro kavárny a bistra, dalších 40 % pro kreativní provozy, jako jsou dílny, ateliéry a obchody s vlastním zbožím, a zbývajících 20 % na krátkodobé pronájmy pro umělce nebo startupy. Každá varianta pronájmu bude poskytována na různou dobu, od pěti let pro první variantu, přes tři roky pro kreativní provozy, až po jeden rok pro startupy.

Oblouků je celkem 93, přičemž 13 z nich je umístěno na Štvanici a 8 nad Vltavou. Plány na revitalizaci viaduktu zahrnují také veřejná prostranství v jeho okolí, včetně vytvoření Parku Viadukt, který přinese Karlínu či prostoru u Kasáren s aktivním parterem a letní scénou Karlínského divadla další zeleň. Vzniknout má i nové Negrelliho náměstí, budoucí ústřední prvek společenského života, přičemž v místě Sokolovské ulice, kde viadukt funguje jako karlínská brána, by se měla zmírnit doprava a upřednostnit prostor pro pěší.

Projekt revitalizace Negrelliho viaduktu čerpá inspiraci z úspěšných konverzí v Evropě, jako jsou Stadtbahn Viadukt ve Vídni, Le Viaduc des Art v Paříži a Im Viadukt v Curychu. Očekává se, že nový koncept viaduktu přiláká obyvatele a návštěvníky Prahy, poskytne kvalitní služby a zajímavý program, a zároveň přispěje k oživení okolí Karlína.

Zdroj úvodní vizualizace: www.viaduktkreativni.cz

remspace

Hlavní partneři

Partneři