Konference

Moravian Real Estate Date 2023

 • 30. 05. 2023
 • Tržnice Brno, Zelný trh 250 , Brno-střed

 • Brno bojuje s nedostatkem nových bytů a ty, co se v nabídce objeví, se kvůli ekonomické situaci stávají pro lidi stále nedostupnějšími. Výstavbu by mohl rozhýbat nový územní plán, který však loni nebyl schválen a upravené verze se dočká nejdříve v roce 2025. Situaci nezlepšují ani chybějící protipovodňová opatření, rozdílné výklady stavebního zákona úředníků v různých městských částech nebo komplikovaná legislativa. Recept na nové formy spolupráce mezi městy a privátním sektorem se snažil najít druhý ročník odborné konference Moravian Real Estate Date 2023.
 • Stejně jako na loňském ročníku byl i tentokrát jedním z hlavních témat neschválený nový územní plán, po kterém již řadu let volají developeři. „Opětovně jsme od zastupitelů dostali za úkol přehodnotit připomínky městských částí, a byť jsme s nimi vedli tři kola jednání, tak máme vést další, čtvrté,“ uvedl na konferenci Viktor Poledník z Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. „Předpokládá se, že se upravený návrh zpracuje do března příštího roku, v roce 2024 bude opětovně projednán na dvou projednáních s veřejností a v roce 2025 by měl být s dostatečným časovým předstihem před dalšími volbami vydán,“ nastínil Poledník předpokládaný harmonogram.
 • Více o konferenci najdete v článku níže.

Článek o konferenci

Exkluzivní brněnský partner

Hlavní partneři

Partneři

Konference se koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

Záštitu převzala městská část Brno-střed

9:30 - 10:00

Registrace

10:00 - 11:15

1. diskusní panel

Realitní trh: Jak získat náskok a kde se inspirovat?

 • Jak se v posledním desetiletí vyvíjel brněnský realitní trh?
 • Jak budou vypadat zvláštní stavební předpisy pro Brno, kdy lze očekávat jejich schválení a co v praxi umožní?
 • Jak ovlivní brněnskou výstavbu nový územní plán a protipovodňová opatření?
 • Jaký vliv bude mít nový stavební zákon na rozvoj Brna?

Aktivní účastníci

 • Viktor Poledník (Magistrát města Brna - Odbor územního plánování a rozvoje)
 • Jan Tesárek (Kancelář architekta města Brna)
 • Alexej Veselý (Trikaya)
 • Marek Vinter (Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.)
11:15 - 11:45

Coffee break & Networking

 • Workshop v unikátním softwaru Wearrecho pro navrhování architektury ve virtuální realitě
11:45 - 13:00

2. diskusní panel

Vize, investiční příležitosti a strategie rozvoje

 • Zajistí plánovací smlouvy lepší spolupráci měst, obcí a developerů?
 • Jak se naplňuje akční plán "Vize Brno 2050" a jaké příležitosti přinese městu a investorům?
 • Jak udržitelně rozvíjet městské aglomerace, aby se v nich kvalitně žilo a pracovalo?
 • Jakou roli má soukromý sektor při naplňování rozvojových priorit města a jak mohou spolupracovat?

Aktivní účastníci

 • Martina Pacasová (Magistrát města Brna - Oddělení strategického plánování)
 • Karin Podivinská (Magistrát města Brna - náměstkyně primátorky)
 • Tomáš Běhounek (bnt attorneys in CEE)
 • Ondřej Chybík (CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.)
 • Dalibor Lamka (Trikaya)
 • Cyril Vltavský (Město Ostrava)
13:00 - 14:00

Oběd & Networking

 • Workshop v unikátním softwaru Wearrecho pro navrhování architektury ve virtuální realitě

14:00 - 15:30

3. diskusní panel

Městská subcentra jako inkubátory byznysu

 • Co nabídne a s čím se potýká Jižní čtvrť - laboratoř rozvoje moravské metropole?
 • Otevře výstavba brněnského hlavního nádraží dveře novým podnikatelským příležitostem?
 • Odzbrojí Vás Nová Zbrojovka?
 • Jaké kroky Brno podniká, aby přilákalo české i zahraniční investory?
 • Jakou vizi budoucnosti má Brno z hlediska bydlení?

Aktivní účastníci

 • Pascal Cornips (Benthem Crouwel Architects)
 • Tomáš Ctibor (4ct s.r.o., J&T REAL ESTATE CZ, a.s.)
 • Penne Hangelbroek (West 8)
 • Mark Johnson (Civitas, Inc.)
 • Jan Růžička (CPI Property Group)
 • Michal Sedláček ()
15:30 - 17:00

Drink & Networking

 • Workshop v unikátním softwaru Wearrecho pro navrhování architektury ve virtuální realitě

Tržnice Brno, Zelný trh 250 , Brno-střed

Zelný trh 250, 602 00 Brno-střed, Česko

Moderátorka

Kateřina Rohlíčková

Kateřina Rohlíčková

Moderátorka, básnířka a amatérská fotografka neobyčejných momentů. Pracuje jako tisková mluvčí města Hradec Králové a ráda tráví čas s inspirativními lidmi. Dříve pracovala jako moderátorka v Hitrádiu Černá Hora. Živému moderování se věnuje více než třináct let, stejně jako psaní, ať už se jedná o poezii nebo povídky. Vždy se těší na setkání s novými lidmi, kteří ji dokáží leccos naučit, obohatit a třeba i pobavit.

Aktivní účastníci

Viktor Poledník

Magistrát města Brna - Odbor územního plánování a rozvoje

Viktor Poledník

Magistrát města Brna - Odbor územního plánování a rozvoje

Absolvent právnické fakulty MU, obor Právo a právní věda.
Před deseti lety nastoupil na Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako řadový právník, následně se stal vedoucím oddělení a od roku 2022 je jmenován Radou města Brna na pozici vedoucího odboru.
Během své dosavadní praxe se podílel na desítkách změn platného územního plánu a jejich obhajobách u správních soudů, územních studií a od roku 2018 zodpovídal za procesní a právní otázky spojené s pořizováním nového územního plánu města Brna.
Samostatně se dále kupříkladu věnuje prezentaci územně plánovací činnosti města Brna, kdy navrhl a podílel se na tvorbě nového miniwebu – Portál územního plánování města Brna.

Jan Tesárek

Kancelář architekta města Brna

Jan Tesárek

Kancelář architekta města Brna

Jan je pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele.

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Pracoval v ateliérech Burian-Křivinka, Ryšavá-Beránková, RAW a knesl kynčl architekti. Věnoval se především architektuře obytných a občanských budov i architektonickému detailu, ale také návrhům veřejných prostranství a územním studiím.
Spolupracoval například na vítězném soutěžním návrhu severního svahu Špilberku, návrhu a realizaci obchodně-administrativní budovy na Žarošické ulici v Brně, obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích a mnoha dalších projektech i realizacích.
Od roku 2018 pracoval na oddělení Veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna. Zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele byl pověřený 1. 1. 2023.

Alexej Veselý

Trikaya

Alexej Veselý

Trikaya

Výkonný ředitel a místopředseda představenstva

Po absolvování VUT v Brně a VŠE v Praze pracoval v letech 2000–2007 jako finanční ředitel divize Morava a projektový manažer ve společnosti Hochtief CZ, v letech 2007–2009 pak jako regionální ředitel v Orco property group, a od roku 2010 působí v developerské společnosti Trikaya. Dlouhodobě propojuje svět financí se světem nemovitostí.

Marek Vinter

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

Marek Vinter

Asociace brněnských architektů a stavitelů, z.s.

Celý svůj profesní život se věnuje stavebnictví, více než 16 let pak investiční výstavbě. Podílel se na řízení a realizaci několika úspěšných bytových a komerčních projektů. V roce 2015 spoluzakládal asociaci ABRAST, která sdružuje architekty, stavitele a investory působící v Brně a okolí. Asociace má za cíl přispět ke kultivaci oboru investic do nemovitostí a také se snaží být partnerem městu při řešení překážek rozvoje bydlení.

Martina Pacasová

Magistrát města Brna - Oddělení strategického plánování

Martina Pacasová

Magistrát města Brna - Oddělení strategického plánování

Martina Pacasová je zodpovědná za přípravu a realizaci zastřešujícího strategického rozvojového dokumentu města – Strategie #brno2050. Koordinovala aktivity pro zapojení odborné i široké veřejnosti (vč. vytvoření Pocitové mapy města Brna nebo realizace interaktivní výstavy Urbania). Koordinuje tým odborných garantů a tematických pracovních skupin, které se podílejí na přípravě a nyní i naplňování strategie. V současné době vede Oddělení strategického plánování v rámci Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna.

Karin Podivinská

Magistrát města Brna - náměstkyně primátorky

Karin Podivinská

Magistrát města Brna - náměstkyně primátorky

Absolventka Vysoké školy zemědělské Mendelovy univerzity. Od roku 2014 do roku 2022 byla starostkou městské části Brno - Královo Pole a zastupitelkou města Brna. Zabývá se bytovou a sociální problematikou. Osm let byla členkou bytové komise Rady města Brna. Podílela se na zpracování Strategie bydlení 2018-2030 a je garantem tematické oblasti Město s dostupným bydlením v rámci rozvojového dokumentu Strategie #brno 2050. Od roku 2022 je náměstkyní primátorky s gescí bydlení a správy majetku.

Tomáš Běhounek

bnt attorneys in CEE

Tomáš Běhounek

bnt attorneys in CEE

V pražské pobočce advokátní kanceláře bnt attorneys in CEE pracuje od roku 2003, od roku 2008 je pak jejím partnerem. Vedle nemovitostního práva, které je jeho klíčovou kompetencí, je rovněž uznávaným odborníkem na právo obchodních společností a obchodní závazkové vztahy, včetně sporů týkajících se finančního a stavebního práva. Je členem mezinárodní skupiny pro oblast Real Estate a agentura Chambers ho opakovaně vyhodnocuje jako jednoho z předních odborníků na tuto oblast v ČR.

Ondřej Chybík

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Ondřej Chybík

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Vystudoval architekturu a urbanismus na VUT v Brně, TU Graz v Rakousku a na ETH Zürich ve Švýcarsku, kde se věnoval studiu urbánních strategií pro indickou megapoli Mumbai a brazilské důlní město Parauapebas. Práce byla následně vystavena v Museum of Modern Art v New Yorku v rámci kolektivní výstavy Uneven Growth.
Během studia také pracoval v řadě tuzemských ateliérů a vídeňském kolektivu PPAG.
V roce 2010 společně s Michalem Krištofem založil vlastní ateliér CHYBIK + KRISTOF (CHK). Mezi významné realizace patří český pavilon při světové výstavě EXPO v italském Miláně, Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma, obnova Mendlova skleníku, nebo Galerie nábytku v Brně, za kterou studio obdrželo hlavní cenu Grand Prix OA.
V současné době se společně s ateliérem věnuje vlastní tvorbě, práci hlavního architekta Valašského Meziříčí, připravuje první monografii studia s holandským vydavatelstvím FRAME, pravidelně zasedá v porotách architektonických soutěží a je hostujícím kritikem na tuzemských i zahraničních univerzitách (TU Liberec, Politecnico di Milano v Itálii apod.).

Dalibor Lamka

Trikaya

Dalibor Lamka

Trikaya

Výkonný ředitel,
předseda představenstva

Absolvoval jako Master in Economics na univerzitě ve švýcarském Fribourgu. Ve Švýcarsku pracoval nejdříve v bankovní sféře a od roku 1989 jako partner ve firmách se specializací na investiční projekty ve střední a východní Evropě. V roce 2009 založil developerskou skupinu Trikaya, ve které působí jako výkonný ředitel a předseda představenstva. Dlouhodobě se zajímá o problematiku udržitelného a dostupného bydlení a o moderní architekturu a urbanismus.

Cyril Vltavský

Město Ostrava

Cyril Vltavský

Město Ostrava

Cyril Vltavský vystudoval VUT v Brně, Fakultu architektury, obor urbanismus a územní plánování. Od roku 1987 pracuje na útvaru hlavního architekta města Ostravy, kde se věnuje územnímu plánování, zejména problematice tvorby, pořizování a aplikace územního plánu města. Od roku 2005 zastával funkci vedoucího oddělení územního plánování. Od roku 2009 je vedoucím odboru Magistrátu města Ostravy, který zajišťuje činnost úřadu územního plánování, stavebního úřadu a orgánu památkové péče. Je vedoucím projektu nového Územního plánu Ostravy, který byl vydán v roce 2014.

Mark Johnson

Civitas, Inc.

Mark Johnson

Civitas, Inc.

Mark Johnson is a landscape architect and urban designer with a lengthy portfolio of park, public space and urban regeneration projects. As founder of the firm Civitas he has led projects of all scales and types across in the US, Asia, Europe and the Middle East. Notable projects include the redevelopment of the Stapleton Airport in Denver, The Los Angeles River Revitalization Master Plan, Museum Park Miami and the San Diego North Embarcadero. Mark is known for projects of large scale that engage social, economic and environmental systems. His work has emphasized the reuse of brownfield and underutilized sites, combining the redesign of infrastructure, transportation, land use, open space and environmental systems to transform entire districts of core cities. Mark’s recent work has engaged some of the most complex urban challenges. In St. Louis he is leading a major regeneration of the city’s blighted Northside including the infamous Pruitt Igoe site; and in Kabul he is leading the design for Parcel 1, Dehsabz New City. Mark has won many awards for design, planning and service in his history of pushing the envelope of practice for landscape architects and urban designers. He is a frequent lecturer at universities, a regular panelist for ULI Forums, lecturer and faculty at the International Academy of Design and Health, Stockholm and core member of the Working Group on Sustainable Cities at Harvard. He holds a Bachelor of Landscape Architecture from Utah State University and a Masters of Urban Design from Harvard University.

Pascal Cornips

Benthem Crouwel Architects

Pascal Cornips

Benthem Crouwel Architects

In dealing with co-workers, clients, users, and other stakeholders, Pascal’s focus is always on collaboration and dialogue, analyzing the key questions and translating them into a good, clear, spatial design.Pascal joined Benthem Crouwel Architects in 2007 and became a partner in 2017. Benthem Crouwel Architects designs innovative, flexible and efficient buildings in a variety of scales: from a tiny house to almost all major railway stations in the Netherlands. In all their designs BNTHMCRWL seeks a balance between economic, social and ecological interests, with a particular focus on innovation and sustainability.

Tomáš Ctibor

4ct s.r.o., J&T REAL ESTATE CZ, a.s.

Tomáš Ctibor

4ct s.r.o., J&T REAL ESTATE CZ, a.s.

Tomáš Ctibor je zakladatelem a jednatelem společnosti 4ct, platformy specializující se na analýzu, přípravu, nastavení, koordinaci procesů a řízení rozvojových projektů s důrazem na efektivní komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami. Je dlouholetým členem mezinárodních organizací RICS a CRE (The Counselors of Real Estate), kde působil jako předseda Evropské komory. Byl rovněž jedním ze zakládajících členů sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investment). V letech 1996–2000 byl jeho prvním předsedou a v současné době je jeho čestným členem. V letech 1998–2000 působil rovněž jako člen řídícího výboru CzechInvestu. V současnosti je předsedou Sdružení pro architekturu a rozvoj. Ve své profesionální kariéře se podílel na mnoha významných rozvojových a transformačních projektech zejména v České republice. V letech 2013–2015 vedl úspěšnou transformaci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy na dnešní Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Stál u zrodu celé řady dalších nových plánovacích institucí po celé republice – KAM v Brně, KAM v Karlových Varech. Nadále externě vyučuje na Fakultě architektury ČVUT. Účastní se mnoha mezinárodních konferencí a workshopů.

Penne Hangelbroek

West 8

Penne Hangelbroek

West 8

Penne Hangelbroek started his own firm Jonathan Penne Architects in 2014. Its first realisation was the well-attended exhibition from Bosch to Bruegel at Museum Boijmans van Beuningen. In 2015, the internationally acclaimed Waterline Museum Fort bij Vechten was completed, for which the master plan was developed together with Adriaan Geuze. In autumn 2017, he completed the large inner-city complex Ligne with library, care homes, offices and shops in Sittard. Also in 2015, a close collaboration with West 8 started from which, among other things, a strong visual plan for the new Silvertown district in London resulted.

Michal Sedláček

Michal Sedláček

Vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. Pracoval mimo jiné v ateliéru známého architekta Franka Gehryho, například na projektech koncertní haly Walta Disneyho, divadla RedCAT nebo Muzea tolerance v Jeruzalémě.

V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna. KAM řídil do konce roku 2022. V současnosti vede Středisko projektové přípravy NHNB, ŽUB, NČT a SJKD.

Kromě vášně pro architekturu, urbanismus a územní plánování ho baví lední hokej a zajímají ho pokroky v medicíně a budoucnost dopravy.

Jan Růžička

CPI Property Group

Jan Růžička

CPI Property Group

Jan Růžička je absolvent oborů Stavební inženýrství a Realitní inženýrství na VUT v Brně. Od roku 2017 spolupracuje na řízení a vedení projektu Nová Zbrojovka. Jeho cílem je přispět projektu Nová Zbrojovka a městu Brnu k vytvoření nové, moderní a udržitelné městské čtvrti plné bydlení, práce, služeb, vybavenosti a kvalitních veřejných prostranství dostupných pro všechny. S projektem prošel od fáze ranného brownfieldu plného bourání a sanací, změnu územního plánu, celkového architektonicko-urbanistického, dopravního a infrastrukturního nastavení, zpracování Masterplanu území, přes kompletní přípravu novostaveb až po jejich současnou realizaci. Zároveň rozvíjí další investiční aktivity v rámci brněnského portfolia CPI Property Group.