Začíná platit novela zjednodušující čerpání podpory na výstavbu dostupného bydlení

5. 7. 2024

Zjednodušit čerpání podpory na výstavbu bytu s nižším než tržním nájemným má podle vlády novela, která dnes vstupuje v platnost. Zároveň také vymezuje pojem dostupné bydlení. Na základě nového znění zákona o Státním fondu podpory investic (SFPI) bude stát moci poskytnout podporu na výstavbu dostupného nájemního bydlení do roku 2030 ve výši až 12 miliard korun. Budou ji moci čerpat jak samosprávy, tak po domluvě s obcemi i soukromí investoři.

Nájemníci v dostupném bydlení budou mít podle novely nájemní smlouvu zpravidla až na dva roky s možností prodloužení na dobu určitou. Dostupné nájemné by zprvu nemělo převýšit 90 procent místně obvyklého nájemného. Podle kritiků by takto stanovené nájemné nepředstavovalo dostupné bydlení.

V dostupném bydlení poskytovaným například státem, kraji a obcemi nemá nájemné v prvním roce přesáhnout částku vypočtenou z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu. Zároveň bude muset být nižší než srovnatelné obvyklé místní nájemné. V dalších letech se dostupné nájemné může zvyšovat o inflaci, ale nejvýše o čtyři procenta ročně. Cenové mapy nájemného by zpracovávalo ministerstvo financí. Podle kritiků rozdíl mezi možnou výší nájmů znevýhodňuje soukromé poskytovatele dostupného bydlení vůči poskytovatelům veřejným a může být v rozporu s Listinou práv a svobod.

Na dostupné bydlení by mohli dosáhnout domácnosti bez vlastního bydlení do určité výše čistého příjmu, oběti domácího násilí nebo lidé v takzvaných preferovaných profesích. Patří k ním zdravotníci, učitelé, policisté, záchranáři a pracovníci v sociálních službách.

Stát bude moci poskytnout podporu sektoru dostupného nájemního bydlení poté, co možnost na jaře schválila Evropská komise. První tři roky bude zajištěné financování z Národního plánu obnovy. Letos ministerstvo pro místní rozvoj počítá s poskytnutím dvou miliard korun.

Aby mohl stát nabízet zvýhodněné úvěry na podporu výstavby dostupného bydlení, Sněmovna v půlce června schválila navýšení letošních výdajů SFPI o 4,38 miliardy korun na 6,32 miliardy korun. Příjmy se zvýší o 3,72 miliardy korun na 5,66 miliardy korun.

Vymezení definice dostupného bydlení a zjednodušení možnosti čerpání podpory na výstavbu obecných bytů s nižším než průměrným nájemným je jednou z částí reformy Bydlení pro život, kterou prosazuje ministerstvo pro místní rozvoj. Její součástí je i nový stavební zákon, který dnes také vstupuje v platnost. Zavádí digitalizované stavební řízení a zmírňuje některé technické požadavky na výstavbu. Měl by se tak zkrátit proces povolování výstavby a zároveň zlevnit bytová výstavba. Součástí reformy je také zákon o podpoře bydlení, který ale zatím schválila jen vláda. Jeho cílem je vytvořit systémovou podporu pro osoby ohrožené bytovou nouzí.

remspace/ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři