Bytová výstavba byla loni na úrovni roku 2020

8. 6. 2022

V roce 2021 bylo dokončeno 34 581 nových bytů, což je o 0,5 % více než v roce 2020. Téměř 55 % jich stavebníci dokončili v rodinných domech, třetina všech byla v domech bytových. Meziročně ale obě tyto kategorie početně poklesly, bytů v rodinných domech bylo méně o 4,1 %, v bytových domech o 6,7 %. Na výstavbu nových bytů bylo v roce 2021 vynaloženo více než 118 mld. Kč, meziročně tyto náklady vzrostly o 8 %.

„Meziročně bylo loni dokončeno pouze o 169 bytů více než v předešlém roce. Obě hlavní kategorie, a to nové rodinné a bytové domy, hlásí pokles. K mírnému meziročnímu růstu nejvíce přispěly byty vzniklé nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

SF/pb

Exkluzivní partner

Hlavní partneři

Partneři