Dun & Bradstreet : podnikatelská rizika rostou

Globální podnikatelská rizika ve čtvrtletí roku 2022 nabyla na intenzitě. Přitom se neustále dost dynamicky vyvíjejí, pokud jde o jejich typy a geografické oblasti, a současně nelze vyloučit ani vznik nových. Dopady jsou patrné napříč celým podnikatelským spektrem – od živnostníků až po nadnárodní korporace. Podle analýzy společnosti Dun & Bradstreet mezi nejvýznamnější hrozby podnikání aktuálně patří potíže v dodavatelských řetězcích, válka na Ukrajině a inflace.

Zpráva společnosti Dun & Bradstreet „Global Business Risk Report“ (GBRR) řadí největší aktuální hrozby pro podnikání na základě potenciálního dopadu každého rizikového scénáře na společnosti, přičemž každému riziku přiřazuje vlastní skóre. Skóre z deseti největších rizik se používá k výpočtu celkového skóre globálního dopadu (GBI – Global Business Impact). Analýzy podnikatelských rizik vycházejí z poměrů v 132 zemích, které představují více než 99 % celosvětového HDP.

GBI se právě ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšilo na 315 bodů v důsledku výrazného zhoršení politické i ekonomické situace ve světě. Aktuální skóre je ve srovnání s 1. čtvrtletím vyšší o 19 bodů, ale je nižší než nedávné maximum 332, které bylo zaznamenáno ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2020, a to v důsledku začínající pandemie. Přestože je dnes skóre GBI nižší než vrcholné hodnoty zaznamenané v roce 2020, je vyšší než dlouhodobý průměr 269,8. To znamená, že podniky se nadále potýkají s vysokou mírou nejistoty.

Global Business Impact

Geopolitika, COVID, kybernetika …

Z deseti hlavních rizik identifikovaných pro 2. čtvrtletí je z globálního pohledu nejrelevantnější narušení dodavatelských řetězců. Tato hrozba v průběhu čtvrtletí ještě zesílila, protože se naplnily dva úzce související scénáře – rusko-ukrajinský konflikt a čínská strategie nulové tolerance Covid-19. To, co by mělo podniky od této chvíle znepokojovat, je hlavně nebezpečí další eskalace války na Ukrajině.

Globální inflace, na jejíž nebezpečí Dun & Bradstreet upozorňoval před koncem roku 2022, se ve světě už pevně zakořenila. Klíčovou otázkou tak zůstává, zda se inflace obejde bez růstu úrokových sazeb. Současně analytici firmy Dun & Bradstreet mezi klíčová globální rizika zařadili stagflaci – nepříznivý stav ekonomik, který se projevuje nulovým či záporným růstem HDP a současně vzestupem cen i nezaměstnanosti.

V předchozím čtvrtletí se na seznam deseti největších hrozeb dostala kybernetická zranitelnost. Důvodem byla rychlá digitalizace a vyšší geopolitické napětí. Kybernetický prostor je vnímán jako účinný způsob získávání strategické výhody v probíhajícím geopolitickém soupeření. Toto riziko se zhoršilo, protože soupeření mezi Ruskem, Čínou a Západem zesílilo.

Důležitým rizikovým tématem zůstává i nadále Covid-19 – svět už vstupuje do třetího roku pandemie. Nicméně se už konečně umí vypořádat s prudkými ataky pandemie – pokud se neobjeví nová, smrtelnější varianta. Prozatím ale analýza Dun & Bradstreet riziko tohoto scénáře snížila.

Riziko politické fragmentace Evropy, které je patrné hlavně v životě EU, prošlo v posledních několika týdnech dvěma významnými zkouškami – rychlou dohodou o kolektivní akci proti Rusku a francouzskými prezidentskými volbami, v nichž centristické síly zmařily snahy krajní pravice a udržely se u moci. Neúspěch v obou těchto případech by byl významnou ranou pro jednotu EU. Prozatím ale vše nasvědčuje tomu, že toto nebezpečí, jakkoli nadále existuje, je mírnější než dříve.

Inflace: čeká nás tvrdé přistání?

Více než deset let po globální finanční krizi se centrální banky vyspělých zemí opět potýkají s cenami, respektive jich stabilním vývojem. Pandemie cenový vývoj značně narušila, spotřebitelské a výrobní ceny dosáhly několikaletých maxim. Tyto cenové přírůstky jsou nyní ještě podporovány konfliktem na Ukrajině.

Trvalý a přespříliš rychlý růst cen zůstává společným akcelerátorem nejméně dvou dalších rizik, které globální ekonomice nyní hrozí. Tím prvním je už zmíněná stagflace, druhým pak politická polarizace, která hrozí zejména v autoritářských režimech. Pouliční protesty v Kazachstánu a na Srí Lance na začátku roku 2022 mohou být předzvěstí dalších takových nepokojů. Podniky by se měly připravit na další podobná narušení hospodářské aktivity ve světě.
Jak již bylo řečeno, hodnota GBI pro druhé čtvrtletí roku 2022 ukazuje, že rizika, kterým podniky čelí, zůstávají zvýšená, přičemž skóre oproti prvnímu čtvrtletí roku 2022 výrazně vzrostlo. Pro firemní management to implikuje hlavně nutnost přípravy krizových plánů pro případy narušení dosud zdánlivě bezpečných dodavatelských řetězců. Současně je pro něj imperativem velmi citlivě vnímání geopolitického vývoje ve světě.

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři