BIM v Česku nabírá dech

I z toho je zřejmé, že systém BIM se postupně stává významným  komunikačním nástrojem v segmentu stavebnictví i v České republice. Do kontaktu s ním přicházejí architekti, projektanti, dodavatelé stavebních prací, investoři i správci budov.

Potřeba standardizace

BIM DAY 2017 přinesl zajímavou možnost nahlédnout pod pokličku třetí pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (CzBIM), která se ukrývá pod označením PS#03. Podobné skupiny existují v rámci CzBIM čtyři a každá z nich se zaměřuje na jinou oblast, tj. standardy a legislativu, vzdělávání, dopravní stavby a také realizaci.

Aktuálně u nás neexistuje žádná vyhláška, jakým způsobem BIM model zpracovávat a každý zadavatel si proto může nastavit své vlastní parametry. Primárním cílem aktivit CzBIM a konkrétně zmíněné skupiny je proto nastavení a přiřazení systému BIM k jednotlivým stupňům projektové dokumentace, vytvoření standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb a propagace využití standardu v pozemních stavbách v ČR.

„V současnosti je jasně patrná absence základních pravidel a postupů, které jsou hlavním předpokladem pro nastartování procesu spolupráce. Každá společnost si může definovat vlastní parametry pro práci s BIM modelem, což je mrhání časem i energií. Pouze jednotnost informací napříč projekty a s tím spojená synergie nám umožní neustále se zlepšovat. Na zřeteli přitom musíme mít také současný vývoj na evropské scéně, abychom zajistili naši kompatibilitu i v rámci Evropské unie,“ konstatuje Tomáš Minka ze společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků technologie BIM v České republice.

Podpora na vládní úrovni

Letošní ročník BIM DAY ukázal, že BIM má u nás podporu i na vládní úrovni. Na konferenci mj. vystoupila Ludmila Kratochvílová z odboru stavebnictví a stavebních hmot na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), která informovala o schválení Koncepce zavádění metody BIM v České republice a přiblížila aktivní přístup ministerstva k celé problematice. K aktuálním cílům MPO, při kterém funguje také Meziresortní expertní skupina pro BIM, patří mj. kontrola plnění harmonogramu 38 opatření plánovaných až do roku 2027 a také zajištění spolupráce s dalšími resorty. Zároveň chce MPO i nadále pokračovat ve vzájemné koordinaci a sbližování postupu stáních institucí se soukromým sektorem.

Státní fond dopravní infrastruktury na konferenci zase představil své pilotní BIM projekty. Jedná se například o modernizaci dálnice D1 v úseku Ostředek – Šternov, výstavbu okružní křižovatky na exitu 42 dálnice D11, rekonstrukci nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu v železniční zastávce Roudnice nad Labem nebo modernizaci železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň.

I když většina pravidelných účastníků konference zná problematiku BIM důvěrně, navštívili ji letos i zájemci, kteří se s tímto systémem teprve seznamují. „Vedli jsme diskuze s projektanty i zástupci akademického světa. Osobně jsme se přesvědčili, že zástupci univerzit se velmi dobře orientují v problematice BIM a sledují nejaktuálnější trendy. I tato skutečnost potvrdila motto celé konference - BIM není vzdálená budoucnost, ale stává se každodenní praxí,“ dodává Tomáš Minka.

Foto: fira anuar

SF/pb

Hlavní partneři

Partneři