Zájem o výstavbu na brownfieldech loni vzrostl o 51 %

7. 3. 2023

Mezi investory, kteří hledají v Česku lokality pro své podnikání, se loni o 51 % zvýšil zájem o stavby na brownfieldech. Důvodem je mimo jiné nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků. V Národní databázi brownfieldů bylo na konci loňského roku evidováno celkem 4 377 lokalit o rozloze 13 351 hektarů.

Průměrná rozloha registrovaných brownfieldů se oproti roku 2021 mírně zvýšila. Důvodem je mimo jiné důslednější evidence velkých brownfieldových lokalit, které vznikly ukončením důlní a těžební činnosti. Nejvíce brownfieldů se na konci roku nacházelo v Moravskoslezském kraji, a to 674. V Ústeckém kraji jich bylo 500, s těsným odstupem pak následovaly kraje Liberecký a Jihomoravský. V hlavním městě bylo pouze 18 brownfieldů, nejméně v Česku. Z hlediska celkového počtu lokalit byly ke konci roku 2022 v databázi nejvíce zastoupeny brownfieldy průmyslové, které tvořily více než 30 %. Necelých 29 % pak připadá na lokality zemědělské a zhruba 17 % na objekty občanské vybavenosti.

Průmyslové brownfieldy jsou na první příčce také z pohledu celkové plochy, kterou v Česku zabírají. Na druhém a třetím místě jsou vojenské areály a těžební brownfieldy. Těch je sice relativně málo, ale obvykle jsou velmi rozsáhlé. Rozlehlých brownfieldových lokalit také meziročně přibylo. Nejvíce jich je v Karlovarském kraji, kde průměrně dosahují rozlohy 10,2 hektaru, což je třikrát více než celorepublikový průměr.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři