Český development má (konečně) svou asociaci

Developer je u nás hanlivé slovo! – i takový výrok padl na prvním veřejném vystoupení nově vzniklé Asociace developerů. A jak řekl její současný šéf Jan Ludvík (coby předseda představenstva) jedním z jejích hlavních úkolů či cílů je proto logicky „očištění obrazu developmentu ve společnosti.“

V širším pojetí osvětlil pozadí vzniku aliance třinácti tuzemských developerů Serge Borenstein ze společnosti Karlín Group: „Když jsem před více než třiceti let začínal pracovat v nemovitostech, dostal jsem radu, že ze všeho nejdůležitější je lokalita. Nyní již dobře vím, že nejdůležitější je komunikace.“ Přitom jako každé profesní sdružení hodlá asociace podle svých představitelů komunikovat oběma směry: navenek, tedy směrem k široké veřejnosti, politické scéně, příbuzným profesním oborům apod. a současně také dovnitř, v rámci své komunity.

Etická autoregulace

Asociace už má vlastní etický kodex. Ten reguluje vztahy členů asociace navzájem, v jejich konkurenčním boji, a zároveň navenek – vztahy ke klientům, dodavatelům a také zaměstnancům. Kodex například zakazuje nekalou reklamu, naopak doporučuje služby nezávislých právních kanceláří atd. (celý text je k dispozici na webových stránkách asociace www.wedevelop.cz ). „Chceme touto cestou ukázat, že nad rámec platné legislativy se budeme řídit jasně formulovanými pravidly a že považujeme za potřebné zlepšit etiku chování na developerském trhu,“ říká místopředsedkyně představenstva asociace Marie Passburg.

Současně asociace deklarovala zájem na vytvoření stabilního právního rámce pro development, jakkoli podle Jana Ludvíka jejím „cílem není ovlivňovat legislativní procesy“. Nepochybně by ovšem bylo účelné, aby se stala připomínkovým místem pro tvorbu řady právních předpisů – aktuálně třeba stavebního zákona. Zvláště vzhledem k tomu, že právě development je enormně regulovaným sektor ekonomiky.

Nejen pro Prahu!

Zakládajícími členy Asociace je 13 developerských společností: AFI Europe, Atkins a Langford Development, Central Group, Crestyl, Daramis, FINEP, HB Reavis, Karimpol, Karlín Group, Passerinvest Group, Skanska Property, Star Group a Ungelt Partners. Podle vyjádření jejího prvního představenstva je asociace otevřena všem, kteří mají jako hlavní předmět své činnosti development, získají doporučení člena asociace a jejich přijetí bude schváleno členskou základnou. Možnosti jsou v tomto ohledu veliké – v řadách asociace ani zdaleka nejsou všichni významní hráči developerské scény, která je u nás dosti početná. Jen v Praze působí kolem dvou stovek developerských firem a své zástupce má development i v regionech. „Naší ambicí je celostátní záběr a působnost. Nechceme být jen nějakým pražským spolkem,“ říká k tomu Jan Ludvík. Nejde ostatně jenom o Česko – Asociace se hodlá zapojit i do mezinárodního dění a jedná o přijetí do European Property Federation (EPF), která sdružuje investory do nemovitostí a developerské společnosti v rámci celé Evropy.

Na startu

Rozšiřování členské základny ale pro tuto chvíli nejspíš nebude hlavním bodem činnosti sdružení. Asociace musí nastartovat praktickou činnost a současně se etablovat jako standardní spolek – to bude nepochybně záviset také na tom, jak rychle se podaří najít ředitele, který bude hlavním výkonným manažerem asociace. Současně hodlá asociace budovat vztahy s „příbuznými“ profesními sdruženími – nabízí se SPS, ČKA či ČKAIT a samozřejmě zejména ARTN. „Řekl bych, že spolupráce s ARTN už probíhá,“ konstatoval na prvním setkání Asociace developerů s novinářskou obcí J. Ludvík.

Foto: Luca Cinacchio

Hlavní partneři

Partneři