Nový terminál vysokorychlostní tratě u Jihlavy zná svoji podobu

9. 4. 2024

Správa železnic vyhlásila na konci března vítěze architektonické soutěže na podobu nového terminálu vysokorychlostní železniční tratě, která povede Vysočinou. Z celkového počtu 25 architektonických ateliérů zvítězil návrh francouzsko-českého sdružení AREP ARCHITECTES – monom. Po terminálech vysokorychlostní trati Praha-východ a Roudnice nad Labem tak zná svou podobu jako třetí v pořadí už i terminál Jihlava.

Zdroj: AREP ARCHITECTES – monom

Porota u vítězného návrhu ocenila způsob, jakým se nový dopravní uzel zapojuje do krajiny a zohledňuje přitom významné krajinné prvky v širším okolí. Z dopravního hlediska potom vyzdvihla přehlednost všech přestupních vazeb v terminálu a velmi dobře vyřešené autobusové nádraží. Vzhledem k předpokládané kapacitě terminálu až 6 000 cestujících denně, tedy až 300 cestujících za hodinu ve špičce, porota ocenila krátké trasy přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy, které návrh efektivně řeší. Jihlavský terminál bude na Vysočině sloužit jako klíčový přestupní uzel mezi vysokorychlostní tratí (VRT) a veřejnou i osobní dopravou. Hlavními kritérii při výběru vítězného návrhu proto byla kvalita urbanistického, dopravního, krajinářského a environmentálního řešení i ekonomická efektivnost investičních nákladů.

Jihlavským terminálem denně projede až 118 vlaků. Dvakrát za hodinu zde potom zastaví vysokorychlostní spoj, kterým cesta do Prahy potrvá 52 minut, do Brna jen 36 minut. Vítězný terminál bude nyní třeba doprojektovat do podoby studie, dořešit detaily, samotná stavba by měla začít v roce 2029.

Zdroj: MS architekti s.r.o.

Zdroj: MS architekti

Druhé místo v soutěži získal návrh od MS architektů, třetí pak od Sdružení Pelčák a partner architekti + HBH Projekt + Link projekt. Všechny předložené návrhy navíc přinesly pozoruhodné dílčí podněty a zajímavá řešení. Veřejnost si je bude moct prohlédnout na výstavě v Domě kultury a odborů v Jihlavě do 17. dubna 2024.

remspace/Správa železnic

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři