Pokud se nezmění stavební podmínky, investoři půjdou do zahraničí

23. 8. 2023

Z analýzy Hospodářské komory České republiky vyplývá, že komplikované získávání stavebního povolení spolu s dalšími faktory pomalé výstavby snižuje atraktivnost České republiky pro investice do bytové výstavby. Investoři by se tak mohli začít orientovat na výstavbu v jiných státech s méně složitými povolovacími procesy. Za pomalou výstavbou bytů stojí mimo jiné zdlouhavé stavební povolování, nedostatek pracovních sil ve stavebnictví a nedostatek absolventů stavebních oborů. Výstavbu také prodražují povinná spoluúčast investorů na rozvoji území a nové požadavky Evropské unie, související s energetickou náročností.

„Žádný z těchto problémů nemá přechodný charakter, a proto bez razantních změn nedojde k jejich samovolné nápravě. Bez přijetí ucelené koncepce a strategie vedoucí k systémové podpoře vzniku nového bydlení v České republice se bude jeho nedostupnost i nadále prohlubovat,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Podle Hospodářské komory by stát vedle zjednodušení legislativy měl posílit domácí výrobu stavebních materiálů, rozšířit okruh míst vhodných pro zástavbu, jako jsou brownfieldy, rozšířit zástavbu do výšky a zrychlit přijímání zahraničních pracovníků. Zároveň by měl umožnit investorům odpočet nákladů za školy či jiné veřejné budovy, jejichž výstavba je často podmínkou pro výstavbu nových bytů. To zvyšuje náklady na výstavbu, které se následně zobrazují v ceně nemovitostí.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři