MMR navrhlo novou vyhlášku o technických požadavcích na výstavbu vodních děl

15. 11. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce vyhláškami a změnami právních předpisů zjednodušit a sjednotit zavedení požadavků na výstavbu. Momentálně navrhlo novou vyhlášku o technických požadavcích na výstavbu například pro vodní díla, bazény, koupaliště a sauny. Ta obsahuje krom jiného pravidla na vymezování pozemků, umisťování a technické parametry staveb. MMR připravuje také další právní předpisy nového stavebního zákona, které stanoví obsah projektové dokumentace staveb nebo vytvoří jednotný standard pro územní plánování.

Navržená vyhláška o vodních dílech podle MMR rozvíjí zákonem dané základní požadavky na výstavbu. „Cílem vyhlášky je požadavky zpřehlednit a zajistit zrychlení výstavby. To vše při zachování kvalitní architektury, urbanismu i ochrany životního prostředí a volné krajiny. Při přípravě jsme se zaměřili hlavně na to, jestli požadavky skutečně naplňují veřejný zájem,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

MMR předpokládá, že vyhláška o vodních dílech spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. července 2024. Zároveň bude do 1. července 2027 platit přechodné období, při kterém bude možné použít dokumentaci podle dnes platných předpisů.

ČTK

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři