Glosář E. Korce: Apelační princip výstavbu urychlí

Povolování staveb v Česku často připomíná nekonečný byrokratický ping-pong. Nejnižší stavební úřad působící při místní radnici odmítne povolit nějakou stavbu jen proto, že vládnoucí politická reprezentace není nové výstavbě nakloněna. Nadřízený stavební úřad, který není pod takovým tlakem lokálních politiků, poté většinou zamítnutí zruší a vrátí celou věc k novému projednání. A původní stavební úřad si najde jinou záminku, proč stavbu nepovolit.

Žádost tak opět putuje o stupeň výše, aby ji nadřízení úředníci poslali zase zpátky. To se může opakovat takřka donekonečna. Celý proces povolování nové stavby se tak může protáhnout o dlouhé roky. Nový stavební zákon, jehož návrh na konci prázdnin schválila vláda, tuto nesmyslnou úřednickou přetahovanou ruší. Zavádí totiž takzvaný apelační princip. Ten znamená, že nadřízený stavební úřad v případě odvolání věc nepošle zpět na původní stavební úřad, ale sám o žádosti investora rozhodne. Získat finální rozhodnutí by tak bylo možné už v řádu měsíců a ne roků, jako je tomu často nyní.

Apelační princip sice neřeší takzvanou systémovou podjatost stavebních úřadů nejnižšího stupně, nicméně výrazně omezuje vliv lokálních politiků na rozhodování stavebních úřadů sídlících často ve stejných prostorách jako radniční úředníci. Lokální stavební úřady už nebudou moci blokovat stavební záměry donekonečna, ale jen do prvního rozhodnutí. Poté jejich agendu, v případě investorova nesouhlasu s úředním závěrem, převezmou o stupeň výše.

Zavedení tohoto principu jednoznačně vítám. Velmi často se totiž setkáváme s tím, že pracovníci stavebních úřadů musí rozhodovat v souladu s názorem politické reprezentace, která bývá proti jakékoliv nové výstavbě ve „svém“ městě či obvodu. Zákon sice říká, že je státní správa od samosprávy oddělená, v praxi to ale neplatí. Stavební úřady na obcích spadají pod místní radnice, úředníci a hlavně jejich odměny jsou závislé na tajemníkovi úřadu. Toho jmenuje starosta, který tak má silnou páku na prosazení svého pohledu na věc.

Podstatné proto nyní je, aby nový zákon co nejdříve schválili také poslanci a senátoři. Stavebnictví, které tvoří důležitou součást celé ekonomiky, totiž změnu legislativy potřebuje jako sůl. Není možné, abychom z hlediska složitosti a délky povolování nových staveb patřili k nejhorším zemím na světě, daleko za mnoha rozvojovými zeměmi. Nový stavební zákon je příslibem toho, že se opět začnou stavět potřebné stavby – ať už jsou to nové dálnice, obchvaty či tolik chybějící byty.

Autor je generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.

Evžen Korec, CSc.

Hlavní partneři