Příprava prvního PPP projektu na železnici pokročila do další fáze

11. 3. 2024

S výběrem koncesionáře pro výstavbu nového železničního spojení z Prahy na Letiště Václava Havla formou PPP pomohou společnosti Deloitte, Česká spořitelna, advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný, AFRY a jimi nominovaní odborníci na ekonomicko-finanční, právní a technické poradenství z Česka i ze zahraničí. Výběr konsorcia na zajištění externích poradenských služeb, nezbytných pro projekt tohoto rozsahu a významu, proběhl na základě výběrového řízení. To vyhlásila koncem minulého roku Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), s níž na tomto klíčovém projektu Ministerstva dopravy spolupracuje Správa železnic.

O využití PPP při výstavbě části železničního spojení z Prahy na Letiště Václava Havla rozhodla vláda v srpnu loňského roku na základě studie proveditelnosti, která prokázala výhodnost tohoto řešení. V České republice se bude jednat o první PPP projekt na železnici, který dospěl do fáze výběru koncesionáře. Předmětem PPP projektu bude výstavba úseků z pražského Veleslavína do Ruzyně a z Ruzyně na letiště, a to včetně vybudování železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla. Řízení provozu budou zajišťovat pracovníci Správy železnic z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze na Balabence, a to mimo režii vybraného koncesionáře.

Součástí prací vybraného poradce je i zajištění odpovědného přístupu k vyhodnocení aktuálních environmentálních a sociálních otázek projektu tak, aby byl realizovaný v souladu s nejlepší zahraniční praxí v oblasti udržitelnosti. To by mělo vést k možnému zapojení širšího portfolia financujících institucí, jako jsou Evropská investiční banka či samotná EBRD, a celkovému snížení finančních nákladů projektu. Na celé trati z Prahy na letiště a do Kladna se počítá s výhradním provozem vlaků v režimu ETCS. Současně je připravována jako dvoukolejná elektrizovaná střídavou napájecí soustavou.

remspace/ Správa železnic

Hlavní partneři

Partneři