Konferenční echo – REM Autumn 2022

Celodenní odborná konference – to je především bezpočet informací, tvrzení, grafů, statistik a prognóz. Pro poslední konferenci Stavebního fóra, která počátkem října proběhla v karlínské budově Spojka Events, to platilo beze zbytku, ovšem výjimečně bohaté a barvité bylo i mimoprogramové, respektive neoficiální dění.

Příčina je snadno odhadnutelná: na českém realitním trhu stabilitu a prosperitu bohužel střídá období nejistoty a problémů, byť zatím spíše jen tušených. Obecné či rámcové vyznění REM Autumn 2022 přesto bylo poměrně jasné: každá krize je i příležitostí a není nutné, ani užitečné propadat skepsi a malomyslnosti ještě předtím, než potíže skutečně přijdou.

„Je to radost být v takhle genderově vyváženém panelu,“ spokojeně konstatovala hned v úvodu svého vystoupení Zdenka Klapalová, hlava ARTN a pražské větve Frank Knight, a to v té části konference, která byla věnována financím a investicím. Byla to příhodná slova – ovšem bohužel jenom v tomto panelu byly ženy v převaze, v dalších dvou se zase prosadili hlavně realitní mužští šovinisté. Ale nebylo to překvapení – hlavní protagonistkou tohoto panelu totiž byla Lenka Šindelářová ze 108 Agency, která je zakladatelkou FLIRE neboli platformy Female Leaders in Real Estate, jejímž cílem je zvýšit zastoupení žen ve vedoucích pozicích v celém realitním sektoru. Ovšem jakkoli genderově panel odpovídal požadavkům doby, jeho obsah moc povzbudivý nebyl: Lenka Šindelářová upozornila na aktuálně hodně chabou investiční aktivitu, Lenka Kostrounová (ČSOB) zase predikovala větší obezřetnost bank při financování všech realitních aktivit i potíže spjaté se současným pohybem úrokových sazeb a Zdenka Klapalová varovala před tvorbou katastrofických scénářů vývoje, které mají tendenci k sebenaplňování. A také na to, že napříště peníze už nebudou zadarmo! Pavel Streblov z Penty k tomu všemu přidal poznámku o skeptické náladě, která vládla na posledním REAL EXPO.

Program každé velké konferenční akce má mít nějakou lahůdku, skutečnou zvláštnost, zkrátka nějakou třešničku na dortu. Jinak řečeno to, čemu se v hollywoodské filmové produkci říká „kameo“. Na REM Autumn 2022 takovou roli sehrálo vystoupení Víta Pavelce z ateliéru MS architekti, který nyní pracuje na výstavbě hotelu U Sixtů. Přitom nešlo ani tak o to, jak si dnes pražský hotelový sektor obecně vede, jaké nové ubytovací kapacity se chystají, ale o trochu detailnější pohled na svízele, které vznikají, když se hotel staví v bloku románských a gotických budov a přímo na Staroměstském náměstí („S památkáři jednáme víceméně permanentně!“). Třeba i o tom, co se děje, když se v průběhu prací objeví gotická klenba, o jejíž existenci nikdo neměl ani ponětí. A jak ji právě nyní obnovují moravští specialisté na výstavbu vinných sklípků.

Na trochu hlubší vrstvu problematiky, spjaté s udržitelnosti výstavby a klimatickými změnami, na REM Autumn 2022 upozornil Prokop Svoboda z realitní kanceláře Svoboda & Williams: „Nedávno jsem projížděl delší trasou po rakouských a moravských vesnicích. Na ty unifikované, plastovými okny osazené a polystyrenem obalené domy nebyl nijak povznášejí pohled. Musíme se rozhodnout, jestli se ve jménu udržitelnosti opravdu chceme vzdát svého historického příběhu, tradic a individuality.“ Nebyl jediný, kdo na REM Autumn 2022 toto téma zmínil. Třeba v diskusi o obtížném využívání energeticky úsporných technologií na historických budovách to byla Z. Klapalová: „Tyto budovy jsou ale přece zelené už samy od sebe. Kromě jiného tím, že jsou obvykle v centru měst, tedy snadno dostupné i pěšky. Nařízení a regulativy udržitelnosti nesmíme přejímat otrocky!“

Konference, to není jen program a více či méně poučené referáty a prezentace. To je také socializace, personální kontakty, tedy jak se dnes říká networking a v jeho rámci desítky a stovky mikroudálostí osobního charakteru. Zdá se, že pro REM Autumn 2022 to platilo bezezbytku, neoficiální ruch svou intenzitou hodně připomínal první konferenci SF po covidových lockdownech.

Kuřecí saltimbocca se šalvějovou omáčkou, pečené grenaille, sous vide selečí hřbet s omáčkou z červeného vína, orecchiette se sušenými rajčaty a parmazánem  a leccos dalšího – kdo trpělivě vystál frontu, ale i ti, co přišli na poslední chvíli, byli s tímhle menu určitě spokojeni, jakkoli gurmetů je v realitní obci dost a dost.

Na pódiích konferencí, diskusních setkání, workshopů a kolokvií Stavebního fóra se za uplynulá desetiletí vystřídaly doslova desítky moderátorů. Všichni obstáli, což je docela obdivuhodné, protože se až na výjimky vždy jednalo o realitní profesionály, pro které bylo moderování – což je jinak dost náročné řemeslo – jen jakýsi „vedlejšák“. Ale samozřejmě: někteří byli lepší, někteří slabší. Z tohoto hlediska je v posledních letech nezpochybnitelnou moderátorskou hvězdou SF Eduard Forejt z Passerinvest Group. Vždy pozitivně a vesele naladěný bez přestání vtipkuje, nechává hlasovat auditorium, vyzývá k upřímnosti, protože novináři na akci nejsou, klade překvapivé a někdy i záludné otázky, má osobní poznámky, rozdává různé pomůcky a pak nutí obecenstvo, aby je používalo apod. Zkrátka – když na akci SF moderuje EF, je vždy v panelu živo. Platilo to i na REM Autumn 2022, tím spíše, že v kancelářském panelu bylo o čem mluvit. Pravda, slovní hříčka „develovepři“ v přítomných příliš smíchu nevyvolala, asi ťala do problematiky vztahů development – veřejnost příliš ostře. Podle Eduardových slov ovšem ještě chladnější reakci vyvolala jeho glosa na webu SF. Snaha vnést do tématu klimatických změn, udržitelnosti a realizace programů, jako je Green Deal, trochu více střídmosti a racionality bude pravděpodobně ještě stále spíše záležitostí kuloárů.

Petr Bým

Hlavní partneři

Partneři