5 otázek o AI pro Jozefa Síkelu

"V oblasti veřejných služeb má umělá inteligence velký potenciál. Může pomoci občanům významně zlepšit komunikaci se státem, poskytovat individualizované služby na vysoké úrovni. A Ministerstvo průmyslu a obchodu rozvoj dlouhodobě podporuje", tak hodnotí přínos umělé inteligence Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Jak vidíte roli umělé inteligence v budoucnosti českého průmyslu a ekonomiky?
Umělá inteligence je už dnes nedílnou součástí našeho života a hraje tak klíčovou roli i v digitální transformaci České republiky. S rozšiřováním jejího využití do dalších průmyslových odvětví se bude její pozitivní vliv na českou ekonomiku zvyšovat. Naším úkolem je maximálně využít jejího potenciálu, abychom zvýšili konkurenceschopnost českých firem a zlepšili kvalitu života našich občanů.

Jak by bylo možné zajistit, aby nasazení umělé inteligence ve veřejných službách bylo transparentní a respektovalo zásady ochrany osobních údajů občanů?
V současné době existuje platná legislativa, kterou se musí vývojáři systémů umělé inteligence řídit, například jde obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Navíc se na evropské úrovni momentálně projednává návrh nařízení o umělé inteligenci, který řeší i otázku transparentnosti. Abychom posílili důvěru občanů v nová řešení a umělá inteligence mohla být ve veřejných službách efektivně využívána, je klíčové zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost AI systémů, včetně jejich trénovacích dat, která splňují platné standardy.

Plánujete spolupracovat s technologickými firmami a výzkumnými institucemi na podpoře inovací v oblasti umělé inteligence?
Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je spolupráce s partnery ze soukromé i veřejné sféry naprosto klíčová. Téma umělé inteligence s nimi konzultujeme pravidelně v rámci Výboru pro umělou inteligenci. Jejich expertní pohled z praxe je pro nás důležitý při tvorbě národních politik i projednávání mezinárodních iniciativ. Spolupráci s nimi jsme nyní ještě zintenzivnili v rámci práce na aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, abychom v rámci tohoto strategického dokumentu reagovali na jejich podněty a reflektovali potřeby, které přispějí k rozvoji umělé inteligence v České republice.

Jak by měla Česká republika přistupovat k otázkám bezpečnosti a kybernetické ochraně v souvislosti s umělou inteligencí?
Otázku (kybernetické) bezpečnosti musíme v souvislosti s umělou inteligencí vnímat ve dvou rovinách. Jednak jako výzvu, jelikož AI může být zneužívána jako nástroj určitých skupin k šíření dezinformací nebo kybernetických útoků. Jak ale dokazují úspěšné české projekty a firmy, pomocí umělé inteligence můžeme na tyto hrozby flexibilně a efektivně reagovat a minimalizovat jejich negativní dopady. Bezpečnostní rizika, která s sebou umělá inteligence přináší, bychom měli řešit koordinovaně s našimi mezinárodními partnery. Zároveň vzhledem k expertíze, kterou Česká republika v této oblasti má, můžeme vnímat umělou inteligenci jako bezpečnostní řešení a i nadále podporovat její vývoj, výzkum a zavádění do praxe s důrazem právě na oblast kyberbezpečnosti.

Jakým způsobem může umělá inteligence přinést zlepšení veřejných služeb a jak vnímáte připravenost České republiky na digitální transformaci?
Velký potenciál umělé inteligence vnímám právě v oblasti veřejných služeb, kde může výrazně zefektivnit komunikaci se státem a zajistit občanům personalizované služby na vysoké úrovni. V otázce připravenosti na digitální transformaci hodně závisí na technických i technologických kapacitách a vůli adaptovat se na změny, které s sebou digitální transformace přináší. V České republice, která již digitální transformací prochází, rozvoj všech těchto oblastí Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje. Jde například o projekty v rámci Národního plánu obnovy, konkrétně šest Evropských digitálních inovačních center. Ta slouží jako kontaktní místa, která mají podporovat v digitalizaci podniků a organizací veřejného sektoru.

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři