EU je blízko dosažení dohody o regulaci umělé inteligence a označování děl, která vznikla za pomoci AI

8. 12. 2023

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a 27 členských států se po rozsáhlých jednáních přiblížili k dohodě o právním předpisu, známém jako „Akt o umělé inteligenci“. Tento akt má za cíl motivovat tvůrce generativní umělé inteligence, například ChatGPT od společnosti OpenAI, k shromažďování dat týkajících se trénování jejich jazykových modelů.

Součástí dohody by měl být i systém označování děl vytvořených umělou inteligencí. U projektů, které by mohly představovat „systémová rizika“, bude o jejich použití v EU rozhodovat komise na základě předem schváleného kodexu. Jako příklad rizikového využití tohoto systému uvádí agentura Reuters sledování pomocí biometrických údajů.

Pokud bude připravovaný návrh schválen, mohl by se stát prvním platným souborem pravidel regulujícím umělou inteligenci mimo Asii. Zástupci Francie, Německa a Itálie však měli výhrady k jeho formulaci. Tyto země se snažily ochránit vlastní podnikání a namísto přísných regulací preferovaly přístup, kdy si firmy s vlastními projekty umělé inteligence stanovují pravidla samy. Jejich argumenty se opírají o obavy z toho, aby začínající tvůrci podobných systémů byli schopni splnit náročná pravidla stanovená pro giganty, jako jsou zmíněné OpenAI či Google.

ich/rs/Seznam Zprávy

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři