Nová výstavba pražských kanceláří i ve 4.čtvrtletí nadále stagnuje

23. 1. 2024

Prague Research Forum zveřejnilo údaje o pražském kancelářském trhu za 4. čtvrtletí roku 2023. Celková velikost kancelářských ploch v Praze ke konci roku 2023 činila 3,9 milionů m2. Ve čtvrtém čtvrtletí nebyla dokončena žádná kancelářská budova. Za celý rok 2023 bylo dokončeno 98 400 m2 kancelářských ploch v rámci sedmi projektů. Od druhé poloviny roku 2022 nebyla zahájena výstavba žádné nové kancelářské budovy. Letos pouze započala rekonstrukce 1 200 m2 kancelářských ploch s dokončením v roce 2024. V současné době je ve výstavbě 84 000 m2 kancelářských ploch s plánovaným dokončením všech projektů v roce 2024.

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací a podnájmů) dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 velikosti 166 700 m2 (což představuje 10% nárůst oproti stejnému období minulého roku a skoro dvojnásobek v mezikvartálním srovnání). Majoritní podíl na hrubé realizované poptávce měly renegociace (60 %), podíl nově pronajatých prostor a expanzí ve stávajících budovách představoval 32 % a předpronájmy nových kanceláří ve výstavbě tvořily pouze 6 %. Zbylá 2 % tvořily podnájmy již pronajatých prostor. Nejvyšší hrubá realizovaná poptávka byla ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenána v městských částech Praha 4 (33 %), dále pak v Praze 5 (22 %) a v Praze 8 (15 %).

Největšími transakcemi čtvrtého čtvrtletí 2023 bylo obnovení stávajícího nájmu společnosti Avast Software v budově Enterprise Office Center v Praze 4 a dvě přejednání stávajících smluv společnosti MSD Czech Republic (v budově Five a v budově Riverview v Praze 5).

Neobsazenost kanceláří ve čtvrtém čtvrtletí poklesla o 16 bazických bodů mezičtvrtletně na stávajících 7,2 %. Celková rozloha volných kanceláří na konci roku dosáhla 280 700 m2. Nejvíce volných prostor bylo v Praze 5 (53 600 m2) a v Praze 4 (52 700 m2). Naopak nejméně neobsazené plochy bylo v Praze 10 (8 400 m2) a stejně tak v Praze 2 (8 400 m2).

Nejvyšší dosahované nájemné mírně vzrostlo a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 se pohybovalo okolo 27,00 – 27,50 eur za m2/měsíc v centru města, 17,75–18,50 eur za m2/měsíc ve vnitřních částech města a 15,00–16,00 eur za m2/měsíc ve vnějších částech města.

ich/rs/Prague Research Forum

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři