Development a virtuální realita

Společnost Daramis se stejně jako ostatní developerské firmy často potýkala s tím, že 3D modely a další vizualizace projektů jsou v některých ohledech nedostatečné. Jak ověřit, zda je ulice mezi budovami dost široká nebo jestli plánovaná výsadba stromů nebude budoucím majitelům bytů bránit ve výhledu, který investor slibuje na svém webu.

Finální rozhodnutí o těchto problematických a přitom citlivých bodech každého projektu je v takovém případě velmi náročné. Přitom se investor není nikdy na 100 % jistý, zdali se rozhodl správně - až do té doby, dokud sám nebude vedle postavené budovy stát. I přesto, že se architekti i projektanti k takovým částem projektu mnohokrát vrací a často přehodnocují svá rozhodnutí, stále hrozí, že po realizaci, respektive dokončení stavby se bude muset část budovy předělat, nebo dokonce zbourat a znovu navrhnout a postavit. Moderní technologie už ale nabízejí lepší řešení.

Virtuální realita šetří čas i peníze

Řešení přináší využití virtuální reality, což výrazným způsobem ušetří čas strávený nad projektovou částí před výstavbou objektu a ve finále také peníze, které by klient jinak investoval do případných dodatečných změn a úprav přímo na stavbě.

Takto postupovala i firma Daramis. U společnosti Virtuplex si nechala ve virtuální realitě zobrazit už čtyři developerské projekty. Jednalo se o bytové komplexy Prague Marina Nova, Zelené město Heights, Stromovka Living a DUO Living.

V hale o rozloze 600 čtverečních metrů si pak vedení společnosti společně s architekty a projektanty jednotlivé rezidenční objekty prošlo a prohlédlo v měřítku 1:1 ze všech úhlů. Z hlediska urbanismu bylo velmi přínosné vidět některé projekty zmenšené, protože mohli vidět a posoudit projekt v kontextu okolní zástavby. Klient si tak ověřil, zda se jeho záměr u konkrétní stavby naplnil, ještě před zahájením realizačních prací.

VR mění paradigma developmentu

Projít a prohlédnout si celou stavbu mohl tým Daramisu už zhruba za dva týdny po dodání potřebných dat Virtuplexu. Aby mohla být veškerá data převedena do virtuální reality, prošla klíčovou optimalizací geometrie 3D modelu. Součástí procesu převodu do VR bylo i domodelování okolí staveb, aplikace reálných textur materiálů a nasvícení scény. Některé části projektu byly předem připraveny ve více variantách tak, aby tým Daramisu mohl rozhodnout o finální podobě. Složitější úpravy, které vyplynuly z prezentace byly týmem Virtuplexu zpracovány během několika dnů a následně prezentovány týmu Daramisu ve VR hale.

„U projektů společnosti Daramis pro nás bylo náročné zpracovat zejména nerovné okolí staveb, kde se nachází ulice, chodníky nebo travnaté plochy, které jsou ve svahu. Data jsme museli upravit tak, aby odpovídala této skutečnosti, a zároveň tak, aby scéna reagovala na pohyb uživatele ve VR pomocí funkce gravitace. Pokud se tak rozhodnete stoupat, tak stoupat skutečně budete a neskončíte například do poloviny pasu zaboření v kopci,“ popisuje postup Martin Albrecht z firmy Virtuplex.

Právě naprostá volnost pohybu, kterou umožňují bezdrátové VR headsety s backpacky zajistí, že se uživatel do virtuální reality naprosto ponoří a brzy ji přijme za realitu skutečnou. Běžně tak prochází dveřmi a nikoli zdmi, obchází stoly nebo se vyhýbá stromům.

„Myslím si, že využití virtuální reality v developmentu je cesta do budoucna, jak můžeme celý proces zrychlit, zlevnit a zjednodušit. I přesto, že grafické náhledy staveb jsou velmi přesné, nic se nevyrovná tomu, když se můžete kolem budovy projít ještě před tím, než fyzicky stojí,“ prognózuje Martin Vachek, šéf Daramisu.

SF/pb

 

 

Hlavní partneři

Partneři