Novela NSZ: ledy se hnuly?

Depresi developerské obce z návrhu novely stavebního zákona střídá její optimismus - povolovací řízení by se mohlo přece jen zrychlit! Podle Tomáše Kadeřábka z Asociace developerů k tomu pomohl vznik Platformy pro zdravý stavební zákon sdružující profesní komory a svazy - a její jednání s ministry pro místní rozvoj Ivanem Bartošem (Piráti) a dopravy Martinem Kupkou (ODS).

Po schůzce z minulého týdne se nyní pracuje na pozměňovacím návrhu, na jehož základě by úřady mohly sloučit různá vyjádření do jednoho. „Před čtrnácti dny jsme byli maniodepresivní, teď jsme optimisty. Povedlo se najít paragraf 140 správního řádu, podle kterého má úřad možnost spojovat řízení dohromady a není potřeba kvůli tomu vytvářet velkou administrativu. K tomu upíráme snahu a snažíme se pomoci ministerstvu zformulovat zadání a dopravit ho do sněmovny jako podklad pro pozměňovací návrh,“ řekl T. Kadeřábek.

Nová vláda – nový stavební zákon

Nový stavební zákon připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) a Sněmovna ho schválila loni v létě i přes veto Senátu. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) ovšem avizoval a letos také prosadil roční odklad účinnosti zásadních pasáží tohoto zákona. A vláda nechala vypracovat příslušnou věcnou novelu – ta především ruší Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízené nové krajské stavební úřady a zachovává stavební úřady v obcích. Od poloviny příštího roku začne fungovat pouze Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvádí, že cílem navrhované úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou: jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. S tím ale zástupci mnoha oborových organizací nesouhlasili. Některé z nich proto v říjnu tohoto roku vyzvaly vládu, aby novelu neprojednávala a vrátila ji MMR k přepracování.

Vícehlasá platforma

Protože Fialův kabinet novelu přesto podpořil, vznikla v listopadu „Platforma pro zdravý stavební zákon“, ve které jsou Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů, Asociace developerů ČR, uskupení měst CityDeal a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. „Do té doby jsme novelu komentovali všichni izolovaně a pochopili jsme, že abychom byli víc slyšet a náš názor se bral vážně, musíme se stmelit. Byla to přímá reakce z nespokojenosti s návrhem novely,“ řekl T. Kadeřábek.

Pak se konalo opakované jednání s ministrem Bartošem, ke kterému se přidal ministr dopravy Kupka, a podle T. Kadeřábka na jejich základě došlo k posunu. Nyní spolupracují zástupci platformy s MMR a MD na pozměňovacím návrhu, který by měl umožnit stavebním úřadům vyřídit potřebná vyjádření za stavebníka, pokud ten bude mít o to zájem. Jde o integraci dotčených orgánů státní správy při zachování sítě stavebních úřadů podle požadavků Sdružení měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv. „Principu jednoho řízení a jednoho razítka sice dosaženo nebude, v maximální možné míře se ale k němu přiblížíme,“ podotkl T. Kadeřábek.

Nejde jenom o NSZ

Zároveň se jedná o zákonu o jednotném environmentálním stanovisku (JES), které slučuje povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. „Je to rozumná myšlenka, ale bojujeme o to, aby bylo součástí řízení, ne před ním. To by bylo povolení pro povolení. Ať úřad udělá jedno stanovisko, proti kterému se může kdokoli odvolat. Ale pouze jednou,“ řekl T. Kadeřábek.

Šéf Asociace developerů rovněž uvedl, že v případě schválení integrace přestanou být stavební úřady „podatelnou“, kam stavebníci nosí jednotlivá vyjádření. Stavební úřady by v tom případě rozhodovaly třeba rozpor mezi vyjádřením památkářů a životním prostředím. „Bude to důležité a jedinečné, protože se konečně dostaneme k tomu, že někdo posoudí veřejný zájem,“ řekl T. Kadeřábek.

Novela NSZ už v Poslanecké sněmovně prošla prvním čtením. Pozměňovací návrh by chtěla platforma připravit během ledna, aby mohla být součástí druhého čtení.

ČTK/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři