IPR: on-line databáze stavebních záměrů

12. 4. 2022

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) připraví on-line aplikaci, ve které zpřístupní informace o připravovaných stavebních záměrech v metropoli. IPR už od roku 2003 provozuje elektronickou evidenci všech územních rozhodnutí v metropoli. Nová webová aplikace pro zveřejňování vybraných údajů z evidence územních rozhodnutí b\y měla jednoduše a přehledně zobrazovat plánované záměry ve vybrané lokalitě, včetně základních údajů jako je umístění, typ či velikost stavby. Součástí poskytovaných informací nebudou žádné osobní údaje, údaje o dotčených právnických osobách ani samotné evidované dokumenty. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) by měla aplikace fungovat do roka.

IPR také připraví dokument, který bude mít za úkol zmapovat současnost a budoucnost obyvatelstva v Praze s ohledem na budoucí nutnost budování veřejné infrastruktury. Podle ředitele institutu Ondřeje Boháče se bude skládat z demografické prognózy do roku 2050 a z části, která zhodnotí současný stav infrastruktury a její budoucí potřeby. Dokument bude následně ve dvouletých intervalech aktualizován.

ČTK

Hlavní partneři

Partneři