Jedna z největších administrativních dřevostaveb v Česku vznikne v Hradci Králové

23. 4. 2024

Lesy České republiky uzavřely v únoru letošního roku smlouvu na projekt jejich nového sídla v Hradci Králové se společnostmi K4 Architects & Engineers (K4 A&E) ve sdružení s CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS a s projektantem a stavebním inženýrem Ivo Stolkem. Nové sídlo nahradí současný objekt ze 70. let minulého století. Sdružení projektantů a architektů nyní připravuje novou projektovou dokumentaci, stavební povolení chce investor získat do října příštího roku. Začátek výstavby je v plánu na rok 2026 s dokončením o tři roky později. Na projektu nového sídla Lesů ČR se bude podílet i rožnovská firma TAROS NOVA, která se společností K4 spolupracuje na návrhu dřevěných konstrukcí a komunikaci s Hasičským záchranným sborem.

Původní členitý půdorys nového sídla bude upraven v rámci nového zadání. V dispozičním řešení sídla budou zohledněny aktuální požadavky investora, například rozmístění pracovních úseků, uspořádání společných prostor nebo řešení zázemí v suterénu objektu. Současně bude navýšena kapacita parkovacích míst oproti původnímu návrhu o 100 automobilů na celkový počet 328 míst. Nové parkovací plochy vzniknou v podzemí. Spodní část stavby je navržena jako monolitická ze železobetonu, ve dvou nadzemních podlažích administrativní budovy se bude jednat o kompletní dřevostavbu. Na stavbu nového sídla bude v největší míře využito smrkové lepené dřevo. Cílem investora je postavit pasivní dům. V projektu je navržen fotovoltaický systém primárně pro vlastní spotřebu energií. Autoři projektu dále plánují využití centrálního větrání s rekuperací a centrální chlazení celého objektu. V projektu je také navrženo asi 60 parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů.

Zdroj: CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS

remspace

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři