Ostrava hledá zhotovitele renovace domu kultury a přístavby koncertního sálu

19. 4. 2023

Ostrava hledá zhotovitele pro rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavbu koncertního sálu. Radní města rozhodli o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky. Výstavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Holla patří k nejspornějším projektům ve městě. Opozice kritizuje finanční náročnost projektu a s ním související velké finanční zatížení pro město. Celý projekt má stát přes čtyři miliardy korun, z toho samotná přístavba sálu zhruba 2,2 miliardy korun.

Stavba už má potřebné stavební povolení a nyní se čeká na nabytí právní moci. Dokončena je i projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Projekt koncertního sálu se od roku 2018, kdy byla vyhlášena architektonická soutěž, dostal do fáze těsně před zahájením hlavní stavby. Té předchází již probíhající přípravné práce v území.

Souběžně s vyhlášením stavební zakázky radní města rozhodli o podání žádosti o dotaci ve výši 600 milionů korun, kterou by město mělo získat od státu prostřednictvím ministerstva kultury. Financování stavby včetně potřebné smluvní dokumentace chce mít město připraveno v září. Podle primátora by podíl nenávratných externích zdrojů mohl přesáhnout 40 % celkových nákladů.

Dokončením projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby se zpřesnily také celkové náklady projektu. Podle aktuálních předpokladů by to mělo být 4,1 miliardy korun. Je to částka o 28 % vyšší (o 900 mil. Kč), než předpokládal propočet nákladů projektu zpracovaný dle předchozích stupňů projektové dokumentace a předložený zastupitelům města před rokem. Město očekává, že soutěž na dodavatele stavebních prací může cenu stavby snížit.

Z nákladů připadá na projekční práce 0,3 miliardy korun, na rekonstrukci historického domu kultury 0,8 miliardy korun a na přístavbu koncertního sálu 2,2 miliardy. Zbylou část ve výši 0,8 miliardy korun tvoří další náklady, mezi nimiž jsou například finance na úpravy veřejného prostranství. Samotný sál má mít kapacitu 1 300 míst, stavba ale počítá i s dalším zázemím, například multifunkční komorním sálem, edukačním centrem, divadelním sálem či nahrávacím studiem.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři