Praha 1 se odvolá proti navýšení Masaryčky

3. 11. 2023

Praha 1 se odvolá proti územnímu rozhodnutí povolujícímu střešní terasu s kavárnou, kterou plánuje developerská společnost Penta umístit na vyšší z nových budov u Masarykova nádraží. Lhůta na odvolání proti rozhodnutí je do tohoto pátku. Odvolání bude primárně založeno ve věci ujištění, že stavba negativně neovlivní život v městské části. Případné narušení se může týkat například hluku nebo světelného smogu. Pro více námitek v tuto chvíli nemá radnice podklady, případně je možné odvolání na základě nových informací rozšířit. V případě výšky budovy je pak možné požádat o přezkum rozhodnutí památkářů, což je lze učinit ve lhůtě jednoho roku. Nástavbu kritizuje Klub Za starou Prahu, podle kterého bude mít budova po navýšení 41 metrů, což převyšuje maximální povolenou výšku staveb v pražské památkové rezervaci. Magistrátní památkáři podle vyjádření klubu nezhodnotili vliv nástavby na panorama celé Prahy a povolili ji s účelovým zdůvodněním, že završí kompozici budovy.

Penta v tiskové zprávě uvedla, že limit 40 metrů neplatí pro ustoupená podlaží či drobné nástavby, které jsou posuzovány individuálně a mohou být povoleny v případě, že výškou či provedením nenarušují panorama centra Prahy. To je podle firmy případ toalet a občerstvení na plánované terase, které budou z velké části skryty za transparentním fasádním pláštěm budovy. Atika prodlužující fasádu stavby je navíc podle firmy ještě vyšší, takže nástavba nepřekročí maximální výšku povolenou původním územním rozhodnutím. Terasa měla být podle ředitele firmy Penta Real Estate pro ČR Petra Paličky původně soukromá a určená pouze pro nájemce kanceláří v budově. „Na základě participace, opakovaných podnětů ze strany veřejnosti a diskuse se zástupci města jsme ustoupili, řešení přehodnotili, a terasa bude přístupná veřejnosti samostatným výtahem. Předpokládáme její otevření na začátku letní sezony,“ uvedl. Dodal, že o podmínkách fungování terasy plánuje firma jednat s Prahou 1.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři