Začal platit nový stavební zákon pro pozemní stavby a digitalizace řízení

4. 7. 2024

Od 1. července 2024 začíná platit nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení pro pozemní stavby jako bytové či rodinné domy. Zákon například ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho. Stavební úřady budou samy obesílat ostatní úřady a získají jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by mělo být jediné razítko pro stavebníka. Nastaveny také budou lhůty pro vyřízení povolení, zákon zavádí nové rozdělení staveb. Některá povolení zdraží.

Stavební řízení bude pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Od července dostanou stavebníci všechna povolení, vyjádření a dokumentaci on-line. Úřady a stavebníci budou komunikovat v propojených systémech, tedy Portálu stavebníka pro občany a Informačním systému stavebního řízení pro úředníky. Systémy budou fungovat v internetovém prohlížeči.

Systém se bude v budoucnu vyvíjet a automatizovat. Všichni účastníci budou pracovat se stejnou verzí a budou mít on-line přehled o stavu řízení. V systému bude možné spravovat spisy, ale také přijímat, vytvářet a odesílat potřebné dokumenty, či přistupovat k různým registrům, katastru nemovitostí a dalším datovým zdrojům státu.

Nově se stanovují lhůty pro vydání rozhodnutí ze strany úřadů. Například pro stavbu rodinného domu bude rozhodnutí o povolení trvat 30 dní a u složitějších staveb typu dálnice nebo elektrárna do 120 dní.

Legislativa zavádí také nové rozdělení staveb na drobné stavby, jednoduché stavby, vyhrazené stavby a ostatní stavby. Do drobných staveb patří například skleníky či bazény, ty nebudou vyžadovat stavební povolení ani kolaudaci. Jednoduché stavby jsou domky určené k bydlení či rekreaci s nejvíce dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Mezi vyhrazené stavby patří dálnice, letiště nebo vodní přehrady a mezi ostatní stavby se počítají bytové a obchodní domy nebo kanceláře.

Nový stavební zákon zdraží povolení některých typů staveb. Nejvýrazněji zdraží žádost o výkop studny ze 300 na 10.000 korun. Zdraží ale také povolování garáží z 1000 na 5000 korun a prodloužení platnosti stavebního povolení z 1000 na 2000 korun. Stavba pro bydlení s více než třemi byty zůstává v součtu stejná, tedy 10.000 korun, podobně jako tomu je u stavby s nejvýše třemi byty nebo stavby pro rodinnou rekreaci, jejíž povolení je 5000 korun.

Současně s novým stavebním zákonem začíná platit šest nových vyhlášek, které se zákonem souvisí. Ruší některé zastaralé technické parametry na výstavbu a upravují způsob vypracování dokumentace.

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. června 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dřívějších předpisů. Pro některé větší vyhrazené stavby jako například dálnice nabyl nový stavební zákon účinnosti 1. ledna letošního roku.

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři