JRD slučuje dvě divize, vzniká JRD Real Estate

14. 3. 2023

JRD slučuje dvě ze svých divizí. JRD Development, lídra v oblasti udržitelného developmentu a zdravého bydlení, a JRD Land, pozemkovou banku a specialistu na rozvoj územních celků a urbanismus. Vzniká tak divize s novým názvem JRD Real Estate. CEO JRD Real Estate zůstává Alexandra Tomášková, která z pozice generální ředitelky vedla dosud obě oddělené divize.

Ke spojení našich dvou divizí jsme přistoupili především z důvodu maximálního využití synergií těchto dvou společností, které na sebe v rámci developerského procesu přirozeně navazují. Naplňujeme rovněž jeden z dlouhodobých strategických cílů skupiny JRD, a to rozvoj velkých územních celků v konceptu udržitelného stavitelství. V této souvislosti pracujeme například na vytvoření konceptu tzv. JRD carbon zero smart city a přiblížení k uhlíkové neutralitě. V divizi Land jsme v minulém roce úspěšně rozvinuli několik území, která následně převzala divize Development. Spojení obou společností je tak přirozeným a logickým krokem. Věřím, že přispěje i k dalšímu prohloubení spolupráce v rámci celé skupiny JRD,“ komentuje Alexandra Tomášková.

JRD Real Estate se zaměřuje na pozemkový a rezidenční development a v současné době připravuje v různých fázích rozpracovanosti 2 200 bytů v budoucí výnosové hodnotě 16 mld Kč. Kč. Sdružuje odborníky na práci s územními celky a urbanistický rozvoj, kteří se věnují akvizici pozemků, scelování a dělení pozemků či prodeji stavebních parcel. Na vybraných pozemcích následně probíhá výstavba environmentálně šetrných bytových domů. Té se JRD věnuje již dvacet let. Klíčové je využití nejnovějších technologií a energie z obnovitelných zdrojů, šetrné zasazení projektu do lokality, podpora komunitního života a také důraz na zdravý životní styl.

JRD Real Estate/ich

Hlavní partneři

Partneři