Zákon o jednotném environmentálním stanovisku bude účinný od ledna 2024

23. 5. 2023

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska. Zavede ho nový zákon, který byl podepsán prezidentem. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na stavbu s ohledem na dopady na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Návrh zákona souvisí s širší vládní novelou stavebního zákona, spolu s ní má celkově zajistit, aby žadatel snáze obdržel stavební povolení a nemusel zjišťovat závazná stanoviska tolika dotčených úřadů jako nyní. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku bude účinný od ledna příštího roku. Ministr životního prostředí Petr Hladík při projednávání předlohy v Senátu uvedl, že zákon má zrychlit a zefektivnit stavební řízení a zároveň plnohodnotně hájit veřejné zájmy v ochraně životního prostředí. Zákon přinese procesní sjednocení nyní rozdrobených správních úkonů do jednoho závazného stanoviska. Bude se podle ministra týkat i posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA).

Prezident podepsal rovněž související takzvaný změnový zákon. Sněmovna jeho prostřednictvím rozšířila v zákoně o ochraně přírody a krajiny možnost účasti veřejnosti. Půjde o řízení, která se týkají kácení dřevin nebo výjimek ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Pozměňovací návrhy, které by plně obnovily práva spolků založených za účelem ochrany přírody a krajiny účastnit se všech povolovacích řízení, neuspěly. Jednotné enviromentální stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud bude více zákonů vyžaduje shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři